Koronatiltakene gir massiv økning av global fattigdom og sult og voldsom nedgang i lønn

24
Shutterstock

En ny rapport fra Verdensbanken anslår at antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom over hele verden vil øke med mellom 88 og 150 millioner innen 2021, delvis takket være COVID-19-pandemien. Dette representerer en økning i antall, beregnet som de som lever på mindre enn $ 1,90 per dag, for første gang på 20 år, ifølge Verdensbanken, og stiger til nesten 10 prosent av verdens befolkning. Det betyr ifølge banken at målet om å utrydde global fattigdom innen 2030 i praksis er utenfor rekkevidde.

Det er ikke viruset som har skapt den nye ekstreme fattigdommen, det er de drakoniske koronatiltakene som verdens regjeringer har tatt i bruk som har tatt levebrødet fra så mange millioner mennesker.

82 prosent av de nylig fattige bor i land med mellominntekt, ettersom et stort antall mennesker over hele verden mister jobben, enten på grunn av lockdown eller på grunn av det økonomiske sammenbruddet som har fulgt etterpå.

Også arbeiderklassen i rikere og fattigere land lider. 56 millioner amerikanere (inkludert godt over en tredjedel av fattige amerikanere) er blitt tvunget til å stole på en matbank under pandemien, ifølge Pew Research. Og i slutten av juli hadde 54 millioner søkt om arbeidsledighetsforsikring etter at økonomien ble stengt i et forsøk på å håndtere spredningen av viruset. En tredjedel av amerikanerne har opplevd lønnskutt.

I mellomtiden har de i fattige land det enda verre. I april advarte World Food Program om en potensielt massiv global sultepidemi, ettersom verdens fattigste ikke lenger hadde råd til mat å spise.

David Beasley, generaldirektør for Verdens matvareprogram, snakket om «hungersnød av bibelske proporsjoner», først og fremst i Jemen og Afrikas Horn.

ILO: Massive tap i arbeidsinntekt

Også den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO slår fast at koronatiltakene har fått og får katastrofale virkninger. Arbeiderklassen i verden har opplevd massive tap i arbeidsinntekter, heter det i en ny rapport.

Den globale arbeidsinntekten anslås å ha sunket med 10,7 prosent, eller 3,5 billioner dollar (3.500 milliarder), i de tre første kvartalene av 2020, sammenlignet med samme periode i 2019. Dette tallet ekskluderer inntektsstøtte gitt gjennom statlige tiltak.

Det største fallet var i land med lavere mellominntekt, hvor tapet av arbeidsinntekt nådde 15,1 prosent, med Amerika som den hardest rammede regionen på 12,1 prosent.

Det reviderte estimatet for den tapte globale arbeidstida i andre kvartal i år (sammenlignet med 4. kvartal 2019) er på 17,3 prosent, tilsvarende 495 millioner heltidsekvivalenter (heltidsekvivalenter) (basert på en 48-timers arbeidsuke), mens det tidligere anslaget var på 14 prosent, eller 400 millioner heltidsjobber. I 3. kvartal 2020 forventes globale tap i arbeidstimer på 12,1 prosent (345 millioner årsverk).

Utsiktene for 4. kvartal har forverret seg betydelig siden forrige ILO Monitor ble utgitt. Under ILOs basisscenario anslås det nå at arbeidstapstapene vil utgjøre 8,6 prosent i fjerde kvartal 2020 (sammenlignet med 4. kvartal 2019), noe som tilsvarer 245 millioner heltidsjobber. Dette er en økning fra ILOs tidligere estimat på 4,9 prosent eller 140 millioner heltidsjobber.

Lockdown og andre drastiske koronatiltak har altså ført til en voldsom økning både av den globale fattigdommen og arbeidsløsheten og dessuten en massiv nedgang i arbeiderklassens inntekter. Og likevel ser det ut til at verdens regjeringer vil fortsette den samme politikken. Klassekarakteren til den politikken som føres, er det ingen tvil om.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Man kan bare tenke seg hvilken oppsving den svarte økonomien får i denne situasjonen? Og faren for at det svekker nasjonalstatene når inntekter går ned.
  “Lyspunktet” blir jo at fredsprisvinneren 2020 får flere munner å mette------------

 2. Verdensbanken gir ut rapporter og analyser av den økonomiske situasjonen i verden, pålitelige tall helt sikkert. Som rapporter om økende fattigdom, men en fattigdom som Verdensbanken med IMF er medansvarlig for med sin strategi for forgjelding av land.

  For Verdensbanken har et annet ansikt, og det er som instrument for den globale storkapitalen sammen med IMF, for å forgjelde land så landene må betale med å selge landets ressurser og infrastruktur til WB og IMFs bakmenn, storkapitalen.

  Under den konstruerte korona-krisen har WB og IMF gitt Korona-lån til mange land, fremstilt som “krise-lån til situasjonen er tilbake til normalen” for landene. Mange av landene har gjeld til WB og IMF fra før. Men situasjonen vil aldri komme tilbake til normalen for mange land. Arbeidsplassene, enmannsforetak og små bedrifter er borte for alltid for over 100 millioner mennesker.

  Skatteinntektene fra disse er tapt for all overskuelig fremtid for landene som har tatt lånene, og dermed blir økonomien satt tilbake slik at de ikke kan betale lånene tilbake. Et lett bytte for WB og IMF. Økt gjeldsbyrde som ikke kan betjenes for verdens land har vært en av storkapitalens mål under korona-krisen, og dermed politisk kontroll over landene, og New World Order er kommet mye nærmere.

  “En ny verdensorden? Den globale gjeldskrisen og privatiseringen av staten” (Om WB og IMFs forgjelding av land-strategi).
  Av Michel Chossudovsky, må leses.

  “Nedstegningen er en global sjokkstrategi: finansnæringen ønsker at stater skal totalt forgjeldes”.
  Av Ullrich Miles, må leses.

 3. Avatar for tjatta tjatta says:

  Ha ha. Det er han som mener at USA støtter al Qaida og at gassangrepene i Syria var “false flag”. Alt tilbakevist av APs faktasjekkere. Ikke nok med det. Hans bok “War on Terrorism” ble funnet hos Osama bin Laden i Abbottabad.

  Her hva wiki har å si;

 4. Avatar for Slangen Slangen says:

  Du tar feil. Vox og Wiki er ikkje truverdig. Er du?

 5. Avatar for Slangen Slangen says:

  Osama hadde vore død i ti år då han vart påstått drept av Obama.
  Er du rusa?

 6. " Det dreier seg særlig om lavinntektsgrupper, folk med usikre arbeidskontrakter, lav utdanning og selvstendig næringsdrivende."

 7. Avatar for FMD FMD says:

  USA støtter al qaida, og gassangrepene i Syria var falskt flagg operasjoner.
  Håper du er ironisk, i så fall :joy:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

16 flere kommentarer

Deltakere