Vladimir Putins Davos-tale: geopolitikk, sanksjoner og sosiale medier

0
Skjermdump av video fra World Economic Forum

Milliardærklubben World Economic Forum har sitt årlige møte, men i stedet for det vanlige arrangementet i Davos skjer møtet nå online. 27. januar 2021 var det Russlands President, Vladimir Putin, so talte til Forumet. Det er første gang han gjør det på over ti år. Hele talen finnes her med simultanoversetting på flere språk. Her er noen utvalgte sitater fra talen gjengitt av Moscow Times. Det var på forhånd meldt stor interesse for Putins tale, ikke minst på grunn av den spente internasjonale situasjonen. Her er noen sitater fra det den russiske presidenten sa:

Om global spenning

«Det er all grunn til å tro at det er risiko for ytterligere økende motsetninger. Disse trendene kan manifestere seg på nesten alle felt. ”

“Situasjonen kan utvikle seg uforutsigbart og ukontrollert hvis det ikke gjøres noe for å forhindre at dette skjer. Videre er det en sjanse for en reell sammenbrudd i global utvikling som som ender opp med alles kamp mot alle. »

“En global, varm konflikt er i utgangspunktet umulig nå, håper jeg. Det ville bety slutten på sivilisasjonen.”

Om populisme

“Vi er vitne til en krise for de tidligere modeller og instrumenter for økonomisk utvikling, økte sosial skiller både globalt og i enkelte land. […] Dette fører til en skarp polarisering av offentlige synspunkter og provoserer veksten av populisme, høyre- og venstreradikalisme så vel som andre ekstremer. »

“Alt dette påvirker uunngåelig karakteren til internasjonale relasjoner [og] gir dem ikke stabilitet og forutsigbarhet. Internasjonale institusjoner svekkes, regionale konflikter formerer seg og global sikkerhet er nedadgående. ”

«Uavklarte og voksende interne sosiale og økonomiske problemer kan drive fram en jakt på noen å klandre for alle problemene for å avlede borgernes irritasjon og misnøye.»

Om ulikhet

“Økninga av de økonomiske problemene og ulikheten splitter samfunnet, noe som gir opphav til sosial, rasemessig og nasjonal intoleranse. Disse spenningene bryter ut selv i land med tilsynelatende veletablerte sivile og demokratiske institusjoner. ”

“Det er vanskelig å ikke legge merke til de grunnleggende transformasjonene i den globale økonomien, politikken, det sosiale livet og teknologien. Coronaviruspandemien […] har forverret problemene og ubalansen som allerede har bygd seg opp i verden. ”

«Globaliseringa har ført til en betydelig økning i fortjenesten til store multinasjonale og fremfor alt amerikanske og europeiske selskaper.»

“Hvem har arvet inntekten? Svaret er åpenbart 1% av befolkningen. Og hva skjedde med andre menneskers liv? I løpet av de siste 30 årene har de reelle inntektene til mer enn halvparten av innbyggerne i flere utviklede land stagnert mens kostnadene for utdanning og helsetjenester har økt. […] Millioner av mennesker, selv i rike land, ser ikke lenger muligheter til å øke inntektene sine. «

Om teknogiganter og sosiale nettverk

“Det snakkes mye om dette nå, spesielt i forhold til hendelsene som fant sted i [USA] under valgkampen. Dette er ikke lenger bare økonomiske giganter – i noen områder konkurrerer de allerede de facto med stater. ”

“Hvor er linjen mellom en vellykket global virksomhet med populære tjenester som […] prøver å frekt og etter eget skjønn kontrollere samfunnet, erstatte legitime demokratiske institusjoner [og] begrense personers naturlige rett til å bestemme hvordan man skal leve, hva man skal velge og hvilke synspunkter det er fritt å uttrykke?”

Om ny økonomisk oppgang

«Det er helt klart at verden ikke kan følge veien for å bygge en økonomi som fungerer for en million mennesker og til og med for den» gyldne milliarden «[post-sovjetisk betegnelse som refererer til utviklede vestlige nasjoner].»

«Tatt i betraktning de nevnte begrensningene i makroøkonomisk politikk, vil videre utvikling av økonomien være mer basert på finanspolitiske insentiver, med den nøkkelrollen som statsbudsjetter og sentralbanker spiller.»

«Uten effektive statlige handlinger risikerer mange folk i middelklassen – grunnlaget for ethvert moderne samfunn – å stå uten jobber.»

«Hvis problemet for 20-30 år siden kunne ha blitt løst ved å stimulere makroøkonomisk politikk […] har disse mekanismene i det vesentlige uttømt seg selv.»

«For det første skal folk ha et behagelig miljø å leve i. […] For det andre skal folk være sikre på at de får en jobb som vil gi en stadig økende inntekt. […] For det tredje bør folk være sikre på at de får effektiv medisinsk behandling av høy kvalitet når det er nødvendig. […] For det fjerde skal barn kunne få en anstendig utdannelse uavhengig av familieinntekt. «

Om sanksjoner og multilateralisme

”Bruk av handelshindringer, ulovlige sanksjoner, økonomiske, teknologiske og informasjonsbegrensninger er et spill uten regler som kritisk øker risikoen for en ensidig bruk av militærmakt. Det er faren. «

«Multilateralisme kan forstås på forskjellige måter: enten som å presse gjennom egne interesser og gi legitimitet til ensidige handlinger, mens andre bare kan nikke godkjennende, eller virkelig å forene suverene staters innsats for å løse spesifikke problemer til felles fordel.»

“Vi må styrke og utvikle universelle institusjoner som har et spesielt ansvar for å sikre stabilitet og sikkerhet i verden, for å utvikle atferdsregler i global økonomi og handel. […] Det er for tidlig å kaste dem i historiens søppelkasser.»

Om forholdet mellom Russland og Europa

“Russland er en del av Europa, både geografisk og viktigst i kulturell forstand. Vi er faktisk en og samme sivilisasjon.»

“Hvis vi kan heve oss over problemene og bli kvitt fobier, så kan vi få en positiv fase i forholdet vårt. […] Vi må gå tilbake til en positiv agenda, det er Russlands interesse. […] Men ensidig kjærlighet er umulig.”

Kommentar:

Klaus Schwab og World Economic Forum gjør ingen hemmelighet av hva de ønsker å få ut av dette virtuelle møtet. For dem handler det om å lage en plattform for The Great Reset og en ny verdensorden bygd på det de kaller «stakeholder kapitalisme». Putin valgte tydeligvis ikke å danse etter deres pipe, men å bruke denne anledninga både til å advare mot en del svært urovekkende trekk ved den internasjonale situasjonen, samtidig som han presenterte en visjon om en multilateralisme som er inkluderende og ikke ekskluderende. Det er omtrent det stikk motsatte av prosjektet til Schwab & co. Om denne invitasjonen vil bli tatt imot av dem den gjelder, er en annen sak.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelFylkesrådet i Nordland: – Portforbud i strid med Grunnloven og menneskerettighetene
Neste artikkel– Stenger ned uten å vite noe