SV vil vingeklippe Erna Solbergs mulighet til å bli en egenrådig «korona-diktator»

23
SVs Audun Lysbakken vil redusere Erna Solbergs mulighet til å være "koronadiktator". Foto: SV og Shutterstock

I et nytt lovforslag vil SV begrense statsminister Erna Solbergs koronafullmakter, skriver Gunnar Stavrum i Nettavisen. Stavrum fortsetter:

Nesten over natten bestemmer regjeringen at ingen får ha flere enn fem gjester hjemme i sin egen stue.

De inngripende tiltakene skjer uten at Stortinget har noe det skal ha sagt, gjennom regjeringens fullmakter i smittevernloven.

SV-representantene Audun Lysbakken, Petter Eide og Nicholas Wilkinson reagerer på dette og har fremmet et såkalt dokument 8-forslag i Stortinget. I forslaget heter det:

Også i krisetid må målet være normal lovbehandling, åpenhet og meningsbrytning. Koronakrisen har vist oss at de svært vide fullmaktene regjeringen har etter smittevernloven, ikke er tilpasset langvarige kriser. Fullmaktene må begrenses for å sikre flertall bak beslutninger og mer kontroll, åpenhet og debatt. Derfor er det nødvendig å begrense regjeringens fullmakter i smittevernloven. Det kan gjøres på en måte som ikke svekker myndighetenes evne til å handle raskt, men som styrker den demokratiske kontrollen i etterkant.

Stavrum kommenterer:

Det skumle med dagens ordning er at regjeringen nå har styrt med omfattende krisefullmakter i over syv måneder, slik at det nærmest har blitt normalen at man – uten å være åpen om det faglige grunnlaget – kan vedta ekstremt inngripende tiltak overfor enkeltpersoner.

Nå er ikke Erna Solberg, Bent Høie eller Monica Mæland typiske eksempler på koronadiktatorer, men som den britiske historikeren Lord Acton presist formulerte det for godt over 100 år siden: Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt.

Utøvelse av makt uten folkevalgt kontroll er en uting.

Vår kommentar:

Regjeringa satte viktige deler av norsk demokrati til side i mars da den sikret seg Stortingets støtte til å styre landet gjennom en kriselov. Da den første versjonen av loven ble lagt fram reagerte flere ledende jurister skarpt.

Morten Walløe Tvedt, som er førsteamanuensis i jus ved høgskolen i Molde og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, sa til VG:

«Loven gir helt vide fullmakter til å gjøre hva som helst – det vil si at hvis regjeringen bestemmer seg for for eksempel å internere alle smittede uten legehjelp og låse døren har de hjemmel til det. Jeg sier ikke at regjeringen vil gjøre det, men prinsipielt kan de det.»

Tvedt kalte forslaget «demokratisk galskap».

Forslaget ville i praksis gi en form for unntakstilstand i Norge, skrev Aftenposten.

Jussprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen som er ekspert på menneskerettigheter og leder av Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling, ICJ-Norge, advarte kraftig mot regjeringas lovforslag. Til Dagbladet sa han:

– Det har ikke kommet fram noen steder at man har jobbet med en slik lov. Jeg synes det er veldig merkelig at en så vidtrekkende lov hastebehandles uten offentlig debatt. Det virker veldig lite demokratisk, sier Einarsen til Dagbladet.

– Jeg oppfatter det som en kjerne i demokratiet at det ikke bare er et flertall som skal få viljen sin gjennom på Stortinget, men at det skal være en offentlig debatt og åpenhet om viktige beslutninger, utdyper Einarsen.

Hans Petter Graver, som er professor ved institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo kaller kriseloven for galskap. Dette sa han på Dagsnytt 18 etter at lovforslaget ble kjent.

På grunn av motstanden ble lovteksten justert noe ned og varigheten skulle bli redusert. Men i virkeligheten har nå Erna Solberg og Bent Høie styrt Norge som en ettpartistat i sju måneder, og de ønsker tydeligvis å fortsette med det.

Regjeringa har tatt fra oss vesentlige deler av møtefriheten, demonstrasjonsfriheten og den personlige friheten. Den ønsker å bestemme hvem og hvor mange vi kan ha besøk av i våre private hjem. Tiltakene truer med å smadre hele bransjer og gjøre hundretusener langtidsledige, og samtidig forutsetter regjeringa at mediene ikke stille kritiske spørsmål ved det den holder på med, slik Bent Høie gjorde overfor NRKs Fredrik Solvang.

SVs forslag er greit nok, og burde være en selvfølge. Men i virkeligheten burde denne regjeringa av settes så raskt som mulig og Erna Solberg og hennes nærmeste håndlangere stilles for riksrett. De har skadet landet mer enn noen annen regjering har gjort i fredstid, og de slutter ikke med det før man stopper dem.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for FMD FMD says:

  Vi har hatt mye verre sykdommer enn dette i samfunnet vårt, uten slike tiltak. Disse tiltakene er hverken legitime eller nødvendige.

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  Vi slapp stort ikke inn i grisehuset eller fjøset på de gårdene vi plukket stein eller poteter. Ikke at lysten var så stor, men vi fikk beskjed.

 3. Avatar for FMD FMD says:

  Alvorlighetsgraden på viruset er ikke stor nok til å legitimere slike tiltak. Jeg er ikke blitt rammet av disse tiltakene, så der tar du feil.
  Legitimitet i maktbruk ligger hos den som utøver makt, ikke hos de som blir utsatt for den. De lovene som nå blir satt til side er fundamentale for samfunnet vårt, det burde si seg selv at det ikke er legitimt å gjøre på grunn av en så minimal trussel som dette viruset.

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Globalistene og Merdia er utelatelsesløgnere og definisjonstriksere, og når det gjelder politikere, så vet de for det meste ikke hva de snakker om. Jeg tviler eksempelvis at Macron eller Solberg har tid til å sette seg inn i alt de vedtar.

  Globalist er i hovedsak et skjellsord for å få “globalistene” til å slutte med globalisme, og om mange nok ser på Globalisme som noe negativt, så vil politikerne slutte med slik politikk i et ønske om å få eller for å beholde makten. Jeg tviler således at globalistene egentlig ser på seg selv som globalister, men heller som noen som er ute etter å skape rettferdighet, da de fleste er en helt i egen historie.

 5. Avatar for Mari Mari says:

  H[per de er seriøse om å gjøre det. I Nederland blir diktaturet mer synlig for hver dag som går. Nå truer de å nekte behandle familiemedlemer behandling dersom man ikke vaksinerer seg. Det er direkte utpressing.

 6. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Å, så du synes ikke det er greit å bli presset til å ta en eksprimentell, genterapautisk vaksine som kanskje endrer ditt DNA for alltid? Hva er galt med deg, din gærne vaksinemotstander :smiley:

 7. Avatar for Mari Mari says:

  Hva annet kan jeg si enn at litt galskap er bare sunt :wink:

 8. Avatar for FMD FMD says:

  Jo, det er opp til meg å vurdere trusselen. Jeg er en fri mann med selvstendig tankegang. Jeg kommer ikke til å følge hverken påbud med masker eller forbud mot forsamlinger. Forsøk på å tvinge meg kommer til å bli møtt med vold.
  Du og de andre feige slavene kan bade i masker og isolasjon om dere vil, det driter jeg i.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

15 flere kommentarer

Deltakere