Folketinget i Danmark: Arbeidsgivere kan pålegge ansatte å teste seg

0
Folketingssalen i København. Foto: Folketinget

Folketinget i Danmark har vedtatt en lov som gir arbeidsgivere rett til å pålegge ansatte å teste seg for covid-19. Og den som ikke følger pålegget kan bli sagt opp.

Loven ble vedtatt 19. november 2020, og det var et overveldende flertall for den. Enhedslistens sju representanter stemte avholdende, og det var bare representanter på høyresida som stemte imot.

I lovteksten heter det:

§ 1. En arbejdsgiver kan i overensstemmelse med §§ 2-4 idenne lov pålægge en ansat hurtigst muligt at blive testet forcovid-19 og at oplyse arbejdsgiver om resultatet af testen.

§ 5. En ansat, der ikke efterkommer et pålæg om test ioverensstemmelse med §§ 1-4, vil kunne mødes med ansæt‐telsesretlige sanktioner, hvis den ansatte i forbindelse medpålægget er blevet skiftligt oplyst om, at sådanne sanktionerkan tages i anvendelse, hvis pålægget ikke efterkommes.Stk. 2. En ansat, der ikke opfylder oplysningspligten efter§ 1, stk. 2, kan mødes med ansættelsesretlige sanktioner.

Er testene pålitelige?

Det er grunn til å reise spørsmål ved om de PCR-testene som brukes til å «påvise covid-19» er pålitelige. En domstol i Portugal vedtok 11 november 2020 at PCR-testene er upålitelige og at de ikke kan brukes til å pålegge folk karantene. Kommentert her på Anti-Empire.

PCR-testene finner ekstremt små deler av for eksempel et virus. For at disse skal kunne tolkes må de skaleres opp. Dette må gjøres i mange runder, sykler. Det er ikke uvanlig at man bruker 30 slike runder eller fler for å få noe man kan lese.

Domstolen viser til en fagfellevurdert forskningsartikkel av Jaafar et al. 2020 og skriver:

“Hvis noen blir testet av PCR som positive når en terskel på 35 sykluser eller høyere brukes (som er regelen i de fleste laboratorier i Europa og USA), er sannsynligheten for at personen blir smittet mindre enn 3%, og sannsynligheten at det nevnte resultatet er falskt positivt er 97%. ”

Dommen ble felt i en sak mellom fire personer som var blitt satt i karantene og den regionale helsemyndigheten. I rettens konklusjon heter det:

Gitt hvor mye vitenskapelig tvil som eksisterer – som uttrykt av eksperter, dvs. de som betyr noe – om påliteligheten av PCR-testene, gitt mangel på informasjon om analysenes analyseparametre, og i fravær av en leges diagnose som støtter eksistensen av infeksjon eller risiko, er det ingen måte denne domstolen noen gang vil kunne avgjøre om C faktisk var bærer av SARS-CoV-2-viruset, eller om A, B og D hadde hatt høy risiko for eksponering for det.

Men denne testen skal nå altså kunne tvangspålegges danske arbeidtakere, og dersom de nekter, kan de sparkes fra jobben.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.