NHO vil endre Norge totalt

27
Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO. Skjermdump fra NHOs video om "Neste trekk"

Norge slik du kjenner det vil se helt annerledes ut om få år, dersom NHO får det som de vil. Dette skriver nettavisa Børsen 30. augsut 2020.

NHO har lagt fram et programdokument med tilltelen Neste trekk der kapitalens fellesorganisasjon legger fram sin plan for å forandre Norge til det ugjenkjennelige. Rapporten blir lansert offentlig 31. august, men Børsen har lest den og kan oppsummere:

Massive reformer

I veikartet tar NHO til orde for flere omfattende grep. Mye vil snu opp ned på ting vi i dag tar for gitt. NHO ønsker blant annet følgende:

 • Kutte i velferdsgoder.
 • Åpne for flere midlertidige ansettelser og gjøre prøvetida mer reell.
 • Sette offentlig sektor på kraftig slankekur. Økt privatisering, ikke minst i helsesektoren.
 • Bruke Nye veier som mal for reformer på andre områder.
 • Senke øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven fra 72 til 70 år og fjerne muligheten til bedriftsinterne aldersgrenser.
 • Fullføre kommunereformen og andre reformer.

I NHOs veikart er velferdskutt formulert slik:

«Gå kritisk gjennom alle tjenester og ytelser som det offentlige tilbyr og finansierer på vegne av fellesskapet, med formål om å sikre bærekraftige finanser.»

Kommentar:

Nedskjæring av offentlige budsjetter, reduksjoner i sosiale ytelser, lavere lønn, lengre arbeidstid, færre rettigheter og mer privatisering. Dette er noe av innholdet i NHOs program. Vi får vente til vi har sett hele programmet med å trekke en endelig konklusjon, men slik det er presentert, snakker vi antakelig om et program for full avvikling av velferdsstaten Norge.

Regjeringa Solbergs stengning av Norge førte til en massearbeidsløshet som Norge ikke har hatt maken til siden 1930-tallet. Dette har gitt kapitaleierne og deres fellesorganisasjon NHO blod på tann. Og det hele har naturligvis ei «tidsriktig» innpakning.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, snakker om «dugnad» og sier at NHOs forslag er en «løsning for en bærekraftig framtid i bredt perspektiv, både sosialt, økonomisk og i forhold til klima.»

Illustrasjon: CartoonStock.com

Stengninga av Norge og svekkelsen av organisasjonsfriheten, demonstrasjonsfriheten og andre demokratiske rettigheter har gitt kapitaleierne tidenes gylne mulighet til å rykke fram sine posisjoner på fagbevegelsens og arbeiderklassens bekostning. Så gjenstår det å se om fagbevegelsen og venstresida kjenner sin besøkelsestid, og evner å gi dem motstand.


Vipps: 116916.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Det eksisterer ikke noe fri fagbevegelse i Norge eller vesten.
  WHO/WEF gjengen har kuppet alle fagforeninger for lenge lenge siden.

  Alle fagforeninger er kuppet av makta og infiltrert i kjent Jesuitt stil.
  En fagforening som er for EØS er som jøder som er for gassing og konsentrasjonsleirer.

  Lederen av Politiets Fellesforbund Arne Johannessen gikk ut og advarte om infiltreringen av fagforeningene, selv var han forsøkt rekruttert en rekke ganger.
  Som han selv sier så var det ikke personen Arne Johannessen de ville ha med i Frimureriet, men derimot stillingen hans.

 2. Avatar for Mari Mari says:

  Hvorfor insisterer Norge på å kopiere all galskap som allerede finnes i Nederland? Ikke at jeg er overrasket for jeg advarte at det kom til å skje men skuffet at jeg hadde rett. Jeg hater når jeg har rett om politikk for det er alltid negativt. Folk fortjener bedre så hvorfor sørger ikke folk for å ha det bedre?

  • Kutte i velferdsgoder.
   Demontere velferdsstaten og erstatte det med privatisering av sosiale rettigheter, det er akkurat det EU-kommisjonen også vil.
  • Åpne for flere midlertidige ansettelser og gjøre prøvetida mer reell.
   Deregulering av arbeidsmarkedet som svekker arbeidstakerens rettigheter helt, det arbeidsgivere vil i den frihandelssonen EU blir.
  • Sette offentlig sektor på kraftig slankekur. Økt privatisering, ikke minst i helsesektoren.
   Privatisering av helsevesenet, akkurat det EU-kommisjonen vil ha i alle EU/EØS land.
  • Bruke Nye Veier som mal for reformer på andre områder.
   En mal for at storkapital etterhvert skal kunne overta og eie all infrastruktur.
  • Senke øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven fra 72 til 70 år og fjerne muligheten til bedriftsinterne aldersgrenser.
   Kapitalen virker utrettelig for å demontere alle sosiale rettigheter som arbeiderbevegelsen har kjempet til seg i 150 år. Kapitalens andre lov som EU bla et tuftet på, fri flyt av billigste tilgjengelige arbeidskraft tilsidesetter alle arbeidstakerrettigheter.
  • Fullføre kommunereformen og andre reformer.
   Sammenslåing av kommuner og deretter fylker er et ledd i EUs strategi med at nasjonal identitet skal utviskes for alle land i EU, Norge skal bli en region i et frihandelsområde som omfatter hele verden.

  NHOs plan for Norge er som den skulle være forfattet av den globale storkapitalen, NHO er dens representant i Norge, og de begynner å bli utålmodige. Globalisering betyr at storkapital overtar eierskap og kontroll over landets ressurser og infrastruktur og privatisering av sosiale rettigheter, så den norske befolkningen under øvre middelklasse og arbeiderklassen spesielt blir like fattige som i andre land hvor storkapitalens neo-liberale markedsøkonomi er implementert.

 3. Avatar for Mari Mari says:

  Dette er å lese på LO sin side:

  https://www.lo.no/hvem-vi-er/

  Norges største arbeidstakerorganisasjon
  Vi er landets største arbeidstakerorganisasjon med over 950 000 medlemmer. Vi bistår slik at medlemmene får:

  • Rettferdig lønn, gode pensjoner og trygge arbeidsplasser
  • Gode forsikringsordninger og andre medlemsfordeler gjennom LOfavør
  • Gir vanlige arbeidstakere en stemme overfor politiske myndigheter

  Vi bidrar til å skape et godt organisert arbeidsliv. En viktig fordel for landet vårt, bedriften og for den enkelte.
  Som LO-organisert blir du medlem av et av våre 25 forbund. Disse representerer ulike bransjer og yrker. Forbundene er organisert med egne avdelinger og fagforeninger. Disse organiserer de ansatte på den enkelte arbeidsplass.

  Merkelig hvor ivrig de er til å ivareta arbeidstakeres rettigheter når man aldri får høre noe fra dem i mediene. Jeg etterlyser en ny Hågensen for det var ikke mye tull de turte holde på med før han satte foten ned.
  Det finnes ingen motstand mot storkapitalen. Ingen motstand mot arbeidsinnvandring. Ingen motstand mot regjeringens uholdbare forræderi mot eget folk.

 4. Avatar for tjatta tjatta says:

  Med PensjonsfondUtland ble Norge global storkapital. “Oljeeventyret” som skulle sikre vår velferdsstat i framtiden er blitt en brekkstang til å oppløse den i nåtid. Det hadde vært bedre om den hadde blitt liggende på havets bunn

 5. Avatar for FMD FMD says:

  NHO er notoriske tilhengere av innvandring, det samme er Høyre.
  Den eneste politiske retningen som eksisterer i Norge er nyliberalisme og globalisme.
  De sitter alle på samme side av bordet.

 6. Avatar for FMD FMD says:

  Ja, eller romvesener? Julenissen? Påskeharen? Jesus?
  Alle de er like sannsynlig som om nyliberalistene og globalistene i fagbevegelsen og “venstresiden” skal gjøre noe som helst med politikken de støtter.

 7. Avatar for tjatta tjatta says:

  Et lite paradoks at sentrale strøk er blitt for dyrt for nordmenn men helt greit for mennesker fra de fattigste land i verden

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

19 flere kommentarer

Deltakere