Løfte til leserne

64
Illustrasjon: Shutterstock

Av Pål Steigan.

Kjære venner!

Vi har bare noen få uker tid igjen av det mest vanvittige året noen av oss har opplevd. Koronakrisa og den globale økonomiske kollapsen er det verste som har rammet verden etter annen verdenskrig, og svært mange mennesker har fått lide, og enda flere kommer til å bli rammet. Hundrevis av millioner arbeidsløse, en truende hungersnød og en omfattende avskaffelse av demokratiske rettigheter i en målestokk få av oss hadde sett for oss da året begynte. (Det vil si; vi varslet allerede ved årets begynnelse om at vi sto overfor en klassekamp av enorme dimensjoner, men at den ville bli akkurat slik, visste vi ikke.) Året har da også markert den største overføringa av kapital fra de fattige, fra middelklassen og fra samfunnet til de rikeste av de rike som noen gang har skjedd på så kort tid.

Men i vår egen medieverden har det faktisk vært et godt år. Vi gjør vårt beste økonomiske resultat til nå, vi har et større nedslagsfelt i opinionen enn noen gang, og til tross for sensur og blokkering runder vi snart 10.000 følgere på Facebook, det er nesten 30 prosent opp fra 1. januar.

Det er særlig to områder der vi virkelig har vist at vi kan påvirke opinionen, og det er kampen mot vindkraftbaronene og kampen mot koronapolitikken. Samtidig fortsetter vi å gjøre oss gjeldende på de områdene som har vært våre sterke sider til nå, som anti-imperialisme, krigen i Syria, krigen i Jemen, avsløring av finanskapitalens ulike manipuleringer, enten det er i Norge eller globalt. Vi følger klassekampen i Europa bedre enn noe annet norsk nyhetsmedium, sjøl om vi gjerne skulle ha vært bedre. Vi har også dekket Afrika, Asia og Latin-Amerika bedre enn før.

Samtidig vet jeg at ikke alle er enige i de valgene jeg som ansvarlig redaktør har gjort, og det er helt naturlig. I det mest turbulente og vanskelige året siden annen verdenskrig, skulle det bare mangle om det ikke oppstår uenigheter.

Vi driver en faktabasert, uavhengig og kritisk journalistikk i til dels svært fiendtlige omgivelser. Det er uhyre krevende, men vi gjør vårt ytterste for å forankre alt vi skriver i dokumenterbare og kontrollerbare kilder. Og som alltid syner vi kortene våre, slik at enhver kan gå oss etter i sømmene. Når vi vet at folk som Faktisk.no følger oss med argusøyne for å ta oss i å gjøre feil, og ser at det eneste de klarte å komme opp med er at vi, helt riktig, skrev at Bill Gates har kontrollerende posisjoner i de selskapene og organene som Norge bevilger vaksinemilliarder til, så sier det en hel del – både om dem og oss.

Noen av mine redaksjonelle valg har kanskje vært kontroversielle, også for noen av dere. Slik må det nesten være. Jeg har sagt mange ganger at jeg «ikke ønsker å lage ei kjerke». Det må være rom for uenighet og ulike syn, og takhøyden skal være stor.

Men det jeg har lovt dere er alltid å legge min beste vurdering til grunn, og ikke la meg verken true eller mobbe vekk fra den linja jeg har kommet fram til gjennom studier av fakta. Og jeg har lovt å jobbe steinhardt for at denne avisa skal komme ut hver eneste dag med stoff av høy kvalitet.

Andre får vurdere om vi har lykkes med det siste, når det gjelder det første, så har vi lykkes til nå i år, og jeg regner med at når vi skriver 31. desember vil vi kunne slå fast at avisa har kommet ut hver eneste dag også i 2020, og jeg antar at vi vil passere 2000 artikler.

I løpet av året har vi opplevd usaklige angrep, og til og med appeller om boikott fra folk som burde skjønne bedre. Det er en glede å kunne melde at boikottappeller har falt på steingrunn. Lesere og skribenter har svart med å vise oss mer tillit. Vi får et vell av tips fra leserne, og gjør så godt vi kan for å følge dem opp. Vi har også fått flere skribenter enn før.

Det gjør at vi trenger mer ressurser. Vi trenger å kunne betale for journalistisk deltidsarbeid og research, og til det trenger vi støtte fra dere lesere. For 100 prosent av vårt arbeid er basert på gaver fra dere. Vi har ingen statsstøtte, ingen rike onkler eller tanter. Det er støtten fra dere som gjør arbeidet vårt mulig.

Vil du støtte steigan.no økonomisk er det følgende praktiske måter å gjøre det på:

1. Bruke Vipps 116916

2. Betale via egen nettbank (fast oppdrag eller engangsbetaling) til konto 9001 30 89050

3. Gå inn på https://betaling.steigan.no/ der du kan bestemme beløp og om det skal være engangsbetaling eller månedlig beløp.

På nyåret kan jeg dessuten love at vi skal gjøre et par interessante forbedringer, men det vil jeg komme tilbake til når vi er klare til det.

Nesodden 10, desember 2020

Pål Steigan

sjefredaktør

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Tellef Tellef says:

  Utrolig sterkt å stå i det så lenge uten å miste tråden eller farten Pål, og inspirerende at flere søker etter sannheten utenfor allfarvei, på tross av sensurkampanjene og annet, og at støtten er økende. Tidens ånd dette.

 2. Avatar for reped reped says:

  All den tid da den såkalte “journalistikken” i mainstream media stort sett består av å gjengi pressemeldinger som “nyheter”, eller gjengi alle disse smittetallene - som i det hele ikke sier noe som helst om hvor mange som faktisk er blitt sjuke - er det nødvendig å ha et nettsted som steigan.no. Hvor mange kritiske spørsmål har journalistene rettet mot myndighetenes tiltak og behandling av denne “pandemien”? Hvor mange kritiske spørsmål har byrådsleder Raymond Johansen fått der han ødelegger tusenvis av arbeidsplasser i Oslo? Totalt ukritisk oppfører man seg som talerør for våre myndigheter. Og opposisjonen på Stortinget? Ja, har vi i det hele tatt noe som kan betegnes som “opposisjon”? Så derfor en stor takk til steigan.no for å forsøke å skaffe fram fakta og informasjon som de andre ikke gidder - eller vil - ta i.

 3. Ja det er en vanskelig tid for alle som er opptatt av att sannheten skal komme fram. Verden ser ut til å styres av grådige og korrupte politikere og medier…
  Vi vanlige fotsoldater har ikke så mange kilder vi kan stole på lenger. Takk for en oppriktig og saklig framstilling av hva som foregår. Uenighet er Ok - så lenge man diskuterer sak.
  MSN spiller på følelser, og manipulerer folk med det vi kan kalle gaslighting (motivene deres er skjult, og de forvirrer folk)

 4. Avatar for pcwh pcwh says:

  Dette året har virkelig kledd mange keisere nakne, og selv om jeg (nesten) alltid har vært og vil forbli en frihetselsker har Steigan vært et friskt pust og en genuint alternativ kilde til informasjon. Jeg er som regel ikke enig i konklusjonen (kommunisme), men selv om jeg heller mot klassisk liberalisme har jeg faktisk klart å slutte med å definere meg selv som noe som slutter med -ist.
  Problemene stikker dypere enn den klassiske høyre-/venstre-aksen, og Steigan viser dette tydelig uten å si det eksplisitt, eller kanskje uten å anerkjenne det selv. Så fortsett som du stevner.

 5. I et land hvor 97% av nyhetsmediene er i lomma på staten og big tech/big pharma, er Steigan.no kanskje det viktigste frie medie. Pål Steigan`s kritisk undersøkende journalistikk er idag et særsyn, og er med det et meget viktig bidrag til å opprettholde hva man kan betegne som våre demokratiske rettigheter.

  Steigan`s avslørende artikler i forhold til corona-svindelen er av uvurderlig verdi som forsvar mot en globalist-elite som ønsker en kontrollert og nærmest slavebundet verdensbefolkning og hvor all politisk makt legges hos en udemokratisk verdensregjering (FN Agenda 2030).

  Støtter man Steigan.no økonomisk kjøper man samtidig aksjer i en fremtid hvor politikere og big tech`s klakører ikke uten videre kan frastjele oss nasjonalstaten, menneskerettigheter og mulighetene til å påvirke egen fremtid.

  Steigan er med sin journalistiske integritet rett og slett ultraviktig for et fungerende demokrati, så gjør din borgerplikt, og støtt Steigan økonomisk.

 6. Avatar for INK INK says:

  Problemet er at den såkalte “venstresida” fører omtrent den samme politikken som Høyre og FrP, bare med litt annen retorikk. De har “slaktet”, privatisert og solgt ut fellesskapets verdier: natur, viktig industri, infrastruktur, kraft, velferdstjenester etc … til utenlandske selskaper over en lav sko, på samme måte som høyresida gjør. De har slengt norske skattepenger ut på å bombe istykker Libya, med all den elendighet og flyktningekatastrofen det medfører, og støttet alle USAs kriger med norske skattepenger, uavhengig av motstand i befolkningen.
  De har dyttet og dytter på oss upopulære EU-direktiver som ytterst få av velgerne har ønsket seg.

  Hvor mange av velgerne er faktisk enig i disse tingene som våre folkevalgte - fra både “høyre-” og “venstresida” gjør? Dagens stortingspolitikere fra alle “sider” endrer samfunnet vårt på en måte som tjener global finanselite, men som vil gå stadig mer utover velferden, og etter alt og dømme friheten for vanlige folk. De kommer unna med det fordi vi har tannløse og kjøpte medier som støtter den samme finanseliten og folk er dårlig orientert. Det å stemme - hva hjelper egentlig det - når de alle beveger samfunnet i mer eller mindre samme retning uansett?

 7. Avatar for Mari Mari says:

  Bravo sier jeg bare! Stå på! Sannhet er ikke en popularitetskonkurranse men sårt trengt nødvendighet!

 8. Avatar for INK INK says:

  Masse antirussisk propaganda i Aftenposten, blant annet.

  Det har jeg aldri insistert på. Like lite som jeg insisterer på at USA er det.

  Jeg ser ingen tegn på at Steigans mål er å “ramme Vesten”. Han driver kritisk journalistikk mot makta, mot den globale finanseliten som styrer våre samfunn i stadig større grad og mot politikere som løper deres ærend isteden for å tenke på befolkningens beste. Å kritisere makta er jobben til en journalist, selv om mediene våre ellers ser ut til å ha glemt det.

  Jeg for min del er imponert over hva Steigan får til. Om han bommer en gang imellom, synes jeg ikke det er noe rart når det hele nærmest drives på dugnad og med få ressurser.
  Og han oppgir (så å si) alltid kildene sine, så leseren kan ettergå dem og vurdere selv.

  Du mener med dette at han burde være mer kritisk til Russia Today?
  Det kan godt hende, men jeg ser ikke noe galt i å referere til sakene deres innimellom. Jeg tror de fleste her er klar over at RT heller ikke er noe nøytralt medium.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

56 flere kommentarer

Deltakere