Wizz Air ut av Norge – norsk lønn for flyarbeidere i Norge.

0

Skriv under oppropet!

Wizz Air har startet med flyvninger på de mest lønnsomme rutene i Norge. Wizz Air profilerer seg som et fagforeningsfiendtlig selskap som knuser ethvert forsøk på fagorganisering. Dette er uttalt politikk og praksis fra konsernsjef József Váradi. Da Mircea Constantin i 2014 startet fagforening for Wizz Air-ansatte i Romania, kostet det ham og 18 andre jobben. En årelang kamp endte med seier mot lavprisselskapet i høyesterett. – «Når Wizz Air-sjefen anser fagforeninger og tariffavtaler som en trussel, er det bakstreversk» sier Mircea Constantin til Fri Fagbevegelse. Det hjelper ikke hva WizzAir sjefen nå sier om fagorganisering for motvirke en boikott-bevegelse i Norge.

Før EØS-avtalen ble vedtatt, hevdet Regjeringa ved Gro Harlem Brundtland at EØS-avtalen ikke ville omfatte norsk arbeidsliv. Det skulle være nulltoleranse for sosial dumping. LO og de største forbundene har vedtatt at ILO-konvensjoner, Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler har forrang foran EØS-bestemmelser. Wizz Air bryter ILO-konvensjon 87 om retten til organisering. Derfor må norske myndigheter stanse Wizz Air sin virksomhet i Norge for brudd på ILO-konvensjoner. ILO-konvensjoner må ha forrang foran EØS avtalens artikler om den frie etableringsrett.

I denne krisa må staten ta ansvar for å sikre en tilstrekkelig nasjonal flybransje med norske tariffavtaler, lønns og arbeidsvilkår. Om nødvendig må dette skje med statlig eierskap, da Norge er et langstrakt land der flytransport og spesielt kortbanenettet er viktig for å binde landet sammen.
Wizz Air bidrar til det motsatte og angriper den norske modellen der NHO Luftfart hilser dem velkommen.  Nå må norske politikere stå opp og vise handlekraft uavhengig av hva ESA måtte mene. Vi støtter en boikott-bevegelse, men det er ikke tilstrekkelig. Wizz Air må ut av det norske flymarkedet.

Fagforeninger og tillitsvalgte oppfordres til å skrive under oppropet. Send melding til Boye Ullmann på boye@bygningsarbeider.no.

Foreløpig har følgende skrevet under:

Jan Olav Andersen, leder EL og IT forbundet, Rolf Rindal, leder Norsk Lokmotivsmannsforbund, Atle Tranøy, konserntillitsvalgt Aker ASA, Ingunn Gjerstad, leder LO i Oslo, Roy Pedersen, leder Nei til EU, Fauzia Hussain-Wiik, leder LO i Bergen (Fagforbundet Helse-Bergen), John Peder Denstad, leder LO i Trondheim, Jo Jenseg, Leder LO i Stavanger, Vidar Schei, leder LO i Fredrikstad, Bjørn Sigurd Svingen, leder LO Vest-oppland, Mohamad Kallel, leder LO i Sunnhordaland, Hanne Lise Fashing, leder LO i Namsos, LO i Tønsberg v/ Leder Jan Olav Hay, Håkon Straume, leder LO i Asker og Bærum., Svein Åge Samuelsen, 1.nestleder/sekretær LO i Trondheim. Karim Essahli, Leder LO i Trondheim internasjonalt utvalg.

LO i Bergen fattet enstemmig vedtak og består av: Fauzia Hussain-Wiik, leder (Fagforbundet Helse-Bergen, Atle Rasmussen, nestleder (Elektroarbeiderens fagforening), Jorge Dahl, (Unionen fagforening)Roger Moum, (Vestnorsk transportarbeiderforening)Sara Bell, (Fagforbundet Bergen)Grethe Kvist, (FO Vestland), Beate Steinsvik, (Vestlandet Handel og kontor), Marianne Bjorøy, (Fellesforbundet avdeling 5)Varamedlemmer: Kenneth Bjørnestad, (NNN avdeling 9)Olaug kyte, (Fagforbundet Voss), Jørgen Melve, (NTL UIB),Espen Berntsen, (Vestlandet Handel og kontor) Atia Ijaz (FO Vestland).

Cay Nordhaug, leder Samarbeidskomite for elektrokjemisk industri, IE Elektrokjemisk samarbeidskomité er en sammenslutning av Industri Energi-tillitsvalgte innenfor følgende bedrifter. Elkem, Eramet,Glencore nikkelverket, Addcon Nordic. Rockwool Moss og Trondheim. Bilfinger. Boliden.Ferroglobe mangan.Finnfjord.Herøya Industripark. Inovyn.NorSun.Praxair.REC Solar. Tizir.Wacker Chemicals. Washington Mills og Yara. Samarbeidskomiteen representerer 5000 medlemmer.

Joachim Espe, leder av Bygningsarbeidernes Fagforening Fellesforbundet avd 600, Torstein Aakre nestleder, Styremedlemmer: Thomas Brostrøm , Arne Sveen konserntillitsvalgt AF, Dino Pizarro, Dag Mathiessen, Samir Zeljkovic, Rune VorkinnJon Martin Langemyr, Håvard Kvivesen, Oliver Ledermann, Ina Nordahl, Joakim Gjelstad, Roy Sagstad, Bjørn Olsen, Sebastian Gruhn, Lars Magnussen klubbleder OAR.

Vedtak LO i Tromsø: Håkon Skog-hansen, leder (FF), Sekretær Ragnhild Størseth Hakkebo (hovedtillitsvalgt Fagforbundet Tromsø kommune) Styret: Vegard Norbye (FF) Erik Johansen Jørgensen (Leder Fagforbundet Tromsø), Trine Sand Bakken (NTL) Tor Olav Rosøy (El og IT) Tonje Braaten (CREO)Mariell Brenden (HK)Joakim With (FF) John Lindrupsen, Bjørn Willumsen Marit Martinsen Dahle (NTL UIT).

Rolf Jørn Karlsen, leder Fellesforbundet ADK Sør Øst, Kjetil Larsen, Fellesforbundet, Alexander U. Hopland-Wøien Leder Tømrer og Byggfagforeningen Fellesforbundet avd. 601, Styret: Rudi Møller, Pål Solfjeld,Geir Olsen, Marius Veme, Svein D Vestheim, Michal Olechnowizc, Dariusz Rojek, Mathis Marien, Joar Viken, Joachim Oven avd 601 styret. Erik J. Jørgensen, Leder Fagforbundet Tromsø , John Thomas Suhr, leder Handel og Kontor Oslo, Stig Hansen, Fellesforbundet avd 851, Pål Aronsen, leder avd 4 Fellesforbundet, Terje R. Fenn Samuelsen, avd leder Tariffavdelingen Fellesforbundet, Nils Bull, leder Statsbanenes Verkstedsarbeiderforening, Oslo. Erik Hagen, hovedtillitsvalgt NNN, Erling Hobøl, Leder i Lokomotivpersonalets Forening Oslo, Helge Reiestad, leder Styret i FLT avdeling 22 i Rogaland, Erik Torkelsen, Fellesklubben i Ringnes, Line Steinseth, Norsk Lokomotivmannsforbund Tor Sparhell, kasserer klubb Vy Oslo, Odin Ihlen Leder Studie- og Studentutvalget, Lokomotivpersonalets Forening Oslo, Janne Lisesdatter Håkonsen, Sekretær og nestleder Klubb Vy Oslo, Anna Rugland klubbleiar og HTV i FO. Åsmund Utgård, fagforeningsleder Østfold HK, Fawsi Adem, leder HK region Øst, Natalia Zubillaga, Hovedtillitsvalgt/fagforeningsleder NTL UIO, Charlott Pedersen, nestleder Oslo Akershus HK, Charlotte Dyrkorn, sekretær Oslo Akershus HK, Aicha Traoré, leder ungdomsutvalget Oslo Akershus HK, Roger Vinje, leder fylkeslag Oslo, Skolenes Landsforbund, Morten Solbrekke, hovedvernombud Betonmast, Martin Fauchald. Klubbleder Moelven Limtre AS.

Jan Erik Ophus, Leder av AVD87 Fellesforbundet Kjeller Jern og Metall, Rune Eriksen, Nestleder Fellesforbundet avd 37 Transport, Kjell Inge Husabø, avd 19, Joachim Nybakke Hovedtillitsvalgt for FO i Oslo kommune, Nestleder FO Oslo, Anne Otterbekk, nestleder Fagforbundet Viken. Åse-Kari Kobbersletten Nestleder FO Innlandet , Bjørn Ove Hersdal (landsstyremedlem i NTL) Bjørn Halvorsen leder NTL Sentralforvaltningen, Ali Bashari, leder NTL NAV Oslo, Mariann Bellika Hansen, nestleder NTL UiT Jon Sigmund Løken, næringspolitisk utvalg LO i Oslo, Thore Wiig Andersen, leder, Fagforbundet TeoLOgene, Fredric Eriksson. HTV UCO Fellesforbundet, Alida Johanne Domaas, nestleder Industri Energi Student, Thomas Gudbrandsen Lerøy Midt NNN, Birger Bjørnstad Grotli, Fagforbundet Helse Bergen, Kjell Inge Husabø, Klubben Berge &co avd Sogndal (Biloverenskomsten), Jens Hoel, ex forbundsleder, Eldar Myhre konserntillitsvalgt emeritus, Atle Teigland konserntillitsvalgt emeritus, Håkon Tosterud, Fagforbundet Innlandet, Lars Morten Johnsen, ex forbundsleder, Fellesforbundet, Lynette Frøyhov, Fagforbundet Leder og hovedtillitsvalgt, Nittedal, Grethe Thorsen, forbundsstyret Norsk Lokmannsforbund, Ole R Berg,Leder,Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening, Asbjørn Wahl, ex tillitsvalgt Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) Olav Boye, tidl gen sekr Internasjonale Grafiske Føderasjon, Rose Maiken Flatmo, organisasjonsarbeider Fellesforbundet Hardanger Sunnhordaland, Stein Stugu tidl konserntillitsvalgt Rådgiver De Facto, Torunn Berger NTL UiT , Stig M. Hætta Karlsen, Campustillitsvalgt NTL Alta, Maria Nilsen Aksberg, Opplæringsansvarlig, Fagforbundet Innlandet, Irene Mercer, NTL UIT, Helge G. Galtrud, Pensjonist-tillitsvalgt Fagforbundet Lillehammer, Ingjald Gaare, leder, Politisk utvalg LO i Trondheim, Tor-Erik Skovly klubbleder Hydema As Fellesforbundet, Jan Erik Ahlsen,leder Fellesforbundet avd.75,Halden Fagforening. Geir Allan Stava, forbundssekretær og HTV i Karmøy for Skolenes landsforbund. Rainer Svartrapmo Leder Yrkesseksjon Fagforbundet Trondheim, Utdanningsforbundet Bergen støtter oppropet, Bente Myrtveit, Lokallagsleder Utdanningsforbundet Bergen.


KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelLøfte til leserne
Neste artikkel«Elevene på skolene er ikke smittsomme. De smitter heller ikke lærerne sine.»