Da Arbeiderpartiet internasjonaliserte privat arbeidsformidling i Norge

7
Fra portalen til EURES

På åtte minutter i Stortinget demonstrerte Arbeiderpartiet dilemmaet sitt med å mikse EUs lover inn i norsk arbeidsliv. Dette skriver journalisten Thomas Vermes i ABC Nyheter. Vermes fortsetter:

«Klokka er 14.21 i Stortinget. Politikerne står midt oppe i den hektiske juleinnspurten i fjor. Også 10. desember er en lang dag. Presidenten har akkurat avholdt votering over forslag nummer 6 fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Det lød:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at arbeidsformidling skal være et offentlig ansvar».

Bare Rødt støttet den tanken, så forslaget falt.

Men hvilken sjans i havet ville offentlig monopol på arbeidsformidling hatt for å overleve, etter en avstemning som skjedde åtte minutter tidligere?

Klokka 14.13 var resultatet av en annen avstemning klart. Også det har gått under offentlighetens radar.

Da gikk samme Arbeiderpartiet inn for et lovforslag fra regjeringen om et nytt skritt i EU-tilpasning. Det fikk flertall. Bare Senterpartiet, SV og Rødt sa nei.

Hva lovendringen går ut på? Jo, å slutte Norge til EUs nye lovverk om arbeidsformidling i det som heter Eures-samarbeidet.

Endringen gjør at ethvert europeisk bemanningsbyrå som har fått godkjenning i sitt hjemland, gjennom Eures skal få drive arbeidsformidling hvor de vil, på linje med offentlige arbeidsformidlere som Nav.

Inkludert Norge.«

Fagorganiserte bør merke seg dette og spesielt legge merke til Arbeiderpartiets holdning, for som Vermes helt riktig sier i sin kommentar:

«Det uttrykkelige formålet med EUs lovendringer, som stortingsflertallet altså har sluttet seg til, er å øke arbeidsmobiliteten i dette europeiske arbeidsmarkedet.

Altså få flere arbeidsfolk til å flytte på seg fra land til land.«

Vår tilføyelse: Dette går da også helt klart fram av regjeringas høringsnotat fra 29.4.2020 der det heter:

«Forordningen har som formål å fremme jobbmobilitet i EU/EØS-området og skal legge til rette for fri bevegelighet av arbeidskraft gjennom et felles rammeverk for samarbeid mellom medlemsstatene.»

Dette vil naturligvis rasere fagbevegelsen og vernet om det organiserte arbeidsmarkedet som avtaleverket er bygd på. Og det er da også hensikten.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Det er vel det samme hvem som importerer arbeidskrafta? Særlig når NAV har fortært den tradisjonelle arbeidsformidlinga. Alt de tilbyr er den samme nettilgangen de fleste av oss har hjemme.

 2. Avatar for ABC ABC says:

  Ut av EØS…:facepunch:

 3. Avatar for ABC ABC says:

  God morgon. Det må vi og portforbud blir det nok pga coronaviruset problematikken og etterpå pga en befolkning som økonomisk ruinert.

 4. Avatar for tjatta tjatta says:

  God morgen til deg også. Minner meg om en sufi-historie jeg hørte engang;
  Det var i Kairo under Mamelukkenes tid og det var portforbud. En sufi kom vandrende i de folketomme gatene og påtraff en mann som satt og gråt utenfor et hus.
  Hvorfor gråter du?, spurte sufien
  Jeg har mistet nøkkelen til min dør og nå kommer snart soldatene og dreper meg, svarte mannen.
  Vær glad du har en dør å gråte ved svarte den vise.

 5. Avatar for ABC ABC says:

  Veldig bra! Å ta perspektiv er noe som er veldig viktig og en pass om det. Hele EØS problematikken forresten bygger jo på en annen gruppeinndeling der nasjonalstaten sliter.

  “Det er vanlig å anta at evne og vilje til å se ting fra andres perspektiv er en viktig egenskap i fredssamtaler og andre forhandlinger”

 6. Og folk lurer på kvifor Ap er på veg mot sperregrensa?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere