Israel innrømmer nå: Vi angriper Syria.

0
Israelsk tanks på de okkuperte Golanhøydene. Foto: Shutterstock

Av Knut Lindtner.

Av en eller annen grunn skånes Israels virksomhet i Midt-Østen for kritiske blikk av våre medier. Det fremstilles som om de ikke foretar seg noe, mens det er i virkeligheten det motsatte som er tilfelle.

De driver destabiliserende virksomhet overfor alle sine naboland både direkte gjennom bombing i Syria og Libanon (tidligere i Irak) og f.eks. sabotasje i andre land (Iran). Dette har pågått i årtier, men mediene våre rapporterer det nesten ikke. Av en eller annen grunn skal landet skånes for kritisk vurdering. Naturligvis er ikke dette tilfeldig. Det er viktige krefter som sørger for at søkelyset ikke rettes mot Israels rolle i destabiliseringen av Midt-Østen.

Israel tar ikke imot flyktninger fra Syria eller fra Afrika (som «reddes» i Middelhavet). De skal til Italia som de har betalt for å fraktes til.

Syria-flyktningene havner i Tyrkia eller Libanon og må leve under svært kummerlige forhold. Men Israel støtter jihadistene som er den krigførende parten som skaper flykningstrømmen.

Meldingen under bekrefter dette. At dette har foregått lenge er jeg ikke i tvil om, men nå innrømmes det av israelske myndigheter. Det er verd å merke seg og bidrar til en bredere forståelse av spillet som pågår i Midt-Østen. Israel er ingen passiv helgen som passer sine egne saker. De er en av partene som i stor grad bidrar til krigene i regionen.

Knut Lindtner

Israelske tropper har gått inn i Syria og ødelagt to militære utposter.

Raid sist september bekreftet av israelsk talsmann.

Av Jason Ditz.

Antallet israelske angrep mot Syria i løpet av én måned gjør én enkelt hendelse normalt ikke noe unntak.

Israel innrømmer aldri slike angrep. Men på onsdag fikk vi et sjeldent unntak, da en israelsk talsmann i ettertid bekreftet ett av dem.

Den 21, september krysset israelske bakkestyrker grensen på den syriske Golanhøyden og ødela to militære utposter. Israel beskyldte dem for ¨bli brukt til «sikkerhetsrutiner»

I denne teeten skriver Avidchai Adraee på vegne av IDF: For noen uker siden (konkret natten til 21. september) stormet og ødela IDF-styrker to utposter som tilhørte den syriske hæren i frigjøringssonen øst for sikkerhetsgjerdet i den nordlige Golanhøyden. Den syriske hæren brukte de ødelagte stedene til rutinemessig rekognosering og sikkerhet (video av operasjonen)

Offisielt sa  israelske hæren at det var gjengjeldelse for at syriske tropper hadde jaget opprørere inn i den demilitariserte sonen.

De israelske troppene gikk inn i området, la ut eksplosiver på utpostene, og detonerte begge samtidig.

Andre offisielle sa de fryktet at dersom utpostene fikk ligge slik kunne de bli tatt i bruk av Iran eller Hizbollah når som helst.

Hva disse utpostene kunne bli brukt til en dag rettferdiggjør ikke noe angrep. Men Israel har lenge behøvd en anledning til å angripe Syria. 

Dette angrepet er et perfekt eksempel på det. Men hadde det ikke vært for den israelske hærens kommentar ville vi aldri visst hvem som gjorde det, eller hvorfor.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst for Derimot.no

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelTranshumanismen og bruddet med humanismen
Neste artikkelNorske leger støtter Den store Barrington-deklarasjonen