Regjeringa Draghi – ringer klokkene for det parlamentariske demokratiet?

5

Italia har fått ny regjering. Denne gangen er det den tidligere sjefen for Den europeiske sentralbanken, Mario Draghi, som har overtatt. Draghi tilhører sjiktet av de aller mektigste i Italia. Han har vært italiensk sentralbanksjef. Han har vært styremedlemmer i diverse italienske korporasjoner. Og han har jobbet lenge for investeringsbanken Goldman Sachs.

Kommentatoren Manlio Dinucci i Il Manifesto mener at den nye italienske regjeringa er et samrøre mellom de mektigste korporasjonene, ledende teknokrater og militærindustrien. «Dette gjenspeiler djupe forandringer i de vestlige samfunn der rikdom ikke lenger omfordeles, men flyter inn til en liten gruppe internsajonale multimilliardærer. Denne utviklinga kan bety slutten på det parlamentariske demokratiet.»

Det offisielle ritualet for innsettelse av av ei ny regjering i Italia finner sted i Palazzo Chigi – der klokka som starter møtene i ministerrådet blir levert; det markerer formelt overføring av makt mellom den avtroppende og påtroppende statsministeren. Dinucci spør om ikke denne klokka nå ringer for demokratiet som sådan.

Det faktum at Roberto Guerini (Pd) og Luigi Di Maio (5 stjerner) er blitt satt til å forvalte forsvars- og utenrikssaker, indikerer at Draghi-regjeringen vil styrke «atlantismen» ytterligere, det vil si Italias medlemskap i NATO under amerikansk kommando.

«Guerini opptrådte på hangarskipet Cavour, flaggskipet til den italienske marinen, som seilte fra Taranto til USA hvor det vil få sertifisering for å operere med Lockheed Martins 5. generasjons F-35B-kampflyre. Etter å ha gjentatt at «det transatlantiske forholdet til USA – en stor nasjon som landet vårt har dype bånd med – spiller en viktig rolle for Italia», understreket ministeren at «Italia vil bli et av de få landene i verden, sammen med USA, Storbritannia og Japan, for å utstykke en hangarskipkapasitet med 5. generasjons kampfly ». Fremfor alt takket være Leonardo-gruppen, den største italienske våpenprodusenten, som deltar i byggingen av F-35. Di Maio, som i pakt med USA / NATO-strategien, dro til Riyadh hvor han signerte et samarbeidsavtale om «strategisk dialog» med Saudi-Arabia, det absolutte monarkiet som Leonardo-gruppen bistår i bruken av Eurofighter Typhoon-kampfly som bomber Jemen, og som også leverer droner for å blinke ut målene for å angripe, og som bygger krigsskip av den mest avanserte typen i USA.»

I den nye regjeringa har teknokratene med forbindelser til finanskapitalen, monopolene og krigsindustrien større makt enn «politikerne». Og i spissen for dem har vi Draghi som er samtidig en av hovedpersonene i Group of Thirty, en mektig internasjonal organisasjon av finansfolk, basert i Washington, opprettet i 1978 av Rockefeller Foundation.

Med den nye italienske regjeringa har det militærindustrielle komplekset styrket seg, mens Grunnlovens bestemmelser om suverenitet og motstand mot krig skyves til side.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. En mann av folket. Valgt av folket til å jobbe for folket… jada.

 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  Italia utmerker seg på den måten at de aldri har lagt skjul på at det er et lissom-demokrati.


 3. All makt ut av denne sal! Det som skjer i Italia skildret her,er temmelig likt det som skjer i alle EU-stater- som Norge er et forbilledlig eksempel på. Som Europarådets Charles Michek sa 13 feb: “Vi arbeider dag etter dag for å gjøre EU mere Forent. (United)
  Enhet er vår styrke.”
  Det dette i praksis innebærer er at alle viktige beslutninger i Europa tas av Kommisjonen. Sentraliserte bindende vedtak.
  De nasjonale parlamentene skal kun ta seg av lokale-kommunale småsaker.
  Den største illusjonen som vokser opp i Norge nå går ut på at nye koster på Tinget til høsten skal kunne snu globaliseringen av Norge. Men planene for Norge er jo lagt for lenge siden og behandles kun i komiteer og departementer uten offentlige debatt i det hele tatt. “Offentlig debatt” er jo styrt av mediamakten som eies av internasjonale selskaper.
  Det som kjennetegner den aktuelle situasjonen er feberaktige forberedelser til kriger.Knapt noen vil snakke om det; “US Air Force bomber unit sets up shop in Norway” (defensenews.com 2 feb)

 4. Avatar for tjatta tjatta says:

  Her bidrar steigan.no med å innsnevre rommet

 5. Avatar for Jette1 Jette1 says:

  Er der mon en eneste Lille plet tilbage pas vores planet hvor CIA ikke er??

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere