Norsk topplege refser koronatiltak

4
Kampanjene mot koronaviruset har spilt på frykt. Det har en pris. Foto: Shutterstock

Av Margrethe Salvesen Zivcic.

Det har ikke vært et eneste dødsfall i hovedstaden siden 13. juli. I Oslo bor det rundt 680.000 mennesker.

Charlotte Haug er en
norsk lege og tidligere
redaktør for Tidsskrift for
Den norske legeforening.
(Fra Wikipedia)

Charlotte Haug er lege og tidligere redaktør i tidsskriftet for Den norske legeforening. Hun har doktorgrad i immunologi og infeksjonssykdommer.

Hun er bekymret for alle som nå ikke får nødvendig helsehjelp og refser regjeringas nye koronatiltak.

Hun har signert oppropet Great Barrington Declaration, sammen med over 28.400 leger og 10.300 medisin- og folkehelseforskere.

Deres hovedønske er at viruset skal spres fritt og befolkningen skal bygge flokkimmunitet, mens sårbare og eldre skjermes. Spesielt mener fagfolkene at restriksjonene går utover andre helseproblemer og rammer de fattigste hardt med færre arbeidsplasser og bedrifter som går konkurs.

Økningen i smitte er på grunn av økt omfang av testing – det blir ikke til å sammenligne med i våres, hvor man ble testet først dersom man hadde symptomer, sier hun.

Det vi må huske er at tiltakene vi setter i verk også får konsekvenser, og at det er andre måter å gjøre det på. Vi må beskytte direkte de som er mest utsatt for å bli syke, sier legen.

Det som bekymrer henne desidert mest er de helsemessige konsekvensene av strengere innstramninger.

– Det jeg kan uttale meg med faglig tyngde om er det rent helsemessige. Folk får ikke den planlagte behandlingen på poliklinikker og planlagte operasjoner. Det ser vi veldig tydelig med et kraftig fall i nye kreftdiagnoser. Det betyr jo ikke at kreften har forsvunnet. I tillegg kommer mentale helseproblemer som depresjon og angst. Isolasjon og ensomhet er veldig skadelig, sier hun.

Vi må starte med dem som er avhengig av andre mennesker i hverdagen. Folk på institusjon og spesielt sykehjem. Vi vet veldig godt hva som øker risikoen og får ned risikoen. Det trengs mer stabilt og trent personale. Og det må testes veldig hyppig for alle som skal inn på institusjonen, sier hun.

Jeg sitter selv i styret på sykehuset i Vestfold. Vi har fulgt retningslinjene og all planlagt behandling ble stanset i flere måneder. Det sier seg selv at pasientene blir ikke borte. Konsekvensene får vi ikke vite før om lang, lang tid.

Haug er spesielt bekymret for medienes fremstilling av viruset, og mener det har skapt unødvendig redsel og frykt blant folk.

– Det har skremt folk. Dessverre. Og mediene har et stort ansvar. En ting er å ha en rasjonell frykt for et nytt virus. Men i dekningen får man inntrykk av at det er helt andre forhold enn realitetene.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Masker er skadelige. Spesielt for barnbilde bilde bilde

 2. Mediene gjør det oppdraget de har for den globale storkapitalen som eier og kontrollerer dem, og det er å opprettholde frykten for et virus som selv en forskningsrapport fra WHO sier har en overlevelses-rate på 98,86%.

  En del av strategien bak den konstruerte korona-krisen er å ødelegge økonomiene for lavere samfunnsklasser så landene tvinges til til å ta opp enorme lån fra storkapitalens Verdensbank og IMF for å finansiere de store økningene i sosialbudsjettene på grunn av den store økningen i arbeids-ledigheten.

  Altså så finansieres en stor økning i den passive delen av landenes økonomi med lån, samtidig som en stor del av den produktive delen av økonomien ødelegges permanent når enkeltmannforetak, små og middels store bedrifter må legge ned for alltid.

  IMF og WB lurer lånene på landene med at det er lån som de kan betale tilbake når korona-krisen er over. Men skattegrunnlaget kommer ikke tilbake til slik det var før korona-krisen når flere hundre millioner arbeidsplasser er borte for alltid.

  Håpløst forgjeldede land må derfor innføre IMF og WBs “austerity programs”, som vil si store statlige kutt. For en total demontering av velferdsstaten og erstatte den med privatisering av alle sosiale rettigheter er den globale storkapitalens mål. Forgjelding av land for politisk kontroll og globalisering har vært mål som blir nådd for storkapitalen under deres konstruerte krise.

 3. Europeisk presse og media med de statlige tv-kanalene trapper opp skremselspropagandaen. I 3SAT tv-kanalen som dekker Sveits, Østerrike og Tyskland, vises ambulanser med medisinsk personell, pasienter på bårer transportert med helikopter og fly på tv-studioets skjerm i bakgrunnen, mens nyhets-ankeret leser opp dagens liste over hvor det er “smitteutbrudd” og hvor mange som er smittet.

  Tv-seeren skal kople bildene med pasienter på båre med antallet “smittede” og få det inntrykk at det å bli “smittet” er å bli så alvorlig syk at de må bringes på båre til sykehus. I en tilstand av panikk er det ingen som undersøker om hvor mange som faktisk er innlagt på sykehus og antall “smittede”. En effektiv måte for å opprettholde panikken i befolkningen så de blir ukritisk til den kommende vaksinen som 99% ikke trenger.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere