Folketinget i Danmark: Arbeidsgivere kan pålegge ansatte å teste seg

16
Folketingssalen i København. Foto: Folketinget

Folketinget i Danmark har vedtatt en lov som gir arbeidsgivere rett til å pålegge ansatte å teste seg for covid-19. Og den som ikke følger pålegget kan bli sagt opp.

Loven ble vedtatt 19. november 2020, og det var et overveldende flertall for den. Enhedslistens sju representanter stemte avholdende, og det var bare representanter på høyresida som stemte imot.

I lovteksten heter det:

§ 1. En arbejdsgiver kan i overensstemmelse med §§ 2-4 idenne lov pålægge en ansat hurtigst muligt at blive testet forcovid-19 og at oplyse arbejdsgiver om resultatet af testen.

§ 5. En ansat, der ikke efterkommer et pålæg om test ioverensstemmelse med §§ 1-4, vil kunne mødes med ansæt‐telsesretlige sanktioner, hvis den ansatte i forbindelse medpålægget er blevet skiftligt oplyst om, at sådanne sanktionerkan tages i anvendelse, hvis pålægget ikke efterkommes.Stk. 2. En ansat, der ikke opfylder oplysningspligten efter§ 1, stk. 2, kan mødes med ansættelsesretlige sanktioner.

Er testene pålitelige?

Det er grunn til å reise spørsmål ved om de PCR-testene som brukes til å «påvise covid-19» er pålitelige. En domstol i Portugal vedtok 11 november 2020 at PCR-testene er upålitelige og at de ikke kan brukes til å pålegge folk karantene. Kommentert her på Anti-Empire.

PCR-testene finner ekstremt små deler av for eksempel et virus. For at disse skal kunne tolkes må de skaleres opp. Dette må gjøres i mange runder, sykler. Det er ikke uvanlig at man bruker 30 slike runder eller fler for å få noe man kan lese.

Domstolen viser til en fagfellevurdert forskningsartikkel av Jaafar et al. 2020 og skriver:

“Hvis noen blir testet av PCR som positive når en terskel på 35 sykluser eller høyere brukes (som er regelen i de fleste laboratorier i Europa og USA), er sannsynligheten for at personen blir smittet mindre enn 3%, og sannsynligheten at det nevnte resultatet er falskt positivt er 97%. ”

Dommen ble felt i en sak mellom fire personer som var blitt satt i karantene og den regionale helsemyndigheten. I rettens konklusjon heter det:

Gitt hvor mye vitenskapelig tvil som eksisterer – som uttrykt av eksperter, dvs. de som betyr noe – om påliteligheten av PCR-testene, gitt mangel på informasjon om analysenes analyseparametre, og i fravær av en leges diagnose som støtter eksistensen av infeksjon eller risiko, er det ingen måte denne domstolen noen gang vil kunne avgjøre om C faktisk var bærer av SARS-CoV-2-viruset, eller om A, B og D hadde hatt høy risiko for eksponering for det.

Men denne testen skal nå altså kunne tvangspålegges danske arbeidtakere, og dersom de nekter, kan de sparkes fra jobben.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for thomask thomask says:

  I Norge kjører vi 40 sykler. Jeg har mail på dette fra norsk Lab:

  Vår avdelingsoverlege, xxxxxxxx, ved Mikrobiologi og smittevernavdelingen på yyyy uttaler følgende på ditt spørsmål:

  Det kjøres 40 sykler på PCR-apparatene på zzzz. Dette er standard.

  I tillegg er alle analyseplattformene en del av eksterne og interne kvalitetsvurderinger, og vi utveksler prøver med Folkehelseinstituttet for å sikre god kvalitet og lik nasjonal standard.

 2. Avatar for U3NH1 U3NH1 says:

  Og i Norge er det nå et forslag ute på høring med kort frist om at vaksinasjon mot Covid-19 skal registreres elektronisk umiddelbart etter vaksinasjon, og kunne slås opp i mobilvennlig format.

  Legges det opp til et regime der man må vise vaksineapp for å få gå på jobb eller få tilbake sine grunnlovsfestede rettigheter (reisefrihet, forsamlingsfrihet)? Regjeringen har allerede sagt at vaksinasjon skal være frivillig, men veien er kort til “frivillig tvang” der man møtes med argumenter som “det er frivillig å vaksinere seg, og det er også frivilllig å reise ut av kommunen man bor i”. Hvis man først har et system med godkjenningsapp er veien kort til et kinesisk Social Credit Score-system der man får “ikke godkjent”-stempel i appen for f.eks. å overføre penger til forbudte mottakere eller “spre falske nyheter” (kritisere regjeringen).

 3. Takk for at du deler dette.

  I Nederland byttet de fra 30 til 35 sykluser etter sommeren. De gikk også fra å bruke tre sekvenser de leter etter til kun én. Grafen deres over antal tilfeller indikerer en ganske stor effekt:
  IMG_20201120_221859

  Norges økning er en del mindre, men det er noe å holde øye med. Også dette med antall sekvenser de sjekker for er av verdi å vite. Sto det noe om det?

 4. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Bra info. Går det an finne noen offisiell oversikt over PCR sykler per land? Dette er jo av helt avgjørende betydning for antall «smittede». Hvis de driver å endrer på syklene er det jo helt håndfast bevis på manipulasjon.

 5. Avatar for thomask thomask says:

  Takk for dette med informasjon om dette med 1 eller 3 sekvenser. Det var noe jeg ikke var klar over før nå så jeg spurte ikke…

  Det tok meg 2 måneders seig kamp mot det norske byråkratiet å få ut dette tallet 40.
  Deriblandt mot et særdeles vrangvillig FHI som plent nektet å oppgi dette. Har ikke følelsen av å spille på samme lag som FHI for å si det sånn.

  Man kan jo mistenke at disse testene slår ut på influensa i og med at influensaen forsvant samtidig med at man begynte å teste med PCR.
  https://apps.who.int/flumart/Default?ReportNo=10

  influensa

 6. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Dette er relativt eksplosivt stoff hvis det faktisk stemmer. Kunne du vurdert å legge ut en skjermdump av svaret med vesentlige navn osv sladdet ut?

  40 sykler er helt meningsløst og testen mister all verdi ved så mange sykler. Rundt 30 ser ut til å være hva som lar seg vitenskapelig forsvare, 35 kan være problematisk også men 40 er spinnvilt.

 7. Ja, men som sagt, det handler ikke kun om antall sykler, men også antall gensekvenser de leter etter (1, 2, 3, eller 4). Dette må vi også få vite.

  Og ikke minst hvor mye de tester.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

8 flere kommentarer

Deltakere