Det blir flere biler per husstand og total kjørelengde øker

0
Illustrasjon: Placebo Effects/Ruter AS. Fra Ruterrapport K2012.

Av Ove Bengt Berg

Dagsavisen skriver 30.06.2023 om det de mener er en gladsak. At det er en ny trend for bilbruken i Norge, og det er at bilen kjøres kortere. Flere miljø- og klimakjendiser står fram med at de kjører færre km per år. Men det er bare på individnivå. Det er mange flere biler nå, det er 1,6 biler per husstand i Norge og total kjørelengde med bil i Norge har økt med 2,6 millioner km de siste 15 åra. Fra 2021 til 2022 økte samla kjørelengde med 0,6 prosent, skriver Dagsavisen med grunnlag i tall henta fra Statistisk sentralbyrå.
Dette er helt i strid med måla for det grønne skiftet som vi skal betale mange hundretalls milliarder for. Men helt i samsvar med enhver regjerings samferdselspolitikk og noe som forutsetter stadig flere motorveger.

Totalt antall bilkjørte km øker

At hvor mye Naturvernforbundets leder, direktøren i Miljødirektoratet, lederen i MDG og i Elbilforeninga,  Syklistenes Landsforening, Ruter og tidl Zero-leder kjører sin bil, er jo totalt uinteressant for bruken av de 2,9 millioner personbiler i Norge ved utgangen av 2022. Med alle disse bilene øker den totale kjørelengda.

Det motsatte av hva Dagsavisen vil vise

Dagsavisens journalistiske idé er å framstille det som om bilbruken i Norge går ned. Men det er motsatt. Vi får flere personbiler og den totale kjørelengden øker. Det kreves mer energi for å produsere det økte antallet biler, og mer energi til å sørge for framdriften av det økte antallet biler. Og sjølsagt flere motorveger. Det jobber enhver regjering iherdig for, enten den ledes av Høyre eller Arbeiderpartiet.

At den samla kjørelengden for hver enkelt bil har gått ned, oppveies av at det har blitt flere biler som kjører nesten like langt som før.

Bjørn Gjerde Johansen, forsker ved Transportøkonomisk institutt, er intervjua av Dagsavisen:

Johansen peker på den kraftige veksten i bilparken som en overordnet forklaring på at gjennomsnittsbilen kjøres stadig kortere.
– Det er logisk at når mange flere husholdninger eier flere biler, så kjøres hver bil mindre.
– Eier flere biler? Det må du forklare.

«Har 1,6 biler hver»

Johansen forteller videre til Dagsavisen:

– Elbilinsentivene gjør det billig å eie elbil. Mange som kjøper elbil beholder derfor bilen de hadde fra før, svarer Johansen.
– Trenger husholdningene mer enn én bil?
– De fleste gjør ikke det, men elbilpolitikken fram til nå har gjort det billigere å eie bil, og det har ført til en kraftig økning i nybilsalget.

Det at mange både kjøper elbil og tviholder på den gamle bensin- eller dieselbilen, går tydelig fram av tall fra SSB.
Bare i løpet av de fem seneste årene har antallet personbiler økt med 165.487.
Ved utgangen av 2022 var det dermed 2.917.435 personbiler i Norge.
Det tilsier at husholdningene som har bil, har omtrent 1,6 hver – fordi om lag 700.000 av de godt og vel 2,5 millionene husholdninger her til lands, ikke har bil, ifølge SSB.

Det er altså blant de husholdningene som har bil, 1,8 millioner husstander, at de har 1,6 biler i snitt.

Elbil-bilistene kjører på oppdrag fra staten

Å eie og bruke privatbil blir sett på som den største miljøsynd. Hvis ikke du kjører elbil, da. Da får du alt billigere, bilavgift, moms, bompenger. 280 000 kr får hver elbilkjøper i handa har økonomen Geir Bjertnæs regna ut at elbilkjøperne får. Det er dermed ikke så stor «synd» å kjøre elbil, sett fra statens og våre politikeres side. Elbilkjøperne står for det grønne skiftet, og kjører dermed på vegne av staten, faktisk på oppdrag for staten. Det er ganske imponerende. Les også: Elbilpolitikken i Norge — Rådyr feilsatsing helt uten klimaeffekt.

Endrer norske bilister klimaet i verden?

Når det blir flere kjørte km med privatbil i Norge, blir det da mye varmere klima i Norge? Eller varmere i hele verden på grunn av nordmenns bilkjøring?

«Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.»


Denne artikkelen ble først publisert av Politikus.

Forrige artikkelSveits legger ned veto mot å eksportere nesten 100 stridsvogner til Kiev
Neste artikkelStudie: mRNA COVID-19-vaksiner bør merkes som genterapiprodukter