NHO vil endre Norge totalt

0
Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO. Skjermdump fra NHOs video om "Neste trekk"

Norge slik du kjenner det vil se helt annerledes ut om få år, dersom NHO får det som de vil. Dette skriver nettavisa Børsen 30. augsut 2020.

NHO har lagt fram et programdokument med tilltelen Neste trekk der kapitalens fellesorganisasjon legger fram sin plan for å forandre Norge til det ugjenkjennelige. Rapporten blir lansert offentlig 31. august, men Børsen har lest den og kan oppsummere:

Massive reformer

I veikartet tar NHO til orde for flere omfattende grep. Mye vil snu opp ned på ting vi i dag tar for gitt. NHO ønsker blant annet følgende:

  • Kutte i velferdsgoder.
  • Åpne for flere midlertidige ansettelser og gjøre prøvetida mer reell.
  • Sette offentlig sektor på kraftig slankekur. Økt privatisering, ikke minst i helsesektoren.
  • Bruke Nye veier som mal for reformer på andre områder.
  • Senke øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven fra 72 til 70 år og fjerne muligheten til bedriftsinterne aldersgrenser.
  • Fullføre kommunereformen og andre reformer.

I NHOs veikart er velferdskutt formulert slik:

«Gå kritisk gjennom alle tjenester og ytelser som det offentlige tilbyr og finansierer på vegne av fellesskapet, med formål om å sikre bærekraftige finanser.»

Kommentar:

Nedskjæring av offentlige budsjetter, reduksjoner i sosiale ytelser, lavere lønn, lengre arbeidstid, færre rettigheter og mer privatisering. Dette er noe av innholdet i NHOs program. Vi får vente til vi har sett hele programmet med å trekke en endelig konklusjon, men slik det er presentert, snakker vi antakelig om et program for full avvikling av velferdsstaten Norge.

Regjeringa Solbergs stengning av Norge førte til en massearbeidsløshet som Norge ikke har hatt maken til siden 1930-tallet. Dette har gitt kapitaleierne og deres fellesorganisasjon NHO blod på tann. Og det hele har naturligvis ei «tidsriktig» innpakning.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, snakker om «dugnad» og sier at NHOs forslag er en «løsning for en bærekraftig framtid i bredt perspektiv, både sosialt, økonomisk og i forhold til klima.»

Illustrasjon: CartoonStock.com

Stengninga av Norge og svekkelsen av organisasjonsfriheten, demonstrasjonsfriheten og andre demokratiske rettigheter har gitt kapitaleierne tidenes gylne mulighet til å rykke fram sine posisjoner på fagbevegelsens og arbeiderklassens bekostning. Så gjenstår det å se om fagbevegelsen og venstresida kjenner sin besøkelsestid, og evner å gi dem motstand.


Vipps: 116916.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelFrankrike: Streikekampen igang igjen
Neste artikkelKreftpasienter dør som følge av koronautsatt behandling
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).