Kamper i Sudans Darfur-region har drept minst 250 og fordrevet over 100.000

0
Flytning i Darfur. Shutterstock

FNs flyktningbyrå skriver at minst 250 mennesker er drept og over 100.000 drevet på flukt på grunn av kamper mellom ulike stammer i regionen. Darfur grenser mot Tsjad, og de som flykter prøver å søke tilflukt der. Men i Tsjad har myndighetene innført Covid-19-karantene som gjør at flyktninger må vente for å få adgang til leirene. Det er allerede 350.000 sudanesiske flyktninger i Tsjad.

Darfur var et eget kongedømme på 1100-tallet og ble sultanat på 1600-tallet. Det opphørte som sjølstedig stat i 1916 da den siste sultanen ble drept av britene. Konflikten i Darfur er altså delvis en arv fra Det britiske imperiet. Store norske leksikon skriver:

Darfur har ein svært kompleks etnisk og språkleg samansetning. Furfolket utgjer den største etniske gruppa. Befolkninga består også av arabarar (rizeigat er den største stammen), zaghawa, messalit, beja, daju, kaitinga og tunjur.

Det budde mellom 6 og 6,5 millionar innbyggarar i Darfur i 2006. No er det mange som har flykta frå Darfur på grunn av den valdelege konflikten med regjeringa i Sudan.

Siden 2003 har Darfur vært rammet av krig og sult. To opprørsbevegelser har kjempet for løsrivelse fra Sudan og FN anslår at 300.000 mennesker er drept, dels i kamphandlinger og del i reine massakrer.

Det finnes ulike forklaringer på bakgrunnen for konfliktene. Noen viser til konflikter mellom halvnomadiske folkegrupper og de fastboende, andre viser til kampen om vannressursene. Det finnes også religiøse motsetninger mellom det arabiskdominerte og muslimske Khartoum og kristne og animister i sørvest.

En fredsavtale i august 2020 skulle få slutt på kampene, men den varte ikke lenge. De gruppene som kjemper mot hverandre er det arabiskdominerte Janjaweed og Sudan Liberation Movement/Army samt Justice and Equality Movement.

AfricaNews omtaler de siste kamphandlingene her.

Så lenge det var konflikt mellom Sudan og Israel har Israel engasjert seg sterkt til fordel for Darfur, men etter at de to landa nå har inngått en politisk samarbeidsavtale, er det stor usikkerhet blant de mer enn 6000 sudanesiske migrantene i Israel, deriblant en del fra Darfur, om hva som vil skje med dem.

Forrige artikkel– Regjeringa stenger kjøpesentre og skoler i Oslo-regionen, mest omfattende siden mars 2020
Neste artikkelOver 18 000 kontraktører med avtale med Pentagon blir i Afghanistan