Løfte til leserne

0
Illustrasjon: Shutterstock

Av Pål Steigan.

Kjære venner!

Vi har bare noen få uker tid igjen av det mest vanvittige året noen av oss har opplevd. Koronakrisa og den globale økonomiske kollapsen er det verste som har rammet verden etter annen verdenskrig, og svært mange mennesker har fått lide, og enda flere kommer til å bli rammet. Hundrevis av millioner arbeidsløse, en truende hungersnød og en omfattende avskaffelse av demokratiske rettigheter i en målestokk få av oss hadde sett for oss da året begynte. (Det vil si; vi varslet allerede ved årets begynnelse om at vi sto overfor en klassekamp av enorme dimensjoner, men at den ville bli akkurat slik, visste vi ikke.) Året har da også markert den største overføringa av kapital fra de fattige, fra middelklassen og fra samfunnet til de rikeste av de rike som noen gang har skjedd på så kort tid.

Men i vår egen medieverden har det faktisk vært et godt år. Vi gjør vårt beste økonomiske resultat til nå, vi har et større nedslagsfelt i opinionen enn noen gang, og til tross for sensur og blokkering runder vi snart 10.000 følgere på Facebook, det er nesten 30 prosent opp fra 1. januar.

Det er særlig to områder der vi virkelig har vist at vi kan påvirke opinionen, og det er kampen mot vindkraftbaronene og kampen mot koronapolitikken. Samtidig fortsetter vi å gjøre oss gjeldende på de områdene som har vært våre sterke sider til nå, som anti-imperialisme, krigen i Syria, krigen i Jemen, avsløring av finanskapitalens ulike manipuleringer, enten det er i Norge eller globalt. Vi følger klassekampen i Europa bedre enn noe annet norsk nyhetsmedium, sjøl om vi gjerne skulle ha vært bedre. Vi har også dekket Afrika, Asia og Latin-Amerika bedre enn før.

Samtidig vet jeg at ikke alle er enige i de valgene jeg som ansvarlig redaktør har gjort, og det er helt naturlig. I det mest turbulente og vanskelige året siden annen verdenskrig, skulle det bare mangle om det ikke oppstår uenigheter.

Vi driver en faktabasert, uavhengig og kritisk journalistikk i til dels svært fiendtlige omgivelser. Det er uhyre krevende, men vi gjør vårt ytterste for å forankre alt vi skriver i dokumenterbare og kontrollerbare kilder. Og som alltid syner vi kortene våre, slik at enhver kan gå oss etter i sømmene. Når vi vet at folk som Faktisk.no følger oss med argusøyne for å ta oss i å gjøre feil, og ser at det eneste de klarte å komme opp med er at vi, helt riktig, skrev at Bill Gates har kontrollerende posisjoner i de selskapene og organene som Norge bevilger vaksinemilliarder til, så sier det en hel del – både om dem og oss.

Noen av mine redaksjonelle valg har kanskje vært kontroversielle, også for noen av dere. Slik må det nesten være. Jeg har sagt mange ganger at jeg «ikke ønsker å lage ei kjerke». Det må være rom for uenighet og ulike syn, og takhøyden skal være stor.

Men det jeg har lovt dere er alltid å legge min beste vurdering til grunn, og ikke la meg verken true eller mobbe vekk fra den linja jeg har kommet fram til gjennom studier av fakta. Og jeg har lovt å jobbe steinhardt for at denne avisa skal komme ut hver eneste dag med stoff av høy kvalitet.

Andre får vurdere om vi har lykkes med det siste, når det gjelder det første, så har vi lykkes til nå i år, og jeg regner med at når vi skriver 31. desember vil vi kunne slå fast at avisa har kommet ut hver eneste dag også i 2020, og jeg antar at vi vil passere 2000 artikler.

I løpet av året har vi opplevd usaklige angrep, og til og med appeller om boikott fra folk som burde skjønne bedre. Det er en glede å kunne melde at boikottappeller har falt på steingrunn. Lesere og skribenter har svart med å vise oss mer tillit. Vi får et vell av tips fra leserne, og gjør så godt vi kan for å følge dem opp. Vi har også fått flere skribenter enn før.

Det gjør at vi trenger mer ressurser. Vi trenger å kunne betale for journalistisk deltidsarbeid og research, og til det trenger vi støtte fra dere lesere. For 100 prosent av vårt arbeid er basert på gaver fra dere. Vi har ingen statsstøtte, ingen rike onkler eller tanter. Det er støtten fra dere som gjør arbeidet vårt mulig.

Vil du støtte steigan.no økonomisk er det følgende praktiske måter å gjøre det på:

1. Bruke Vipps 116916

2. Betale via egen nettbank (fast oppdrag eller engangsbetaling) til konto 9001 30 89050

3. Gå inn på https://betaling.steigan.no/ der du kan bestemme beløp og om det skal være engangsbetaling eller månedlig beløp.

På nyåret kan jeg dessuten love at vi skal gjøre et par interessante forbedringer, men det vil jeg komme tilbake til når vi er klare til det.

Nesodden 10, desember 2020

Pål Steigan

sjefredaktør

Forrige artikkel– Er koronastøtten rigget for de rike og mektige?
Neste artikkelWizz Air ut av Norge – norsk lønn for flyarbeidere i Norge.
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).