Motvind: Klage på Kringkastingsrådet

1
Bjerkreim. Foto: Kaare Finbak

Til Familie- og kulturkomitéen på Stortinget.

Av Christina Fjeldavli.

ved/ ‘anette.trettebergstuen@stortinget.no’; ‘Kristin-Ormen.Johnsen@stortinget.no’; ‘jorunn.gleditsch.lossius@stortinget.no’; ‘trond.giske@stortinget.no’; ‘himanshu.gulati@stortinget.no’; ‘marianne.haukland@stortinget.no’; ‘kari.henriksen@stortinget.no’; ‘silje.hjemdal@stortinget.no’; ‘tage.pettersen@stortinget.no’; ‘aslaug.sem-jacobsen@stortinget.no’; ‘freddy.andre.ovstegard@stortinget.no’

28. mai 2020 sendte Motvind SørVest og Motvind Oslo og Viken en klage til Kringkastingsrådet vedrørende NRKs skjeve og mangelfulle dekning av vindkraftsaken. Denne har vi ikke fått svar på. Ettersom Kringkastingsrådet er oppnevnt av Stortinget og dermed er en forlengelse av vårt demokratiske system, ber vi Stortingets Familie- og kulturkomité om å bringe saken frem.  

Vi mener at NRK svikter sitt samfunnsoppdrag på følgende måter:

  1. NRK dekker i for liten grad naturødeleggelsene fra vindkraftindustrien
  2. NRKs klimastrategi har et ensidig fokus på klima der naturverdier blir oversett
  3. NRKs ledelse har tette person- og organisasjonsallianser til vindkraftinteresser

Klagesaken er denne: 

29. mai bekreftet Kringkastingsrådet at klagen var mottatt, og registrert med saksnummer KRA0003468. Kringkastingsrådet kunne videre opplyse om at vår henvendelse var lagt inn i dokumentene til et møte 17. september. “Ikke alle henvendelser blir diskutert på møtene i rådet, men alle blir lest av rådets medlemmer og ledelsen i NRK”, fikk vi vite av rådssekretæren.

Ettersom Kringkastingsrådet unnlot å diskutere vår klage på sitt møte 17. september, sendte vi en ny henvendelse til rådssekretæren for å få vite hvem som hadde tatt denne beslutningen. Vi har ennå ikke fått svar på dette.

Saken til Kringkastingsrådet mener vi er så viktig og så alvorlig, at vi krever at klagen blir behandlet på en formell og seriøs måte. Riktignok har NRK Nyheter hatt noen oppslag om problematiske sider ved vindkraften, men uten at de enorme naturødeleggelsene har kommet fram. Vi ber derfor Stortingets Familie- og kulturkomité ta de nødvendige skritt for å bistå oss.

Vi imøteser et snarlig svar fra Stortingets Familie- og kulturkomité. 

Vennlig hilsen 

Gunvor Slaatto

Christina Fjeldavli

Motvind Oslo og Viken

Brevet er også publisert her.

Les mer om vindkraft her.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. NRK er langt i fra noen nøytral nyhetsformidler verken når det gjelder internasjonal eller innenlands politikk. Vindkraften er et godt eksempel, kritikerne har nesten ikke fått kommet til i det hele tatt, hverken i debattprogrammer eller i Dagsrevyen, og fremstilt nærmest som reaksjonære ludditter som protesterer mot monstermastene.

    Globalismen virker som å være vedtatt i NRK, og monstermaster og utenlandskabler debatter blir styrt. For eksempel i programmet Debatten dreide programleder debatten til spørsmål om hvor mange kabler skulle legges, hvordan de skal finansieres og hvem som skulle eie dem, ikke spørsmål om hvorfor vi må ha kabler til utlandet når vannkraft dekkes innenlands behov og kan oppgraderes med 22-30TWh.

    Subsidiene til montermastutbyggingen går hovedsaklig til eiernes lommer i utlandet. Bare globalistiske politikere kan vedta noe slikt. Hadde de representert folk og land, hadde pengene blitt brukt til oppgradering av vannkraftverk, og de hadde sagt nei til krypto-senter energislukene.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere