Hvorfor er dere så jævla feige?

8
Foto: Shutterstock

Vi ser nå et skremmende bilde av voksne selvsentrerte og egoistiske nordmenn. Smitteverntiltakene rammer våre ungdommer hardt.

Margrethe Salvesen Zivcic

Av Margrethe Salvesen Zivcic.

Det er skremmende lite interesse fra regjeringen for konsekvenser av nedstenging av skole og aktiviteter for barn og unge. Vi vet nå at hjemmeundervisning og stengte fritidsaktiviteter betyr dårligere læringsutbytte og mindre sosial kontakt for barn og unge.

Vi vet også at barn og ungdom har lav risiko for å bli alvorlig syke av selve viruset, men langtidsvirkningene på egen psykisk helse og læring kan bli betydelige.

I april undersøkte studien «Bergen i Endring – Ung i Koronatiden» hvordan 3000 ungdom mellom 13–17 år opplevde nedstengingen av skolene. Studien slår fast at ungdom selv er svært bekymret for konsekvensene av smitteverntiltakene både på kort og lang sikt.

Les også: Barn uten betydning?

Undersøkelsen viste at flertallet av elevene påvirkes negativt av mye hjemmeskole og sosial distansering. 63 prosent av elevene rapporterte at de lærte mindre med hjemmeskole.

For om lag 13 prosent av ungdommene ble situasjonen i egen familien verre i løpet av nedstengingen. En tredjedel av ungdommene bekymret seg for at venner hadde det vanskelig i sin familie. Nedstengingen påvirket også ungdommenes søvn.

Ni av ti hadde forskjøvet døgnrytmen betydelig, flere hadde vansker med innsovning og oppvåkning i løpet av natten og oftere mareritt enn tidligere. Halvparten av ungdommene var bekymret for at de får en vanskeligere fremtid.

Disse belastningene rammet særlig jenter, ungdom på videregående, unge i lavinntektsfamilier og unge født utenfor Norge. Ungdommene i undersøkelsen beskrev også med egne ord hva de bekymret seg for. En ungdom skrev det slik:

«Denne tiden med hjemmeskole er vanskelig så jeg er bekymret for at jeg ikke klarer å holde motet oppe med alt arbeidet vi har. Det hadde vært enklere og bedre hvis vi hadde vært på skolen. Jeg føler jeg at jeg gjør det litt dårligere på skolen. Jeg synes det er vanskelig å følge med».

Flere ungdommer opplevde tap av ungdomstid som konsekvens av skolenedstengningen:

«Jeg er redd for at hverdagen aldri går tilbake til normalt, eller at det tar såpass lang tid at jeg ikke får levd ordentlig under de årene som skal være mine beste ungdomsår. Jeg føler «meningen i livet» er borte».

Ungdom som i forkant av epidemien hadde psykiske vansker, fortalte at de fikk det vanskeligere når skolene var stengt, og at vanskelige familieforhold ble forsterket. Skolen er en viktig arena for læring og sosial trening.

Studien viser at skolenedstenging er alarmerende.

Ungdom er igjen forvist til hjemmet både for skole- og fritidstilbud.

Voksne og eldre som ber barn og unge om å «ta en for laget» og å stille opp på «dugnad», utviser frekkhetens nådegave.

Hvilket lag? Hvilken dugnad? Og for hvem?

Myndighetenes koronahåndtering er en tilsidesettelse av Barnekonvensjonen og prinsippet om barnets beste. Barnets beste er et rettslig prinsipp som skal sikre at barns interesser vektlegges i spørsmål som har betydning for barn.

Prinsippet skal sikre at barns interesser ikke blir oversett i møte med andres hensyn og interesser, som foreldre eller myndigheter.

Det siste halve året har grensen mellom politikk, medisin og rettsvitenskap blitt visket ut, mens folkehelseperspektivet har blitt stadig smalere.

Regjeringas nasjonale nedstenging kommer på toppen av en høst hvor mange av unge hadde svært redusert fysisk skoletilbud.

Hvor er Psykologforeningen? Norsk sykepleierforbund? Legeforeningen?

Hvor er Norges Idrettsforbund? Hvorfor protesterer ikke voksne mennesker mot overgrepene som utføres mot norske barn og ungdom?

Hvorfor er dere så jævla feige?

https://www.uib.no/igs/135092/bergen-i-endring-covid19-studien-bie-studien

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/smitteforebyggende-tiltak

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/weRXan/ungdom-rammes-hardt-av-roedt-nivaa?fbclid=IwAR0wychuKrb3_S4RjRriMWkaEgNdF1GHMM0S-IPQzHcI8F5pflypWQTmlHE

Av Margrethe Salvesen Zivcic, sykepleier, Cand mag, religionsvitenskap, afrikakunnskap, midøstenkunnskap, sosialantropologi mellomfag, videreutdanning flerkulturell forståelse.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Red.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for tjatta tjatta says:

  Ser også at det oppfordres til ikke å komme med “trumpflagg” o.a i demoer. Men å la en IS jihadist stå frem som en talsperson er greit.

 2. Avatar for Anki Anki says:

  En god del er nok feige. Det er pr def ikke politisk korrekt å si imot “fagfolka” som bilderbergeren og pikkoloen holder seg med. Det er kjempeskummelt for veldig mange ikke å være politisk korrekt. Så har du en hel haug som rent faktisk er livredd korona. De har ikke undersøkt noe som helst sjæl, og stoler fullt og fast på makta. Men samtidig ser man en gryende oppvåkning. Vi får se hvor langt folk kan presses før flere får samla seg og slått på logikksenteret igjen :wink:

 3. Avatar for Joso Joso says:

  Jeg har tenkt på det samme mer enn én gang, men ville ikke være den første som nevnte det. Hun har visstnok stor status i miljøet. Jeg hørte henne tale på demonstrasjonen i Oslo i fjor, utenfor Stortinget, og hun er engasjert, en god taler, har satt seg inn i saken, men som du sier, hun var IS-jihadist inntil for relativt kort tid siden. Det er (nesten) ingen leger eller forskere som vil stå skulder ved skulder med en radikalisert muslim og snakke myndighetene i mot. Det er egentlig svært dårlig skjønn å la henne slippe til. Saken er nærmest tapt på forhånd med de hærførerne mange velger, og nesten for hver dag som går taper vi saken mer og mer, og vaksinepass kommer nærmere og nærmere en virkelighet.

 4. Avatar for tjatta tjatta says:

  Hun ville jo være perfekt kandidat til å holde evt protestbeveglse marginal. Er hun en “negativ agent” instruert av PST til å innvolvere seg? Hun kan ha fått løfter om at trakasseringen og forfølgelsen ville opphøre.
  " hvordan hun siden 2010 har følt seg trakassert av PST. Forfølgelsen startet etter et større intervju i Adresseavisen i juni 2010. Denne artikkelen ble dagen etterpå gjengitt i VG, og kort tid etter ble hun selv, familie og venner av Salvesen kontaktet av PST".

 5. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Jeg er veldig imot «ad hominem» argumentasjon, i prinsippet kan jo hvem som helst uavhengig av bakgrunn fremføre god argumenter of engasjere seg i en sak, men mulig du er inne på noe her.

  Jeg tror dette er en ganske utbredt taktikk at du plasserer folk som er lett å «diskreditere» i bevegelser du ønsker å ødelegge som en slags udetonert bombe, og så «sprenger» du bomben når du ønsker å knuse bevegelsens legitimitet.

  Tenker litt det samme om f.ex David Icke - mannen sier faktisk mye bra og innsiktsfullt, men har jo tidligere sagt noen helt skrullete ting, som gjør han lett å diskreditere og «by association» alt han tar i. En slags omvendt kong Midas (alt han tar i blir til dritt). Ønsker man han eller sånne folk som frontfigur i en motstandsbevegelse? Nei.

 6. Avatar for tjatta tjatta says:

  Man vet ikke hva slags dokumentasjon PST har på denne kvinnen. De kan ha nok til å tiltale henne. Men velge å bruke henne i stedet. Ta en Epstein, for å si det sånn. Tittelen “Hvorfor er dere så jævla feige?” er ikke akkurat en publikumsmagnet.

 7. Avatar for Brunders Brunders says:

  Å bruke ordet “feig” om meningsmotstandere er en sterk reaksjon. Alt for sterk, i forhold til saken som blir omtalt. Så sterk, at den grenser til det tåpelige.
  Barn trenger skole, det er ingen tvil.
  Skolen kan ikke fungere uten lærere. Ingen tvil om det heller.

  Å gå til angrep på psykologforening, sykepleierforbund og legeforening er aldeles som å rette baker for smed, for dem som kjenner den referansen, eller i klartekst; å gå løs på personer og organisasjoner som ikke er spesielt involvert i skoledrift, og derfor er ganske uskyldige i klagemålet.

  Lærere er en annen sak. Lærere er heller ikke glade i å gå til innsats med selve livet som innsats. Om barna aldri så mye blir lite syke, så kan de være glimrende smittebærere, og lærerne kan bli ganske syke av denne smitten. Lærere blir forøvrig smittet av sine elever hvert eneste år. Det er forkjølelser, influensa, forskjellige former for magesyker og febersykdommer som de små englebarna har med seg hjemmefra.

  Jeg har vært lærer i 25 år, og har hatt min porsjon av sykdommene. Lærere er helt vant til å gå og hangle siste par ukene mot ferier, for så å ramle overende i sykesenga når alle andre går ut i ferie.

  Vi leser nå i avisene, at lærere rømmer skolen for å gå over i andre og mindre farlige jobber. Vi leser at Regjeringen nekter å prioritere lærerne i vaksinekøen, noe som kunne gjort livet litt mindre farlig for dem. Lærerne sliter med arbeidstiden: Å drive hjemmeskole for flere titalls elever hver dag tar tid.

  Jeg er riktignok pensjonist, og vet ikke så mye om arbeidstidsreglene under koronaen, men jeg har ikke noe inntrykk av at lærerne får noen særlig kompensasjon for alt merarbeidet og den utvidete arbeidstiden de er pålagt. De skal stå til tjeneste i skoletiden, og de skal stå til tjeneste etter skoletid, for å hjelpe elever og foreldre med hjemmearbeidsproblemer, og dertil skal de rette innleverte oppgaver og lage nye.

  Om en vet så inderlig lite om skolehverdagen i grunnskolen som godeste Zivcic later til å gjøre, så ville jeg sittet ganske stille i båten, og ikke åpnet munnen, og heller ikke rørt tastaturet i saken.

 8. Du har nok desverre rett.

  …"I tillegg svarer 92 prosent av lærerne i barneskolen og videregående skole at de ikke har fått overtidsbetalt i det hele tatt. For lærerne i ungdomsskolen er tallet 96 prosent.

  Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier til avisen at det er uholdbart dersom lærerne ikke får kompensert for sitt ekstraordinære merarbeid. Hun sier at alle kommuner og fylkeskommuner har fått klar beskjed om at situasjonen med koronaskole vil vare rundt halvannet år til sammen."
  https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/over-halvparten-av-lererne-har-vurdert-ny-jobb-1.1823671

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere