NHO vil endre Norge totalt

0
Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO. Skjermdump fra NHOs video om "Neste trekk"

Norge slik du kjenner det vil se helt annerledes ut om få år, dersom NHO får det som de vil. Dette skriver nettavisa Børsen 30. augsut 2020.

NHO har lagt fram et programdokument med tilltelen Neste trekk der kapitalens fellesorganisasjon legger fram sin plan for å forandre Norge til det ugjenkjennelige. Rapporten blir lansert offentlig 31. august, men Børsen har lest den og kan oppsummere:

Massive reformer

I veikartet tar NHO til orde for flere omfattende grep. Mye vil snu opp ned på ting vi i dag tar for gitt. NHO ønsker blant annet følgende:

  • Kutte i velferdsgoder.
  • Åpne for flere midlertidige ansettelser og gjøre prøvetida mer reell.
  • Sette offentlig sektor på kraftig slankekur. Økt privatisering, ikke minst i helsesektoren.
  • Bruke Nye veier som mal for reformer på andre områder.
  • Senke øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven fra 72 til 70 år og fjerne muligheten til bedriftsinterne aldersgrenser.
  • Fullføre kommunereformen og andre reformer.

I NHOs veikart er velferdskutt formulert slik:

«Gå kritisk gjennom alle tjenester og ytelser som det offentlige tilbyr og finansierer på vegne av fellesskapet, med formål om å sikre bærekraftige finanser.»

Kommentar:

Nedskjæring av offentlige budsjetter, reduksjoner i sosiale ytelser, lavere lønn, lengre arbeidstid, færre rettigheter og mer privatisering. Dette er noe av innholdet i NHOs program. Vi får vente til vi har sett hele programmet med å trekke en endelig konklusjon, men slik det er presentert, snakker vi antakelig om et program for full avvikling av velferdsstaten Norge.

Regjeringa Solbergs stengning av Norge førte til en massearbeidsløshet som Norge ikke har hatt maken til siden 1930-tallet. Dette har gitt kapitaleierne og deres fellesorganisasjon NHO blod på tann. Og det hele har naturligvis ei «tidsriktig» innpakning.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, snakker om «dugnad» og sier at NHOs forslag er en «løsning for en bærekraftig framtid i bredt perspektiv, både sosialt, økonomisk og i forhold til klima.»

Illustrasjon: CartoonStock.com

Stengninga av Norge og svekkelsen av organisasjonsfriheten, demonstrasjonsfriheten og andre demokratiske rettigheter har gitt kapitaleierne tidenes gylne mulighet til å rykke fram sine posisjoner på fagbevegelsens og arbeiderklassens bekostning. Så gjenstår det å se om fagbevegelsen og venstresida kjenner sin besøkelsestid, og evner å gi dem motstand.


Vipps: 116916.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.