FHI: Portforbud kan være brudd på menneskerettigheter

0
Illustrasjon: Shutterstock

Folkehelseinstituttet (FHI) er sterkt kritisk til innføring av portforbud. FHI mener et portforbud kan være i strid med menneskerettighetene. Dette skriver NRK på sine nettsider. Kanalen fortsetter:

FHI: Gevinsten er liten

I sitt svar er FHI sterkt kritisk til behovet for et portforbud. De skriver:

«Den smittevernmessige gevinsten ved portforbud, som altså skal redusere kontakthyppigheten og redusere antallet frittgående smittede, avhenger sterkt av hvilke andre tiltak som virker samtidig. Dersom hygienen er god, få smittekilder går fritt og kontakthyppigheten er liten (fordi andre restriksjoner gjelder), blir det ikke mye tilleggsgevinst av portforbud».

Og konkluderer med at:

«Samlet sett vurderer vi at den marginale gevinsten av portforbud, selv i dets strengeste form, er liten».

Utfordrer tilliten?

FHI mener også innføring av portforbud kan gå på tilliten løs. De skriver at nordmenn etterlever i stor grad myndighetenes anmodninger om å følge smittevernråd. De mener grunnen til det er tilliten den norske befolkningen har til faglig godt funderte råd fra offentlige myndigheter.

«Innføring av portforbud vil oppfattes som svært inngripende og være et tiltak som helst knyttes til andre samfunn enn det norske. Det stiller ekstra store krav til at den smittevernfaglige, juridiske og samfunnsmessige begrunnelsen for å åpne for portforbud i Norge», skriver FHI i sin utredning.

– Kan utfordre menneskerettighetene

FHI hevder i sin utredning til at et portforbud kan være i strid med menneskerettighetene. Et portforbud berører bevegelsesfriheten og retten til respekt for privatliv. Disse sikrer at folk fritt skal kunne bevege seg hvor de vil og når de vil. FHI mener inngrep i disse rettighetene må være lovhjemlet, søke å nå visse formål og være nødvendig i et demokratisk samfunn.

For korte frister

Regjeringen sendte utkast til lovforslag til FHI få dager før det ble offentlig for å få kommentarer.

FHI reagerer kraftig på den korte fristen de har fått til å uttale seg om utkastet til selve lovforslaget.

«Vi ser oss nødt til å påpeke at fristen for denne uttalelsen er knapp. Forslaget ble sendt oss på foreleggelse 28. desember klokka 11.57 med frist 4. januar klokka 08.00. Selv om smittetallene er økende, er det ikke noe akutt behov for innføring av portforbud. Effektivt smittevern i Norge er avhengig av at befolkningen har tillit til myndigheter og de smittevernfaglige rådene som gis», skriver FHI, som avslutter:

«Unødig korte frister bidrar til at tilliten og dermed også smittevernet svekkes».

Kommentar:

Til FHI å være er dette ekstremt skarp kritikk. «Liten gevinst», «unødvendig, «i strid med menneskerettighetene» og «for kort frist». Alt dette har vi pekt på tidligere.

Det er nå kommet et opprop mot dette ekstreme forslaget fra regjeringas side. I oppropet heter det:

Portforbud er frihetsberøvelse og et brudd på menneskerettighetene (jfr. bl.a. artikkel 3 og 13.1 i verdenserklæring om menneskerettighetene). At forslaget i det hele tatt legges ut til høring er en skremmende tendens som påminner om totalitarisme. I en presset tid rokker politikerne her på våre fundamentale rettigheter og utøver med høringen mistillit overfor befolkning og individer.

Hvis du støtter dette oppropet kan du gå inn på nettsida og undertegne det her.

Per 11. januar klokka 21.30 var det kommet 3.430 underskrifter. Det burde jo ha vært 100 ganger så mange, men du ka gjøre ditt, signer det i dag.

Forrige artikkelNew Yorks guvernør: – Vi må gjenåpne økonomien NÅ! ellers er det ingenting igjen å åpne.
Neste artikkelBiden og Latin-Amerika: Hammer eller skalpell?