Bastant motstand mot jernbanepolitikken til regjeringa

0
Det er sterk motstand mot jernbanepolitikken til regjeringa. Foto: Vy

Av Erik Plahte.

Solberg-regjeringa har minimal støtte til jernbanepolitikken. Motstanden blant folk flest er stor, både mot å konkurranseutsette persontrafikken, mot at det tidligere NSB har blitt splitta opp i et stort antall selskaper, og mot å innføre Jernbanepakke 4 i EØS-avtalen.

SV referer en undersøkelse blant kommunestyrerepresentanter utført av Folkevalgtbarometeret (mai 2020) på bestilling fra Norsk Jernbaneforbund . Den viser bl.a. at

  • Nesten 7 av 10 mener at kollektivtransport bør drives av det offentlige
  • 6 av 10 mener at vi får en dårligere jernbane ved konkurranseutsetting
  • 7 av 10 mener det er et statlig ansvar å drive jernbane
  • 2 av 3 mener konkurranseutsetting av jernbanen bør utsettes.

Men også blant folk flest er det kraftig motstand mot regjeringas jernbanepolitikk, ifølge en meningsmåling utført av Sentio på oppdrag av Nei til EU i september. På spørsmålet «Stortinget skal i høst ta stilling til om EUs fjerde jernbanepakke skal innføres i Norge. Tror du norsk jernbane blir sikrere og bedre ved at vi gir fra oss myndighet til EU og EUs jernbanebyrå?», svarte 17 % ja, 61 % nei og 23 % vet ikke. Regjeringa har ikke engang flertall blant sine egne velgere. Nei til EU oppsummerer slik:

Det er et flertall blant alle partiers velgere som svarer nei, unntatt i Venstre der velgerne er splittet (37 % ja og 37 % nei). Samferdselsminister Knut Arild Hareide har ikke støtte blant sine egne velgere i troen på nytten av å overføre myndighet til EUs jernbanebyrå. 60 % av KrF-velgerne sier nei (og 23 % ja). Frps velgere er enda mer negative: 64 % sier nei og bare 20 % ja. Også blant Høyres velgere sier flertallet 53 % nei (22 % ja). Skepsisen er ellers særlig sterk blant Senterpartiet og Rødts velgere, med henholdsvis 91 % og 80 % nei.

Nesten like bastant var nei-flertallet på spørsmålet «Støtter du at Norge gjennom EUs fjerde jernbanepakke blir pålagt å sette persontrafikken ut på anbud, slik at Stortinget ikke kan ombestemme seg på et senere tidspunkt?». Her svarte 20 % ja, 58 % nei og 22 % vet ikke.

Norgesbarometeret gjennomførte tidligere i år en spørreundersøkelse bestilt av Jernbaneforbundet. Flertallet av de 1012 som svarte, var uenige i hovedtrekkene i jernbanereformen (altså ikke Jernbanepakke 4, men regjeringas jernbanepolitikk med å konkurranseutsette og splitte opp tjenestene). Over halvparten av de spurte mente i større eller mindre grad at jernbanen blir dårligere ved at strekninger konkurranseutsettes, mens 22 prosent i større eller mindre grad var uenige (Fri Fagbevegelse, sept 2020).

Ifølge den samme undersøkelsen var nærmere fire av fem enig i påstanden at det er et statlig ansvar å drive jernbane, og seks av ti var enig i at konkurranseutsettingen av jernbanen bør utsettes. Bare en av ti var uenig.

SV har med rette krevd at saka blir utsatt til etter valget i 2021, men regjeringa har åpenbart tenkt å kjøre saka gjennom Stortinget i høst, trass i de konstitusjonelle problemene det reiser. Nærmere om det i en kommende artikkel.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkel«Norske interesser i Midtøsten»
Neste artikkel«To menn uten ryggrad»