Når skal venstresida lære at klassekampen er brutal og ikke noe fotballspill?

98
Våre makthavere har brukt koronaepidemien til å fjerne demokratiske rettigheter i stor stil, og venstresida har lydig godtatt det. Foto: Shutterstock

Av Elias Davidsson (Tyskland).

Da imperialiststatene i 2001 angrep et av de fattigste landene i verden, Afghanistan, uten noen begrunnelse, var venstreorganisasjoner i Vesten tause. Fredsbevegelsen mobiliserte ikke mot krigen. I parlamentet ba ingen representant for venstrepartier om bevis for at Afghanistan hadde noe å gjøre med 11. september 2001. På sin side, presenterte ikke USA noen bevis, hverken til NATO eller FNs sikkerhetsråd. Krigen var like ulovlig som krigen mot Irak i 2003, men ble ikke klassifisert slik av venstreorienterte organisasjoner.

I dag opplever vi det samme fenomenet, nemlig venstreorganisasjoners tillit til statlige sannheter om den såkalte koronafaren, det vil si «sannheter» fra de kapitalistiske regjeringene som har løyet til oss i 19 år om 11. september. Disse regjeringene hevder at den såkalte korona-pandemien utgjør en så stor fare for menneskeheten at de måtte innskrenke grunnleggende rettigheter i et omfang som ikke en gang ble vedtatt under andre verdenskrig.

Venstreorganisasjoner aksepterer disse statlige sannhetene like blindt som etter hendelsene 11. september 2001.

Atferden som er nevnt her er ubestridt. Spørsmålet er snarere: «Hva forklarer atferd som egentlig er i strid med venstreorganisasjoners interesser?»

Tre teser med en forklaring:

 1. Venstreorganisasjoner prøver å gjøre seg sosialt akseptable ved å tilpasse seg rådende meninger. Denne tendensen stammer fra kamptretthet: Man ønsker å endelig bli tatt på alvor av den rådende politikken og sitte i øyehøyde med de store og mektige. (..)
 2. Den oppførselen som her kritiseres skyldes en dogmatisk tolkning av marxismen, nemlig at man nekter å forstå den regjerende klassens kriminelle intriger som en organisk del av klassekampen. Konspirasjonsbegrepet er fremmed eller mistenkelig for den dogmatiske marxisten, siden nazistene spredte begrepet om en jødisk verdenskonspirasjon. Men dermed gjøres en feilslutning. Det forferdelige nazistiske misbruket av konspirasjonsbegrepet gjør ingenting for å endre det faktum at konspirasjoner er en del av hverdagen på alle livsområder, og spesielt i politikk og næringsliv. Der to eller flere mennesker møtes bak lukkede dører for å ta avgjørelser, er det konspirasjon. For den dogmatiske marxisten foregår klassekampen etter ridderlige regler, ikke med bedrag, svindel og drap. Reformistiske fagforeninger deler denne holdningen. De antar implisitt at klassefienden holder seg til demokratiske og etiske regler.
 3. Mange på venstresida frykter å bli kalt konspirasjonsteoretikere. Kanskje handler dette om en frykt for reelle konsekvenser, og ikke et ønske om å bli venner med de mektige. For mange mennesker er denne frykten virkelig, fordi den som blir stemplet som noe slikt, kan i visse tilfeller sette sin materielle tilværelse i fare, eller i det minste oppleve at det skapes svært ubehagelige sosiale konsekvenser. Det er flere eksempler på dette.

De som føler seg forpliktet til sosial og global rettferdighet og sannheten, bør så langt det er mulig legge merke til og avsløre forbrytelser begått av kapitalismens politiske håndlangere – inkludert svindel, folkebedrag og til og med drap.

Oppriktige venstreorienterte må frigjøre seg fra dogmatisme og erkjenne at klassekampen ikke er et fotballspill, men en krig der klassefienden bruker ethvert middel for å beholde sin makt, helt til folkemord.


Creative Commons/Rubikon. Elias Davidsson ble født i Palesina, sønn av tyske jøder som flyktet dit i nazitida. Han er utdannet i musikk og komposisjon. Som forfatter har han konsentrert seg om folkerett og kampen mot statsterrorisme.

Artikkelen er oversatt til norsk og publisert av Midt i fleisen.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Jeg antar at de begrenser seg til det, og lar sine egne brødre fare- slik Steigan støttet Kinas nedstegning, men kritiserte den norske. Dette er en våpendrager arbeiderklassen ikke trenger.

 2. Vældig vigtigt artikel og analyse, flere burde være opmærksom på dette. Alt for mange salongsocialister søger accept af sauflokken. den her form for artikler kan man ikke få sagt ofte nok. Tak Steigan.no

 3. Avatar for FMD FMD says:

  “Venstresiden” tok selvmord ved å bli den aller største forkjemperen for de viktigste strategiene til den globale korrupte eliten.
  Bort med nasjonalstaten, bort med grenser og fri flyt av mennesker og varer mellom de tidligere nasjonalstatene.
  Dette har ført til stagnering eller nedgang i lønninger, enorme prisstigninger på boliger og tomter. Alt sammen rett i lomma på de aller rikeste.
  Alt sammen heiet entusiastisk frem av folk som påstår at de bryr seg om mennesker, og som mener at de argumenterer fra et overlegent moralskt ståsted.

 4. Dette er snarere et bevis på hvor effektivt storkapitalen har infiltrert politiske partier og organisasjoner på venstresiden siden andre verdenskrig. Her i Norge er AP et godt eksempel når Brundtland og hennes folk tok over etter Nordli med hensikt å få Norge inn i EU, en amerikansk ide som frigitte CIA dokumenter viser, en union for å gjøre Europa om til en frihandelssone styrt av kapitallovene, med implementering av neo-liberal markedsøkonomi for å privatisere sosiale rettigheter og dermed fjerne velferdsstatene.

  SV stemte for å bombe Jugoslavia. Det parlamentariske systemet er helt korrupt, og da blir det representative demokratiet bare et spill. Som forfatteren Samir Amin sa, et parlamentarisk system (som Stortinget) blir som ett enkelt parti, et kartellparti med bare forskjellige fløyer.

  Beviset på dette blir at det blir det samme hvordan en setter sammen partiene til en regjering, de samlede politiske beslutningene over tid kommer alltid storkapitalen til gode, og ikke folk og land. Her i Norge driver landet i retning markedsøkonomi med privatisering av infrastruktur og privat utenlandsk eierskap og kontroll over landets ressurser. Noe storkapitalens MSM og NRK ikke kritiserer, slik som de ikke kritiserer USAs kriger.

 5. Merkverdig at i de vestlige flerpartistater så forandres politikken aldri, mens i ettpartistater som Kina har de skiftet politikk gjennom tiårene. Andre ettpartistater som Cuba, Nord-Korea, Sovjetunionen (spesielt under Stalin), Libya under Gaddafi og Syria under Assad er/var konsekvente nasjonalstater, dvs. de bastant prioriterer folkets velvære og landets selvstendighet. Det er ofte de som utfører mest genuin internasjonal solidaritet og blander seg aldri borti andre lands indre anliggender

 6. Salih, du beskriver dette som om det kun er kapitalistene som taper på nedstengingen. Når økonomien lider, lider vanlige folk. De rike har i mange tilfeller tjent seg rikere på krisen, som ventet. Nedstengingen går utover vanlige folk som mister arbeid. Det er en naiv forestilling blant enkelte på venstresiden om at folk på mystisk vis vil våkne som følge av korona, at folk vil bli mindre materialistiske og systemet vil krasje. Dessuten, dødeligheten for korona er ikke høyere enn en vanlig influensa. Og hvor er kriseoppslagene om alle som dør av sult hver dag? Ja, korona er ekte, men det er ikke i nærheten av faren det har blitt presentert som, og å stenge ned hele samfunn er totalt uhørt. Det er trist at mange på venstresiden, gjerne Radikal Portal-typen, nå hopper på alt av trender, enten det ef virushysteri eller BLM, som på mystisk vis fikk unntak for koronareglene. For øvrig veldig god artikkel. Jeg opplever at folk er livredde for å bli stemplet som konspirasjonsteoretikere i dag, men det må man bare heve seg over. Stemplingen av alt og alle som det er bare taktikk. Medias rolle er også interessant når deg gjelder “pandemien”. Da folk var på det mest hysteriske, trakk NRK fram et kvinnemenneske som skulle skremme livet av folk på skremselspropaganda om at hundretusener kunne dø. Slik kunne de kjøre gjennom nedstengingen. Jeg ser at folk som vanligvis er kritiske kaster all sunn fornuft til side når det gjelder viruset. Mye handler om at man vil være god borger og ikke bli utstøtt.

 7. Som sanne Trotskister, SVere og Rødtere bruker de ofte å sitte på et gjerde for også vippe over til hva som offentlig er deres mostatte standpunkter. De støtter Palestina men skremmes heller til å gå rundt med plakaten ’ Bekjemp anti-semittisme’ for vise at man er tolerant.

  De argumenterer for eksempel slik: “Jeg er i mot NATO og krig men Assad, Putin, Gaddafi og Maduro er fæle monstre de. De er tyranner som dreper sitt eget folk av en eller annen grunn”

  Problemet med denne retorikken er at de legitimerer imperialismen ved å gjenta den liberale USA-propagandaen fra NRK og underminerer NATOs massemorderiske krigsforbrytelser. Fordi de skal fremstå som “gode demokrater”. Så glade er de i “demokrati” i det abstrakte at de ender opp med å ta en SV: Støtte bombingen av Kosovo, Afghanistan og Libya. En farlig konsekvens av mangel på klasseanalyse eller en analyse overhodet. Hvis man våger å ty til sånt, nei da er man en “stalinist”, hva det nå skal bety

 8. Du skjønner kanskje ikke selv at folk ser på deg som en tosk når du til stadighet kommer med slike tirader uten substansargumentasjon.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

90 flere kommentarer

Deltakere