Nei til EU må ta nytt grep i kampen mot EU, inkludert EØS-avtalen

5
EØS-avtalen sikter mot å gradvis inkludere Norge i EU til tross for to folkeavstemninger imot medlemskap. Shutterstock.
Olav Boye

Av Olav Boye, tidligere generalsekretær i Internasjonale Grafiske Føderasjon.

Fredag 6. november til lørdag 7. november 2020 skal Nei til EU gjennomføre digitalt landsmøte.  Hovedsakene er valg av ny leder og nytt styre, samt en arbeidsplan fram til 2022. Det blir en ny leder i Nei til EU, men det er ikke lagt opp til en ny strategi i henhold til arbeidsplan. De fortsetter i samme sportet som har ført til 13000 nye store og små rettsakter og utenforlandet Norge er mer med i EUs føderale og markedsliberale planer enn enkelte av EU-statene.

Jeg har i flere artikler forklart at EØS betyr EUs indre marked og så langt er den viktigste delen av EUs utvikling til en føderal statsdannelse. Gro Harlem Brundtland undertegnet den såkalte EØS-avtalen før folkeavstemninga i 1994, for at Norge skulle være sikret adgang til EUs indre marked og gjøre det lettere å få flertall for EU. Da flertallet sa Nei til medlemskap i EU, ble EØS-avtalen den viktigste veien til å innføre EUs politikk i Norge.

Vi er med i Schengen-avtalen, det militære samarbeidet og et tjuetalls andre avtaler med EU. Så vet vi at Arbeiderpartiet og Høyre, noen ganger også de øvrige partiene, tar inn rettsakter og EUs politikk, som vi ikke juridisk er forpliktet til. Mine kontakter blant eurokratene i EU-kommisjonen og et par de tusenvis av lobbyistene i Brussel, hevder i fjor at Norge er mer med i EU enn flere av de såkalte EU-statene. Finn Gustavsen sa at vi vant folkeavsteminga i 1972, men har tapt hver dag i ettertid. Det kan vi også trygt mene om tiden etter folkeavstemningen i 1994 og fram til dag. Det kan bare bety at Nei til EU og de såkalte nei partiene har gjort en elendig jobb og tapt alle saker.

Fra 1. desember 2009 trådde Lisboa-traktaten i kraft og EU var ikke lengre en organisasjon med medlemskap. Lisboa-traktaten er i hovedsak den avviste føderale grunnloven for EU, og vi er inne i en ny fase av EUs utvikling. Vi må slutte å snakke om medlemskap i EU, men at EU er en føderal statsdannelse under utvikling. Vi må slutte å snakke om en ny folkeavstemning, som neppe kommer fordi Norge er godt med i EUs føderale utvikling. Med andre ord en trenger ingen ny folkeavstemning, fordi vi er med på det meste av EUs føderale og markedsliberale politikk.

I Nei til EU finner vi omlag 20 prosent av medlemmer og tillitsvalgte som mener at EØS-avtalen er til å leve med. Det fører til at Nei til EU ikke har noen troverdighet i sin kamp mot EU, inkludert EØS-avtalen. EØS-avtalen er ikke noe alternativ til full deltakelse i det føderale og markedsliberale EU. Nei til EU og de såkalte nei-partiene må sette kampen mot det føderale EU på dagsorden, det er det som er viktig i dag. Det er minskende motstand mot såkalt medlemskap i EU, noe som forøvrig gikk ut på dato i 2009.

Det må tas initiativ til at en spør folk om de er ja eller nei til at Norge skal med i Europas Forente Stater. Nei til EU må legge pengene på bordet til en slik meningsmåling, som blir helt avgjørende for den kampen videre. Nei til EU må skape et aktivt europeisk motstands samarbeid, for å stoppe utviklingen til en føderal superstat. Det er flertall mot den føderale utviklinga i alle EU-landene, så det vil gi et solid flertall i Norge. Det vil gi EU-kampen en ny og solid vind i seilene, stor framgang for SP og SV i valget til neste år.

Det er vesentlig at de øvrige partiene, Kr.F, De grønne, Venstre og Fr.P, hvem vet, kanskje også Arbeiderpartiet og Høyre, ser meningsmålinger mot det føderale EU og kaster seg inn i kampen mot Europas Forente Stater. Med en rød grønn regjering hvor SP og SV har solid flertall over Arbeiderpartiet, er vi klare for at EØS-avtalen blir sagt opp. Deretter kan regjeringen starte det omfattende arbeidet med å omforme landet tilbake til folkestyre og all makt i stortingssalen.

Hvis Arbeiderpartiet ikke kan akseptere en slik strategi fra det rødgrønne flertallet, SP og SV, kan Arbeiderpartiet gå i samarbeid med Høyre eller velge å bli et isolert parti i det norske Stortinget. Begge alternativene vil være drepende for Arbeiderpartiet og styrke motstanden mot det føderale EU. Husk at EØS-avtalen ikke er noe alternativ til full deltakelse i EU, men en vesentlig del av EUs politikk.

Dette må bli debatten og vedtaket på Nei til EUs landsmøte, alt annet er bortkastet tid og krefter.

Lykke til,
olav.boye@gmail.com

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Det er jo litt pussig at etter to folkeavstemninger som sier NEI til EU, går politikerne hen og innfører EU “bakveien”. Minner litt om da NATO-pakten ble endret fra forsvarspakt til angrepspakt uten offentlig debatt og politisk behandling.

  Men det er klart, har politikerne forakt for folk og demokrati, da går allting an. Akkurat som de foretrekker sjøfolk fra Filippinene med koronasmitte til 35 kroner timen og 70 timers arbeidsuke på norske skip, eller sjåfører fra Tsjekkoslovakia på slavekontrakter i selskaper som den norske staten eier, - og dermed undergraver den velferdsstaten våre forfedre skapte.

  Det bekrefter hvilket mantra de borgerlige (inklusive AP !!!) styrer etter: Laveste standard skal gjelde.

 2. Avatar for Mari Mari says:

  Helt enig. Bare håper det ikke er for sent. Tusen takk for nydelig artikkel, Olav Boye.

 3. “Så vet vi at Arbeiderpartiet og Høyre, noen ganger også de øvrige partiene, tar inn rettsakter og EUs politikk, som vi ikke juridisk er forpliktet til”.

  Dette må journalister i MSM med NRK vite om. Istedenfor unnlater de å skrive om det, og flertallet av det norske folk er intetanende om at Norge uformelt blir som et EU-medlemsland enda de har sagt nei til EU to ganger. Så eies og kontrolleres MSM med NRK av de samme kapitalkreftene som har utformet EU, det skal bli et frihandelsområde styrt av kapitallovene.

  “Det kan bare bety at Nei til EU og de såkalte nei partiene har gjort en elendig jobb og tapt alle saker”.

  Den globale storkapitalen infiltrerte alle de store arbeiderpartiene, landsorganisasjonene og store fagforeninger i Europa, spesielt fra 60-tallet. Det er grunn til å tro at de har gjort det med nei til EU bevegelser også, for å passivisere dem og holde dem vekk fra nyhetsbildet.

  “Vi må slutte å snakke om medlemskap i EU, men at EU er en føderal statsdannelse under utvikling”.

  En superstat har nok vært meningen fra starten. Et frihandelsområde, der kapital, billigst tilgjengelige arbeidskraft, varer og tjenester flyter fritt. Kapitalen skal ikke hindres av landegrenser og skattelegges av suverene regjeringer som bruker pengene til gratis skole, helsevesen og sosialt sikkerhetsnett for innbyggerne.

  Kapitalen vil privatisere sosiale rettigheter, da blir det profitt for kapitalen, en av BlackRocks CEO Larry Finks mål, som EUs sentralbank har invitert som rådgiver. Så anbefalte EU- kommisjonen at helse-vesenet i EU-land skal privatiseres. Da følger privatisering av de andre sosiale rettighetene som europeere tar for gitt. Noe som norsk MSM og NRK unnlater å nevne, for nordmenn skal ikke forstå hva neo-liberal markedsøkonomi er før det er for sent.

  Det er bare en sterk nasjonalstat som sier nei til EØS/EU, TTIP, ISDS og andre overnasjonale avtaler utformet for å tilsidesette en folkevalgt regjering, som sikrer at det norske folk har suverenitet og selvbestemmelsesrett over eget land. Det virker som at ledelsen i det Nei til EU vi har i dag må skiftes ut med noen som forstår dette for at Nei til EU skal gjøre det navnet forplikter.

 4. De prøver å få oss til å tro at vi lever i et demokrati, at vi har folkestyre.
  Fakta er at vi hadde demokrati i noen timer i 1972, man prøvde seg på nytt med demokrati i 94, men da folket stemte feil så tenkte de at de hjernedøde sauene de kaller folket ville bite på om de innførte fult medlemskap allikevel med å bare endre navnet fra EU til EØS.

  I dag er Norge det flinkeste EU landet som har innført flest EU lover.

  På tinget har vi 100% globallister, men 90% av folket er anti globalister som ønsker at vi skal bestå som eget land.

  Lurer på hvor lang tid det går før før folket har fått nok av kuppmakerne og tar til gatene for å ta landet og makten tilbake ?

  rwyrywywyrywr

 5. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Det virker på meg, som om det er viktigere for redaktøren å få reise fritt mellom Italia og Norge, enn å fokusere på hvordan globalisieringen har satt oss i den situasjonen vi er i.
  Men det rimer jo godt med forstillingen om at den viktigste friheten, er å få lov å gå uten maske.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere