Biden vil satse på økonomisk rådgivning fra BlackRock

0
Grafikk: Creative Commons/ TerjeM

Joe Biden har utnevnt Brian Deese til direktør National Economic Council, altså til posisjonen som regjeringas fremst eøkonomiske rådgivre. Deese er global sjef for BlackRocks Sustainable Investing Team, og finansgiganten får dermed bokstavelig talt handa på rattet i USAs økonomiske politikk. Han er en av to fra BlackRock i den administrasjonen Biden bygger opp. Som Jakobin skriver:

BlackRock er det største kapitalforvaltningsselskapet i verden, med nesten 8 billioner dollar (8.000 milliarder, vår anm. red.) verdier under sin kontroll. Det har en eierandel på 5 prosent eller mer i nesten 98 prosent av bedriftene i S&P 500-indeksen, inkludert Apple, Microsoft, J. P. Morgan Chase, Wells Fargo – lista bare fortsetter. Å eie 5 prosent av selskapets aksjer er nok til å gi enhver aksjonær stor innflytelse.

BlackRock er altså et firma som eier andeler i andre selskaper, og det er det største av slike selskaper. Det er den største av de “tre store” kapitalforvaltningsfondene – BlackRock, Vanguard og State Street – som til sammen utgjør den største aksjonæren i 88 prosent av selskapene i S&P 500-indeksen og 40 prosent av alle børsnoterte selskaper i USA. . (Spesielt er BlackRock verdens største aksjonær i fossil energi og forvalter mer enn 87 milliarder dollar i aksjer i olje- og gasselskaper.)

Selskapet er dypt bygd inn i finansinstitusjonene over hele verden. «Det er stort sett ingenting i finansmarkedet som BlackRock ikke på en eller annen måte er involvert i,» sier Wall Street-korrespondent Heike Buchter. Denne forankringen gir tilsynelatende uendelige muligheter for BlackRock å berike seg selv. For eksempel eier BlackRock ikke bare aksjer i selskaper, men tilbyr også sine tjenester som revisor. Regjeringer og sentralbanker verver BlackRock til å revidere og gi råd om hva de skal gjøre med innenlandske finansinstitusjoner – institusjoner der BlackRock selv ofte er aksjonær.

I spissen for de vanlige mistenkte

Lesere av steigan.no vil være godt kjent med den rollen BlackRock og de to andre «vanlige mistenkte» spiller i verdensøkonomien. Dette er et forhold som knapt omtales i andre medier, og som selv også deler av venstresida har store problemer med å ta inn over seg. Men dette er veldokumentert, slik Jakobin skriver, og det var ikke for ingenting at BlackRock tok over administrasjonen av obligasjonshandelen til USAs The Fed og tilsvarende i Den europeiske sentralbanken i vår.

Jakobin tar riktignok feil på et punkt. De skriver at BlackRock sjelden har en aktivistisk rolle i de selskapene der de har eierandeler. Det var før. Fra 2020 har toppsjef Larry Fink tvert om signalisert at BlackRock vil gå tungt inn i styringa av investeringsstrategien til de selakpene de er inne i. Dette kalles «bærekraftig investering», som jo er moterikrig nok.

På nettsidene til BlackRock har toppsjef Larry Fink skrevet et brev til toppsjefene i alle de selskapene BlackRock investerer i og gitt dem marsjordre.

A Fundamental Reshaping of Finance

Nå skal de gå aktivt inn og styre kursen i de selskapene der de har en kontrollerende posisjon. Det går fram av brevet fra Fink:

«BlackRock har samarbeidet med selskaper i flere år om deres fremgang mot TCFD-(Task Force on Climate-related Financial Disclosures) og SASB-justert (Sustainability Accounting Standards Board) rapportering. I år ber vi selskapene vi investerer i på vegne av våre kunder om å:

(1) publisere en avsløring i tråd med bransjespesifikke SASB-retningslinjer innen årsskiftet, hvis du ikke allerede har gjort det, eller avdekke lignende sett med data på en måte som er relevant for din spesielle virksomhet; og

(2) avdekker klimarelaterte risikoer i tråd med TCFDs anbefalinger, hvis du ikke allerede har gjort det. Dette bør inkludere planen din for å operere under et scenario der Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til mindre enn to grader er fullt ut realisert, slik det kommer til uttrykk i TCFD-retningslinjene.

Vi vil bruke disse avsløringene og våre forpliktelser for å finne ut om selskaper styrer og overvåker disse risikoer i sin virksomhet og planlegger for fremtiden. I mangel av robuste synliggjøringer, vil investorer, inkludert BlackRock, i økende grad konkludere med at selskaper ikke styrer risiko tilstrekkelig.

Vi mener at når et selskap ikke effektivt tar opp et vesentlig spørsmål, bør styremedlemmene stilles til ansvar. I fjor stemte BlackRock mot eller holdt tilbake stemmer fra 4.800 styremedlemmer ved 2700 forskjellige selskaper. (Vår utheving, red.) Der vi mener selskaper og styrer ikke produserer effektive avdekkingsopplysninger eller implementerer rammer for å håndtere disse problemene, vil vi holde styremedlemmene ansvarlige. Gitt grunnlaget vi allerede har lagt vekt på å avdekke, og den økende investeringsrisikoen rundt bærekraft, vil vi i økende grad stemme mot ledelse og styremedlemmer når selskaper ikke gjør tilstrekkelig fremgang med bærekraftsrelaterte avdekkinger og forretningspraksis og planer som ligger til grunn for dem.» (Vår utheving, red.)

Direktiv fra verdens mektigste finansinstitusjon

På steigan.no har vi i mange år gravd i og avslørt den makta som BlackRock utøver. Vi har vist at selskapet selv med små eierprosenter i de selskapene de investerer i, har en kontrollerende posisjon. Det er særlig tre fonds som er i en liknende posisjon. I tillegg til BlackRock er det State Street og Vanguard. Vi skrev i 2017:

Etter finanskrisa har eierskapet til de største korporasjonene, de største selskapene, i USA, endret seg dramatisk. Det er nå tre såkalte indeksfond som er de største eierne i 40% av alle børsnoterte selskaper i USA. På Standard&Poors indeks er disse tre fondene største eier i 90% av selskapene, inkludert selskaper som Apple, Microsoft, ExxonMobil, General Electric og Coca-Cola. Lesere av steigan.no vet allerede en del om dette, men nå er dette også tema for forskning.

«The Big Three»

Forskerne Jan Fichtner, Eelke Heemskerk og Javier Garcia-Bernardo, som alle forsker på midler fra EUs Horizon 2020-program har avdekket dette eierskapet og pekt ut de mektigste fondene.

Tilsammen har disse tre nesten 11.000 milliarder dollar til forvaltning. Forskerne har kartlagt eierskapet til Big Three og påvist at hvis man ser på dem samlet er de største eier i 40% av alle børsnoterte selskaper.

Hvis det er noe som kan kalles kapitalmakt, så er det den makta disse investeringsfondene er. Og det største av dem skal sitte på toppen av regjeringsapparatet i USA og «gi råd» om hva slags økonomisk politikk landet skal føre. Stort tydeligere blir det ikke.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.