Inkompetanse og økonomiske misligheter? Ingen hindring.

10
Terje Rød-Larsen på World Economic Forum. Skjermdump fra video.
Lars Birkelund

Av Lars Birkelund.

Det lønner seg tvert imot hvis man befinner seg i de øverste politiske sirklene i Norge, der «noen har snakket sammen», der man klapper hverandre på skuldrene, skryter av hverandre og gir hverandre stadig høyere posisjoner. Og det synes, ikke overraskende, at dette særlig gjelder AP. Dette ligner også på hvordan en del folk blir regnet som eksperter til tross for at de tar feil gang på gang.

Jeg abonnerer på Klassekampen. Men hvis jeg ikke hadde gjort det ville jeg ha løpt ut og kjøpt avisen av 17. desember for en artikkel aleine, nemlig  Øystein Steiro Sr.s «På privaten», om det han med god grunn kaller privatiseringen av norsk utenrikspolitikk. Med utgangspunkt i Rød Larsen-saken gir han nærmest et nakkeskudd til hele dette samrøret av utenriks og bistandspolitikk, der folk som Terje Rød Larsen og kona Mona Juul yngler med hverandre og den ene regjeringen etter den andre og generøst deler ut våre skattepenger til hva det enn måtte være som kan gi dem en karriere innen det internasjonale jetsettet.

«Utenlandske diplomater omtaler Norge som verdens største NGO. De lo av visjonen til Jagland, Bondevik og Stoltenberg om Norge som humanitær stormakt og fredsmekler. De gremtes over Nobelkomiteen som ga Fredsprisen til den amerikanske presidenten som har bombet desidert mest siden Vietnamkrigen. Og de ler oppgitt av Erna Solberg og Ine Eriksen Søreide som fortsetter i det samme sporet og som har «kjøpt» Norge plass som observatør i FNs sikkerhetsråd. Den såkalte «engasjementspolitikken» de siste tretti årene har kostet norske skattebetalere vanvittige beløp. Resultatene har vært særdeles magre bortsett fra et inflatert selvbilde i det snevre hjemlige utenrikspolitiske miljøet i Oslo…40 milliarder over bistandsbudsjettet bare inneværende år». (Klassekampen

Rød Larsen har en historie med økonomiske misligheter som går tilbake til 90-tallet. Det forårsaket at han fikk tidenes korteste karriere som statsråd i Norge, i 1996. Men det var overhodet ikke til hinder for hans internasjonale karriere. En stund var han til og med visegeneralsekretær i FN.

«Det samme skjedde bare tre år senere i 1999 da ekteparet fikk en fredspris fra Shimon Peres-senteret på 50.000 dollar hver. De unnlot å rapportere den til UD. Det var selvsagt et grovt brudd på tjenestemannsloven og endte med irettesettelse og tilbakebetaling for Juul sitt vedkommende, men uten at det fikk ytterligere karrieremessige konsekvenser. I 2000 ble hun utnevnt til statssekretær i Jens Stoltenbergs regjering og året etter sendte Kjell Magne Bondevik og Jan Pettersen henne som ambassadør til Tel Aviv. Rød-Larsen stappet pengene i egen lomme og kunne på nytt dra tilbake til stillingen som Visegeneralsekretær i FN».

«Oslo-prosessen, som i realiteten ble startet opp som et privat initiativ uten forankring verken i storting eller embetsverk, ga Mona Juul en kometkarriere i UD og Terje-Rød Larsen et liv på røde løpere i FN, men ingen fred i Midtøsten».

«At det er mulig å fortsette å representere Norge og norske interesser i den ene internasjonale toppstillingene etter den andre til tross for gjentatte økonomiske misligheter, vil for de fleste fortone seg ganske uforståelig. Og hvordan politisk ledelse i UD kan sende Mona Juul som norsk representant til FNs sikkerhetsråd etter at ektemannen, som hun har stått last og brast med, trolig har kompromittert seg i forhold til Epsteins ‘honningkrukkefabrikk’, fortoner seg som en gåte. Alle som har vært involvert i slike miljøer, eller som har nærstående som har vært involvert, vil under normale omstendigheter være å betrakte som en åpenbar sikkerhetsrisiko».

Dette er i virkeligheten korrupsjon, men av en type som aldri fanges opp av Transparency International, som årlig måler hvilke land som er mest/minst korrupte og der Norge utmerker seg ved å være blant landene med «minst» korrupsjon.

Det er nok mange som vil unngå det. Men Steiros artikkel, som går over to sider, bør utløse debatt, om ikke rystelser i Norge, i dette systemet, «Det humanitær-politiske kompleks», som  Terje Tvedt døpte det. I all (u)beskjedenhet må jeg nevne at dette problemkomplekset også har en viktig plass i boka mi om Norges krig mot Syria. For det har vist seg at i utgangspunktet humanitære organisasjoner som Norsk Folkehjelp og Amnesty har spilt og spiller en høyst diskutabel rolle i krigen. Også de finansiert av bl.a. norske skattepenger.

Til slutt en advarsel: Det er for tida populært å hate Rød Larsen (og hans ektefelle). Men de er bare den mest synlige toppen av isfjellet, symptomer/symboler på et system som har blitt til en koloss på leirføtter og en stat i staten.  Problemet løses uansett ikke ved at Rød Larsen og Jul og kun de blir syndebukker. For da vil resten av systemet kunne fortsette akkurat som før, bare i enda mer fordekte former.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Thorvald Thorvald says:

  Når personer som Larsen aldri virker å få konsekvenser for sine ulovlige og korrupte handlingerså betyr det som regel ta de er en del av den mørke staten, eller at de er komprimert og blir utpresset av samme folka, Enten eller.

  I Norge er AP og H stort sett komprimert. Unntaksvis finner man ekte folkepolitikere som Bøhler, men han ble presset ut fordi han ikke kunne bestikkes eller utpresses.

  Israelsk etteretning er sammen med USA sentral i bestikkelser og utpressing av høytstående personer i Norge.

 2. Jeg er helt enig med Lars B. her at Steiro i dagens Klassekampen har skrevet en enestående god artikkel. problemet avisa har er jo at den for rundt 15 år siden innrullerte dette gjennomkorrupte AP-nomenklaturet til “venstresida”.
  jeg leser og leser nesten alt offentlig som produseres om Epstein-Rød-larsen saken og registrerer at ingen vil nærme seg det saken handler om,heller ikke Steiro.
  “Lolita Express” som fraktet eliten til knulling med småjenter var naturligvis en Mossad-operasjon for blackmailing. De sitter på videoopptak av en Clinton som knuller og det vet også Clinton. De sitter også på 30 timer telefonopptak med Monica Lewinsky. Da har de kontroll på Clinton som her er bare ett eksempel av mange.
  Israel har revolusjonert Midtøsten-politikken med sine avtaler med Emiratene,Baharain,Sudan. En trenger ikke å være statsviter for å forstå at bak ligger årevis med diplomatisk arbeid. Årevis.
  Jagland skrev i sin siste bok: Rød-Larsen er den eneste nordmann med full tilgang til arabiske konger og prinser. bare den setningen skulle igangsette journalistene til å forske i disse tilgangene og hvem de har tjent. Epstein lånte Larsen 130 000 dollar. Det er jo en enorm sum - for vilke tjenester?
  Se det er det ingen i Norge som vil ta i etter debatter om dette i flere måneder. Pressen er også en del av det maskineriet som Steiro beskriver. Full cover up hele tida i denne saken. Her har du mye ugjort,Lars B.

 3. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Det er jo sånn et oligarki fungerer… Vi har oligarkisk styreform i Norge også, bare de naive tror at Norge er et “demokrati” i den forstand at folket til syvende og sist bestemmer noe som helst.

  Partiene er mini-oligarkier i seg selv, og medlemmene av disse oligarkiene “mingler” med næringsliv og toppbyråkrati og skaper ett herlig samrøre av privat gevinst på det offentliges regning, interessekonflikter, nettverkskorrupsjon og all mulig annen faenskap som ruller inn i stor-oligarkiet som egentlig styrer dette landet.

 4. Det som kalles bistand er ikke annet en frie midler til å kjøpe seg høye stillinger i dypstaten samt betaling for deltakelse i perverse sado sex ringer med barn over hele verden.

  Bistand er den virkelige ondskapen der de fråtser i all mulig djevelskap med våre penger for så å slå seg på brystet over hvor snille de er samt dele ut fine priser til hverandre.

  Som Steigan avslørte så går bistandspenger inn på en konto og sekunder etterpå så er pengene flytter over til andre kontoer, ingen aner hvor pengene blir av utenom de med immunitet mot straffeforfølgelse.

  Stort sett alle land i verden som mottar bistand gir også bistand til andre land, alle gir bistand til hverandre og enda så tror noen at bistand handler om å hjelpe fattige.

  “bistand” er den største skammen som noensinne er skapt.

 5. image

  image

  Bra beskrivelse, Jan123.

  Jeg er opptatt av hvordan man kan skape et ikke-korrumperende system, og mener det er tilnærmet oppnåelig dersom man følger noen prinsipper:

  • at halvparten av budsjettet går til ei ubetinga grunninntekt, fordi alle mennesker utviser egeninteresse og det kun er gjennom personlig makt at samtlige individ får friheten til å dekke sine reelle behov / forfølge sine reelle interesser. Robert Michels kunne ikke se for seg at en robot hos Norges Bank deler ut ei ubetinga grunninntekt til alle norske statsborgere, men det kan vi. Ei ubetinga grunninntekt er lik for alle, og altså ikke basert på satser som kan endres over tid.
  • å forby særtilskudd. Særtilskudd er alltid overføringer til mindretallsinteresser, som må gjøres ulovlig sett i forhold til at den kollektive organisasjonen Staten skal reflektere interessene til hver innbygger på lik linje.
  • fra å forby særtilskudd følger det at statlig virksomhet må være heleid (alt eller ingenting-prinsippet). Om staten skal drive med bankvirksomhet, energiproduksjon, jernbane eller helse, så må staten eie hele verdikjeden. Privat næringsliv kan ikke grave til seg mer og mer av kontantstrømmen om det ikke har en fot innenfor, og utenfor kan det bare konkurrere med seg sjøl om å produsere de beste varene og tjenestene.
  • at statens inntekter, utover grunninntekt, kun går til grunnleggende infrastruktur som tilbyr lik, eller potensiell lik, verdi for hver innbygger i Norge. Alle har nytte av en rettsstat og et veinett, men bare enkelte finner et fotballstadion eller et Munch-museum verdifullt.
 6. Det er rimelig grunn til å anta at også Vatikanet kan være innblandet, i tillegg til Israel, siden de også var venner av Roy Cohn, som Epstein vel var arvtaker til, og at de var i Robert Maxwells begravelse.

  Witney webb skrev :

  "Among Cohn’s friends were top media personalities like Barbara Walters, former CIA directors, Ronald Reagan and wife Nancy, media moguls Rupert Murdoch and Mort Zuckerman, numerous celebrities, prominent lawyers like Alan Dershowitz,

  top figures in the Catholic Church and leading Jewish organizations like B’nai B’rith and the World Jewish Congress. Many of the same names that surrounded Cohn until death in the late 1980s would later come to surround Jeffrey Epstein, with their names later appearing in Epstein’s now-infamous “little black book”."

  In the U.S. alone, the CIA operated numerous sexual blackmail operations throughout the country, employing prostitutes to target foreign diplomats in what the Washington Post once nicknamed the CIA’s “love traps.” If one goes even farther back into the U.S. historical record it becomes apparent that these tactics and their use against powerful political and influential figures significantly predate the CIA and even its precursor, the Office of Strategic Services (OSS). In fact, they were pioneered years earlier by none other than the American Mafia.

  Bakgrunnstoff Boka om Robert Maxwell

 7. NORSK FREDSKORRUPSJON: I 2005 fikk jeg flere prominenser med på en protest mot Bondeviks korrupsjonspregede finansiering av sitt Oslosenter for fred. Vi skrev til alle partiene om det åpenbare behovet for å forebygge videre utglidninger. Ingen svarte. Vi gjentok, ingen svarte. Nå, 15 år senere, er det altså avslørt en ellevill korrupsjon i norsk fredsdiplomati - av Øystein Steiro Sr. i Klassekampen. Hans rystende beskrivelse av korrupsjon er i slekt med tyveriet av Nobels fredspris - forklart i høstens bok “Medaljens bakside”. Mer om vårt initiativ i 2005 på ukultur.org

 8. Avatar for ABC ABC says:

  George Carlin har poeng i denne settingen… Respekt for steigan.no for jobben de gjør. Men prøv å gå inn i politisk miljø (eksempelvis lokallag) og begynn å prøv å endre hva det nå må vare. Da står man helt alene…

  https://www.youtube.com/watch?v=qxsQ7jJJcEA

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

2 flere kommentarer

Deltakere