I hvor stor grad styrer Hill+Knowlton norske myndigheters propaganda?

0
H+K styrer svært mye av norske politikeres kommunikasjon. Her Sveinung Rotevatn. Kilde H+K Strategies

Når du møter en politisk kampanje fra det rødgrønne byrådet i Oslo i form av boards, videoer og holdningskampanjer, er det kanskje ikke byrådet sjøl som taler, men det skandaleomspunne PR-byrået Hill+Knowlton, de som solgte oss krigen i Kuwait og propagandaen for asbest og mye annet.

I 2019 var det ihvertfall de som sto for Plan- og bygningsetatens kampanje OsloByliv. Det var PR-byrået som planla, markedsførte og gjennomførte en fagkonferanse og fire bilfrie bylivsarrangementer i Oslo i 2019, for å markere hovedstadens arbeid for klima og miljø.

Dette skriver de stolt på sine egne nettsider. Den kampanjen kostet skattebetalerne i Oslo 5,75 millioner.

Hill+Knowltons norske filial Gambit H+K har også lagd noe de kaller «Møteplass Oslo 2020». I tillegg til Oslo kommune deltar blant annet disse på denne «møteplassen»: Amcham, Microsoft, Entreprenørforeningen EBA, Sweco, Medier24, Opinion, Abbot, Statens Vegvesen, US Embassy, Washingtonseminaret, Delta, Yrkestransportarbeiderforbundet og Investinor.

Det rødgrønne Oslo-byrådet lager altså strategier og presentasjoner i samarbeid med et av de mest beryktede PR-byråene i verden, samt Microsoft, USAs ambassade m.m. Det er jo interessant for de rødgrønne velgerne å vite.

La oss kort minne om hvem Hill + Knowlton er:

Det er ingen overdrivelse å si at Hill + Knowlton og deres løgner har bidratt til tap av hundretusener av menneskers liv og vesentlig dårligere livsvilkår for millioner av andre. I tillegg kommer enorme miljømessige ødeleggelser.

Ikke bare Oslo

Det går også fram av nettsidene til H+K at de har tett kontakt med mange andre norske kommuner for å hjelpe dem med «kommunikasjon rundt pandemien», blant annet gjennom bruk av sosiale medier.

Vi snakket med kommuner i alle størrelser, med varierende bruk av sosiale medier i kommunikasjon med innbyggerne. De som hadde en etablert sosiale medier-strategi, brukte sosiale medier for å gi informasjon på mer kreative og engasjerende måter enn det som allerede sto på kommunens hjemmeside.

Eksempelvis bar innholdet preg av mer personlig kommunikasjon, glimt i øyet og enkelt språk. Det ble lagt mer vekt på atferd enn konstant oppdatering på smitte. Humor ble også brukt i større grad enn det som er vanlig i tradisjonell kommunikasjon.

I hvor stor grad blir H+K brukt av regjeringa i deres «kommunikasjon»? Det er all grunn til å stille spørsmålet. I et intervju med den nyansatte seniorrådgiveren i H+K, Christine Ekern, uttrykker hun begeistring for Espen Rostrup Nakstad og Erna Solberg:

– Nakstad har på forbilledlig vis gjort det kompliserte enkelt, samtidig som han inspirerer og motiverer. Erna har ledet landet gjennom en brottsjø, og har stått støtt gjennom perioden, sier hun.

Bladet Kampanje skriver at den daglige rapporteringa av smittetall er en del av en kommunikasjonsstrategi, men advarer om at det kan falle uheldig ut hvis det skulle vise seg at det rapporteres om synkende smittetall. Dette har frustrert bydelsutvalgsleder på Grünerløkka i Oslo Geir Storli Jensen (MDG), som kritiserte NRKs nyhetsanker Atle Bjurstrøm som kunne fortelle om en nedgang i antall smittede på henholdsvis 179 i landet og 37 i Oslo det siste døgnet.

– Det gjør at folks forståelse av situasjonen blir i dårligere, og virker imot myndighetenes innsats for å formidle korrekt og tydelig, sier Storli Jensen.

Da klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn skulle presentere FN-kampanjen “Act #ForNature” og de såkalte «bærekraftsmålene», var det ingen ringere enn H+K som lagde hele opplegget.

Politikerne er ikke lenger politikere, de er oppladbare marionetter som leser taler som er skrevet av PR-byråene.

Hill+Knowlton leder WHOs globale koronakampanje

H+K har inngått en kontrakt med WHO om å lede deres globale PR-kampanje om koronaviruset. Avtalen mellom WHO og Hill+Knowlton Strategies ble inngått 1. mai 2020 og kan lastes ned her. (pdf)

Dette er en oversettelse av originaldokumentet i utdrag:

«Oversikt
Det har aldri vært et mer kritisk tidspunkt for å sikre at folkehelsemeldinger blir forstått og resonerer over hele verden. WHO er et vitenskaps- og evidensbasert fyrtårn for slik informasjon. Imidlertid har det vært kritikk og påstander rettet mot mot Verdens helseorganisasjon (WHO), og medieomtale som kan undergrave WHO som en pålitelig og kritisk informasjonskilde om globale folkehelsespørsmål.

Covid-19 har dominert daglige samtaler, men ikke alle stemmene er like og ikke alle trenger gjennom og blir lyttet til. Å ha en forståelse for de mest overbevisende meldingene vil være en verdifull ressurs, og vi anbefaler å teste ut dette sammen med influencer-analysen.

Mål
Målet med forskningen er å 1) forstå forståelsen av WHO 2) forstå innflytelsesrike stemmer på lignende fagområder.
Vi vil deretter komme med noen anbefalinger for å bidra til å sikre vitenskap og troverdighet fra folkehelsemeldinger fra WHO for å sikre at det etableres tillit til WHOs råd og at deres veiledning om folkehelse følges.

Nedenfor er en anbefalt tilnærming som inkluderer påvirkningsforståelse, meldingstesting og planlegging. Hver seksjon deles ut hver for seg både når det gjelder prosess og budsjett, slik at vi kan skalere arbeidet deretter for å imøtekomme WHOs behov.

Fase 1 – identifikasjon av influencere og budskap
Influencer-forståelse

Ved å bruke vårt proprietære globale analyseverktøy Sherlock +, vil H + K identifisere påvirkere i viktige regioner basert på deres relevans, rekkevidde og engasjement. Influencers har forskjellige styrker og tjener forskjellige formål, og vi vil klassifisere ledende stemmer på etter tre kategorier:
• Makroinfluencere – de med stort antall følgere (1M +), som kjendiser for større forsterkning av WHO-meldinger.
• Mikroinfluencere – de med mindre, men svært engasjerte følgere. som fungerer som pålitelige rådgivere og informerte kilder.
• Skjulte helter – de uten vesentlig følge, men som likevel former og veileder samtaler, for eksempel helseeksperter som ofte vises på nyhetsprogrammer.
Vi vil vurdere de som får dekning og samtaler på følgende områder:
Det vitenskapelige, medisinske og helsemiljøet – for å sikre at de tror på og går inn for rådene som er gitt.
• Media – for å sikre at artiklene blir balansert i en tid med bekymring, panikk og usikkerhet.
• Frivillige organisasjoner – for å sikre grupper av likestilte og lokale grasrotorganisasjoner som støtter WHOs rolle og dens råd
• Det informerte publikum – de som leser alt og bruker egne kanaler og nettverk for å verdsette eller forkaste påstander.
Meldingstesting
Det vil være kritisk å etablere et grunnleggende mål for offentlig bevissthet og oppfatninger av WHO.

For dette formålet anbefaler H + K å gjennomføre en online undersøkelse for å måle bevisstheten om og holdningene til WHO. Undersøkelsespublikummet vil være informerte velgere – definert som enkeltpersoner som stemmer i de fleste eller alle valg, og følger nøye med på politiske spørsmål på tradisjonelle og sosiale medier. Vi vil gjennomføre feltundersøkelser basert på 1000 folk per valgt land og har gitt skalerte budsjettalternativer nedenfor.»

På dette grunnlaget ble det avtalt at påvirkningskampanjen skulle utvikles.

H+K skal altså «sikre at det etableres tillit til WHOs råd og at deres veiledning om folkehelse følges.» De skal også på globalt nivå sørge for at det etableres (kjøpes?) «influencers», nemlig makroinfluencere, mikroinfluencere og skjulte helter. Det hadde vært gøy å få tak i lista deres over hvem som har fått disse rollene i Norge.

H+K vil påvirke det vitenskapelige, medisinske og helsemiljøet – «for å sikre at de tror på og går inn for rådene som er gitt.»
Media – «for å sikre at artiklene blir balansert i en tid med bekymring, panikk og usikkerhet.»
Frivillige organisasjoner – «for å sikre grupper av likestilte og lokale grasrotorganisasjoner som støtter WHOs rolle og dens råd.»

H+K er proffer i løgnbransjen. De vet eksakt hvilke psykologiske virkemidler som må brukes for å skape en opinion, og de sørger for at de blir brukt. Når til og med designet til «hold avstand» og «bruk masker»-plakatene ser like ut over hele verden, som om de kommer fra samme designbyrå, er det kanskje fordi de gjør det?

Event 201: Oversvømme mediene…

På den covid-scenario-øvelsen som ble kalt Event 201 var dette med å kontrollere mediene et svært viktig punkt. Denne øvelsen ble organisert av The Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum og Bill & Melinda Gates Foundation. I punkt 7 i anbefalingene heter det:

«Regjeringer vil trenge å samarbeide med tradisjonelle og sosiale medieselskaper for å undersøke og utvikle kjappe tilnærminger for å motvirke feilinformasjon. Dette vil kreve å utvikle evnen til å oversvømme medier med rask, nøyaktig og konsekvent informasjon. Offentlige helsemyndigheter bør samarbeide med private selskaper og pålitelige samfunnsledere. slik som ledere av trossamfunn for å fremme faktainformasjon til ansatte og innbyggere. Pålitelige, innflytelsesrike selskaper i privat sektor bør skape kapasitet til raskt og pålitelig å øke offentlig kommunikasjon, håndtere rykter og feilinformasjon og forsterke pålitelig informasjon for å støtte offentlig formidling. Nasjonale offentlige helsebyråer bør jobbe i nært samarbeid med WHO for å skape evnen til raskt å utvikle og publisere konsistente helsemeldinger. For sin del bør medieselskaper forplikte seg til å sikre at autoritative meldinger blir prioritert og at falske meldinger undertrykkes, inkludert ved bruk av teknologi.» (Vår uth. red.)

WHOs kontrakt med Hill & Knowlton er en direkte oppfølging av denne anbefalinga. Og hvis du føler at mediene drukner deg i informasjon og dødsfall og sosial distansering og maskebruk morgen, middag og kveld, så kan du i hvert fall være trygg på at PR-kampanjen er i de mest profesjonelle hendene som finnes.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel– Målet for USA er å hindre Syria i å ta kontroll over hele landet
Neste artikkelPropagandaen for risikable vaksiner er i gang
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).