Blir det fiskekrig mellom Norge og EU?

2
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

EU går til strid mot norsk suverenitet og fastsetter torskekvoter i fiskevernsonen rundt Svalbard helt på egenhånd. Dette er uakseptabel framferd fra EU. Dette skriver Arne Byrkjeflot, som er politisk rådgiver for Nei til EU.

EU tar seg til rette

Byrkjeflot skriver at EU tar seg til rette både overfor Norge og Storbritannia:

Nå går EU til strid mot norsk suverenitet og fastsetter torskekvoter i fiskevernsonen rundt Svalbard helt på egenhånd. Norsk Russisk fiskerikommisjon har fastsatt total tredjelandskvote i Svalbardsonen til 34 864 tonn torsk. Av dette har britene i forhandlinger med Norge fått en kvote på 8200 tonn. Bygd på historiske rettigheter. Da er det 26 664 tonn igjen å fordele på andre land. 

EU tar seg til rette og ga i en rådsforordning 28-1-2021 fem EU-land lisens til å fiske 28 431 tonn skrei. Ja, de har også fastsatt kvoten for Storbritannia som de mener ikke skal ha mer enn 4323 tonn.

Byrkjeflot skriver også at EU fortsetter provokasjonen gjennom å fastsette kvoter for snøkrabbe og at EU setter Svalbardtraktaten i spill.

Nei til EU siterer fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen som sier:

«Dette strider mot Norges suverene rettigheter etter havretten, og vi ser svært alvorlig på EUs ensidige kvotefastsettelse. Jeg har derfor gjort det klart overfor EU at ethvert fiske utover Norges kvotetildelinger vil være et ulovlig fiske og vil bli håndhevet av kystvakten på alminnelig måte.»

Så får vi se om det blir fiskekrig mellom EU og Norge eller om dette er spill for galleriet forut for kvoteforhandlingene.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. Avatar for Lepanto Lepanto says:

    Dette blir et svært vanskelig dilemma for regjeringsmedlemmene som på den ene siden ikke vil tape velgermasse og på den andre siden ikke vil ødelegge sine framtidige karrieremuligheter. Hvordan løser de det?

  2. Avatar for tjatta tjatta says:

    Det naturlige valget var at vi rustet opp kystvakten i stedet for å sende Orion-fly til Mali. Norges politiske elite har vist at de satser på karrieremuligheter. Da alle partiene stort sett mener det samme er det ikke så viktig hvem som taper eller vinner stemmekveget. MSM kjører opp Listhaug som et paradigmeskifte til Jensen. Dette har de nok klekket ut i First House.


    Helt til høyre i bildet sitter Geir O. Pedersen

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere