Støre vil ha ei regjering som holder fast på EØS-avtalen

5
Jonas Gahr Støre er garantist for fortsatt EØS med Ap i regjering. Foto: Shutterstock

– EØS-avtalen ligger til grunn for Arbeiderpartiet i regjering. Punktum. Ferdig snakka. Det sier Ap-leder Jonas Gahr Støre, til Dagsavisen. Avisa skriver videre:

Han kan dermed berolige NHO-sjef Ole Erik Almlid, som i et intervju med NTB uttrykker bekymring for hvilken vei EØS-debatten vil ta hvis Senterpartiet, SV og Rødt får mer innflytelse etter valget.

På direkte spørsmål bekrefter Støre at det er en garanti han nå kommer med.

– Arbeiderpartiet sitter ikke i en regjering som ikke legger EØS-avtalen til grunn, sier han.

Senterpartiet, SV og Rødt har alle programfestet at de vil si opp EØS-avtalen. Rødt skriver på sine nettsider blant annet følgende om EØS-avtalen:

EØS-avtalen er udemokratisk

EU og EØS bygger på de såkalte fire frihetene: fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Dette er frihet på kapitalistklassens premisser. Det har blant annet gjort det lukrativt for spekulative arbeidsgivere å importere billig arbeidskraft til Norge som utnyttes og må jobbe for langt dårligere lønn og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i de respektive bransjene. Rødt ønsker i utgangspunktet alle som vil jobbe i Norge velkommen, men vi ønsker ikke et arbeidsliv med et A- og B-lag der det er lønnsomt å utnytte arbeidsinnvandrere, slik EØS-avtalen legger til rette for.

EØS-avtalen gjør arbeidet mot sosial dumping vanskeligere, fordi mange av tiltakene mot sosial dumping regnes som «konkurransevridende» og dermed i strid med den frie etableringsretten. De siste årene har vi sett flere eksempler på at domstolene har erklært norske avtaleverk ulovlige fordi de strider mot EØS-avtalen.

Og nå har de svart på hvitt fra Ap-leder Støre at Arbeiderpartiet i regjering betyr fortsatt EØS, en avtale Rødt kaller en udemokratisk avtale på kapitalistklassens premisser. Vil partiet da støtte en Ap-regjering likevel når det vet at det vil betyr at EØS-avtalen opprettholdes?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for runeulv runeulv says:

  Rødt ønsker seg flere fattigfolk, mao, da arbeisinnvandring senker lønningene og øker både boligpriser og skattene for lønnsarbeidere.

 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  Dette er nok motivasjonen for alle de såkalte venstrepartiene. Dette skaper stemmekveg i en tid hvor det begynte å bli mangel på fattigdom.

 3. Et AP som ikke liker arbeidere, kanskje på tide å bytte navn til maktelite partiet eller NWO partiet ? :thinking:

 4. Avatar for tore_a tore_a says:

  De liker tydeligvis fremmedarbeidere, så fremmedarbeiderpartiet er foreslått tidligere.

 5. “– EØS-avtalen ligger til grunn for Arbeiderpartiet i regjering. Punktum. Ferdig snakka. Det sier Ap-leder Jonas Gahr Støre, til Dagsavisen”.

  Og AP vil inn i EU også, og slutter seg til Lisboa-traktaten av 2009 som sier at markedsøkonomi skal være fundamentet for EU. AP vil altså at Norge skal være en del av et frihandelsområde som EU blir fullt implementert, hvor kapital, billigst tilgjengelige arbeidskraft, varer og tjenester skal flyte fritt.

  Og hvor alle sosiale rettigheter blir privatisert, for EU-kommisjonen har anbefalt privatisering av helsevesen i EU-land, det må AP-ledelsen ha fått med seg. Akkurat som arbeiderklassen i EU vil kunne betale private helseforsikringer, etterhvert skolepenger når skole og utdanning privatiseres, og andre sosiale forsikringer. Arbeiderklassen blir arbeidende fattige i markedsøkonomier. Larry Fink, som nå er rådgiver for EUs sentralbank, har som mål at alle sosiale rettigheter skal privatiseres, for blir de profitt for kapitalen, og ikke utgift som i dag.

  Skal AP få lov til å kalle seg et arbeiderparti, som forstås som et parti for arbeiderklasse (og lavere middelklasse) når de vil fortsatt ha EØS avtalen og inn i EU? De bekjenner seg til markedsøkonomi, og er dermed er arbeiderfiendtlig parti. APs ledelse vil også ha TTIP og TISA avtalene, som tilsidesetter styring av folkevalgte til fordel for global storkapital. AP har vært et søsterparti til Høyre siden globalisten Brundtland og hennes folk tok over AP.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere