Hvor mange dør av privatiseringsviruset?

16
Milano er senteret for koronasmitten i Italia, men byen er også kjent for privatisering og nedskjæring av helsevesenet. Shutterstock

Daglig sørger mediene for at vi får vite hvor mange som har dødd av koronaviruset. På den måten holder de frykten ved like. Det de ikke forteller oss er at privatisering og nedskjæringer i helsevesenet er en sterkt medvirkende årsak til at mange pasienter dør. En kan med stor rett spørre: Hvor mange har dødd av privatiseringsviruset siste døgn, siste 30 døgn?

I en studie som er gjennomført av Jacob Assa og Cecilia Calderon vises det at det er en markant forskjell på hvor mange som er dødd av viruset i for eksempel Storbritannia (599 per million) og Tyskland (105 per million). Forskerne ville ha et svar på hvorfor det er slik, hva denne store forskjellen kommer av. De brukte data fra 147 land og kjørte datamaskinbaserte analyser av dem.

De fant ut at det er en signifikant forbindelse mellom antall sjukehussenger og antall døde av koronaviruset.

Noen av de høyeste dødsratene finnes i USA, Italia og Spania som har omkring 3 sjukehussenger per 1000 innbyggere, mens land med mindre grad av privatisering har et større antall sjukehussenger per innbyggere – Tyskland 8,2, Sør-Korea 10,9 og Japan 13,4.

Assa og Calderon skriver at den kortsiktige gevinsten av privatisering i form av reduserte kostnader og i noen tilfellere kortere ventetider, har blitt tilsidesatt av langsiktig risiko i form av lavere kapasitet, både når det gjelder utstyr og bemanning, mindre likhet i behandlinga, lavere medisinsk standard og overforbruk av antibiotika.

Disse funnene bekreftes av andre rapporter og undersøkelser. I april skrev CNBC at det i Europa var en stor mangel på sengeplasser, leger og annet helsepersonell og at landenes svake evne til å takle epidemien avdekket svakheter i deres nasjonale helsesystemer. De nevner spesielt Italia, Spania, Storbritannia og Portugal, land der privatiseringa har kommet svært langt.

Da han ble spurt om hva som var den største utfordringa, svarte Vincenzo Defilippis, som var sjef for helsemyndighetene i Bari i Italia: Mangelen på leger og sjukepleiere.

Italia har det siste tiåret opplevd en nedskjæring av den nasjonale helsetjenesten på mer enn 37 milliarder euro (400 milliarder norske kroner), noe som har ført til en markant nedgang i antallet sengeplasser i intensivavdelinger, sammen med en raskt økende privatisering av helsetjenesten, særlig i det rike nord. Dette sa Giuseppe Navarra, professor kirurgi ved universitetet i Messina.

I Italia er det i første rekke Lombardia, regionen der Milano er hovedby, som er svært hardt rammet av koronaviruset. Massimo Galli, som er direktør for Istituto di Scienze Biomediche ved Sacco-hospitalet i Milano sier at dette er et totalt nederlag for helsesystemet i regionen, og han får følge av Vittorio Agnoletto, som forsker på helsehistorie og som sier at det i første rekke skyldes privatiseringa av helsevesenet i Lombardia.

En gang i tida hadde Italia kanskje verdens beste helsevesen, eller landet var i hvert fall helt i toppen. De siste tjue åra har nedskjæringer og privatisering gjort at helsevesenet er langt på vei rasert. Det finnes fortsatt svært kompetente leger og sjukepleiere, men de plages av mangel på personell, mangel på penger og mangel på utstyr. Helsevesenet i Italia er den delen av offentlig sektor som er hardest rammet av nedskjæringer og privatisering. Og verst er dette gått ut over helsevesenet nettopp i Lombardia, der man har gjennomført det som er hyllet som «modello lombardo», og som altså har dreid seg om privatisering, sentralisering og nedskjæringer. Nå har «modello lombardo» vist hva den er verdt – eller ikke verdt.

Fra helsepersonell i Italia får vi høre at folk har så små stillingsbrøker at de må sette sammen arbeidsdagene ved å gå fra avdeling til avdeling. Noen timer på akuttmottaket, så til barneavdelinga, så til polyklinikken, så tilbake igjen. Det gjør jo naturligvis underverker for viruset. Vi får høre om sjukehjem som er blitt påtvunget koronasmittede fordi det ikke var plass andre steder. De politikerne som er ansvarlige for denne elendigheten skylder på viruset og stenger samfunnet. Og nesten ingen medier stiller spørsmål ved en privatiserings- og nedskjæringspolitikk som er fallitt, og til de grader har demonstrert sin udugelighet.

I vår har vi nesten hver eneste dag fått høre om hvor mange som har dødd av koronaviruset i Lombardia, men ingen har fortalt oss hvor mange som har dødd av privatiseringsviruset nettopp i Lombardia. Og husk at mot privatiseringsviruset hjelper det ikke verken med masker eller «sosial distansering».


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for runeulv runeulv says:

  Jeg er enig i at privatisering av helsevesenet ikke er bra, men de fleste som hyler opp om nedgangen i antallet sykehussenger, vil ikke nevne at hovedårsaken er ny teknologi. Kikkhullskirugi eksempelvis har gjort at man kan reise hjem etter operasjonen, i steden for å bli liggende på sykehus. Da man kan få kreft og dårlig blodgjennomstrømning i arrvev, så er det en fordel med kikkhull også på lang sikt.

 2. Det er riktig at privatisering, med den for lave bemanninga og utrente og underbetalte arbeidsstokken dette medfører på sykehus og spesielt eldrehjem, har bidratt til at dødeligheten fra viruset har blitt enda høyere enn den ellers ville vært. Men det er likevel viruset som dreper, og det at viruset har fått lov til å spre seg så mye som det har i spesielt Sverige, er resultat av den samme kortsiktige bedriftsøkonomiske grunntenkninga som ligger bak forestillinga om at privatisering skulle være lønnsomt. Og holdninga om at det ikke er så farlig med viruset når det tross alt er flest gamle og fra før skøpelige som dør (selv om vi ser at også høyst spreke, middelaldrende, tidligere toppidrettsutøvere kan dø av dette), og at det derfor er viktigere å holde hjulene i gang i den kapitalistiske økonomien, har Steigan.no med skam bidratt til å spre, og dermed gitt sitt lille bidrag til å forhindre et folkelig opprør mot den menneskefiendtlige liberalistiske ideologien, når vi nå ser konsekvensene utspille seg i fullskala.

 3. Avatar for Mari Mari says:

  Jaha, hva med fødestuer da? Det hjelper ikke med kikkhullskirurgi når man føder :wink:
  Det er uansvarlig av staten å nedlegge fødestuer og dermed tvinge nybakte mødre og nyfødte flytte hjem like etter fødsel. Å føde er alltid forbunnet med risiko for om det er komplikasjoner som barselfeber så dukker det som regel ikke opp før etter et par dager.

 4. Torgeir S. påpeker med rette at steigan.no har var på en “dette er en mediepandemi” linje i et video samtale 6. april i år mellom Pål Steigan og Kari Jaquesson. Dette til tross at man 6. april visste at det var en klar overdødlighet, italienske leger tryglet folk om å ikke smitte hverandre for ikke å gjøre kollapsen i helsevesenet total.

  I denne situasjonen skrev KJ på sin FB side at: Jaquesson tar initativet på sin facebook side:

  "Jeg foreslår at vi som har gått igjennom denne syke perioden uten frykt, og som forstår at et sterkt immunforsvar bygges av blant annet nærhet og hudkontakt og at et naturlig daglig møte med virus og bakterier er bedre enn all verdens munnbind og antibac, begynner en klemme- og nærhetskampanje.

  Vi må spre bevissthet om menneskeheten som en organisme og spre kjærlighet og tilgivelse til de villfarne"

  Steigan, åpenbart positiv til forslaget, kommenterer bekreftende: "Som en italiensk venninne sa: Vi er kommet dit at det å klemme er blitt en revolusjonær handling!

  Å påvise at privatisering av helsevesenet er en medvirkende årsak til den høye dødsraten i Italia er vel og bra, men hva mener Pål S. og Kari J. om sin egen “klemmekampanje”?

  Er det ikke på sin plass med en skikkelig sjølkritikk? For å ikke å gått inn for før var - og krevd statlig støtte til alle arbeidere hvis bedrifter ble rammet av tiltakene for å senke tempoet i smittespredningen? Ja tvert i mot propagandert for økt smittespredning og enda raskere sammenbrudd i helsevesenet! Det ville kommet til en nedstengning av deler av økonomien uansett. Det viser de veldig høye dødstallene i miljøer hvor det ikke har vært mulig av flere årsaker (trangbodhet, økonomi osv.) å unngå smitte.

  Alle tar feil - det som kjennetegner revolusjonære er at de for det første innrømmer dem og for det andre lærer av dem, ikke sant Pål? Var klemming en revolusjonær handling eller en farlig mange på føre var - spesielt fordi vi tidlig i april hadde mer en klare indikasjoner på at dette viruset var farligere enn normalt fordi det ikke var noen immunitet i befolkningen. Var det kinesiske lederskapet også offer for en mediebløff?

 5. Avatar for runeulv runeulv says:

  Klemming for å bekjempe coronaviruset var et meme hos mange progressive, så Pål og Kari var bare to i flokken her.
  hug a chinese

  Bare for å skryte litt av meg selv, så hadde jeg rett om stort sett alt når det kom til Koronaviruset.
  1594489228920

 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  Sykdommer har ofte blitt personifisert i fortiden, som Pesta og Tyfoid Mary, en tradisjon vi tok opp igjen med Ebola-chan, så når Koronaviruset dukket opp så ble det naturig å gjøre det samme med Corona-chan.

  Viktig å merke seg er at Coronachan har vinger, så at Korona var luftbårent har vært kjent “lenge”, selv om det er først nå WHO innrømmer det. Poenget med hele memingen var selvfølgelig å få Vesten til å velge å slå ned på smitten så vi fikk stengte grenser, i steden for å fortsette med flokkimmunitetsstrategien hele Vesten gikk for i starten, noe som lyktes.

  https://www.thelocal.no/20200520/interview-my-belief-is-that-we-wont-have-a-big-second-wave

  At the start of March, Norway was ready to put into action a pandemic plan quite similar to the one Sweden has had run over the past two months. But on March 12, the country changed course and went into strict lockdown. The Local asked Norway’s state epidemiologist what happened.

  “It had some of the same scenarios as the pandemic planning in the rest of the Western European world,” he explained in an interview with The Local.

  “And I think we always had in mind that a new pandemic would spread like an influenza epidemic: that 25 percent of the population would get seriously ill and that the the spread would eventually cover maybe 70 percent of the population until you get herd immunity.”

  But when China imposed a strict lockdown on Wuhan, and the strategy was then copied by other Asian countries, Forland’s team at the Norwegian Institute of Public Health began to have second thoughts.

  “We thought: ‘this this is working’. They were able to close down societies, first in China, then in Korea, then in Singapore, then in Japan. When that knowledge filtered into our systems, we had to revise our models. We thought, ‘there are other ways of dealing with this than just letting it go’”.

  https://www.youtube.com/watch?v=W7xMzGxzRq0
 7. Så lenge ingen veit det, spiller det ingen rolle. Derfor er verden full av forlatte hus, eid av banker, mens befolkningen lever på gata.

 8. Avatar for Mari Mari says:

  Steigan har ingenting å skjemmes over når det gjelder dekningen av corona.
  Konsekvensen vi ser utspille seg er globalistenes korrupsjon og uansvarlighet og folks manglende evne til å se sammenhengen.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

8 flere kommentarer

Deltakere