Kampen om virkelighetsoppfatninger

0
Fotomontasje fra Shutterstock

Av Odd Handegård.

Min oppgave har i stor grad vært å sette spørsmålstegn ved en del av de grunnleggende «sannheter» i energipolitikken. Jeg mener å ha dokumentert at sentrale påstander ofte ikke stemmer, selv om kraftnæringens nasjonale ekkokammer står samlet bak både halvsannheter og det som verre er: Utbyggingen av vindkraft i Norge har selvfølgelig ingen betydning for det globale klimaet. Vindkraft i Norge er ulønnsom og overlever kun fordi næringen får subsidier og en rekke andre økonomiske fordeler fra stat og forbrukere. Det har ingen hensikt å fullelektrifisere Norge – det holder å elektrifisere akkurat så mye at vi slipper å bygge ut mer norsk vindkraft. Særlig er elektrifiseringen av sokkelen meningsløs. Kablene til EU har ingen klimabetydning – fordi de i stor grad skal importere «elektrisitet» lagd av kull og gass fra EU. Det samme gjelder bruk av naturgass til produksjonen av hydrogen, tvilsom «flytende» havvind osv.

Alt dette er dokumentert, men alle argumenter preller av på ekkokammeret som kontinuerlig fortsetter sine eventyrfortellinger helt uavhengig av åpenbare fakta. Gjennom media har ekkokammeret nærmest monopol på alle informasjonskanaler som rekker ut til de fleste av oss. Dette gjelder ikke bare de overordnede mytene om norsk energipolitikk, se ovenfor, men også serien av «småting». Jeg har f.eks. flere ganger kommentert påstanden om at Danmark skal har løst sine kraftproblemer ved å bygge ut vindkraft.

Les mer om vindkraft på steigan.no.

Dette stemmer naturligvis ikke – Danmark har «løst» sine problemer ved å importere store mengder flis og pellets – som importeres fra USA, Canada og andre land. Denne «glupe» løsningen formidles kritikkløst i media, til tross for at det kreative regnestykket bommer på realitetene: Utslippene fra pellets i Danmark blir interessant nok ikke registrert som en del av Danmarks klimagassutslipp, men hos Canada og USA – som har meldt seg ut av det internasjonale klimasamarbeidet, og derfor gir blaffen i klimastatistikken.

Det sto et godt leserinnlegg i Klassekampen (av Ole Kvadsheim) forleden om hvordan dette mer i detalj henger sammen – innlegget vedlegges.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.