Amnesty: – Mange stater har brukt covid-19 som påskudd til å bryte internasjonal lov og krenke menneskerettighetene.

0
Protest mot lockdown og andre slike koronatiltak på Trafalgar Square i London. Også demonstrajonene i England er blitt oppløst av politiet. Foto: Shutterstock.

I en rapport fra Amnesty International publisert i desember 2020 under tittelen Covid-19 crackdowns police abuse and the global pandemic fremmer organisasjonen en skarp kritikk av de omtattende overgrepene som politi og myndigheter har begått med koronakrisa som påskudd. Rapporten kan lastes ned her (pdf).

Amnesty skriver at de kan dokumentere at minst 60 land har tatt i bruk undertrykkende metoder i strid med internasjonal lov og menneskerettighetene.

«Gang på gang har politistyrker brukt overdreven og unødvendig makt i håndhevelsen av COVID-19-lockdown og portforbud, slått ned på fredelige protester og undertrykt opposisjon. I noen land er titusenvis arrestert for pandemirelaterte overtredelser eller plassert i umenneskelige og uhygieniske statlige karantenesentre. I mange regioner har politistyrker innkalt til avhør eller arrestert journalister, bloggere, menneskerettighetsforkjempere, politiske aktivister og brukere av sosiale medier for bare å uttrykke sine synspunkter på COVID-19-tiltak eller deling av informasjon.»

Kommentar: Dette er lett tilgjengelig informasjon, som ikke bare Amnesty kan få tak i. Dette kunne en hvilken som helst journalist eller presseorgan verdt saltet sitt også ha fått tak i. Hvorfor verken hører vi eller leser vi om det (bortsett fra her og i alternative medier)?

Amnesty skriver videre:

I mange land har dette betydd at tiltak som er utformet for å stanse COVID-19 og stoppe spredning av infeksjoner, gjør mer skade enn gavn og faktisk undergraver retten til helse. Langt fra å stanse viruset, har beslutninger om å arrestere, holde tilbake, bruke makt og spre forsamlinger ført til økende smitterisiko – for involverte politimyndigheter så vel som dem som er berørt av politiets handlinger. Myndigheter over hele verden har tvangsutkastet folk fra deres hjem eller arrestert dem, alt i navnet til COVID-19-beskyttelse, selv om slike handlinger sannsynligvis vil spre sjukdommen enn holde den tilbake.

Lover og fullmakter som bryter internasjonal lov

Ikke bare har politiet og andre andre utøvende sikkerhetsmydingheter krenket menneskerettighetene, men også regjeringer har innført lover som bryter med internasjonal lov, skriver Amnesty:

«Mer fundamentalt, på bakgrunn av frykt for smitte, har stater brukt pandemien som påskudd for å innføre lover og politikk som bryter med folkeretten og ruller tilbake menneskerettighetene, blant annet ved uforholdsmessig å begrense friheten og retten til fredelig forsamling og ytringsfrihet.«

Kommentar:

Amnesty er en organisasjon som har tatt på seg å forsvare menneskerettighetene, men som dessverre svært mange ganger har sviktet sitt oppdrag, slik som for eksempel i Libya og Syria. Derfor er det grunn til å legge merke til at organisasjonen her prøver å ta sitt oppdrag alvorlig og dokumenterer de overgrepene mot internasjonal lov og menneskerettighetene som begås av myndigheter over hele verden.

Norske myndigheter har ikke gått så langt som de verste eksemplene som er nevnt i Amnesty-rapporten. Men også Erna Solbergs regjering har satt grunnlovfestede friheter og rettigheter til side og regjeringas koronatiltak setter noen av menneskerettighetene til side og krenker svært mange norske lover. Å nekte barn skolegang bryter barnekonvensjonen på flere punkter og skader barns utvikling av immunsystemet. Å blande seg inn i familielivet bryter en av menneskerettighetene. Den tvungne maskebruken på arbeidsplassene er ikke forankret i evidensbasert vitenskap og bryter flere krav i arbeidsmiljøloven, slik som kravet til god luftkvalitet på arbeidsplassen.

Det sjokkerende er at ingen norske politiske partier eller ledende politikere har tatt til orde mot denne politikken – og at mediene bare har opptrådt som megafoner for regjeringa.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.