Pentagon med illegal våpentransport til Syria i samarbeid med kriminelle nettverk

17

Pentagon har i hemmelighet sendt våpen, ammunisjon og annet militært utstyr til sine allierte militser i Syria til en verdi av 2,2 milliarder dollar. Dette er gjennomført ved hjelp av forfalskning av offentlige dokumenter, manipulasjon av regnskaper og i samarbeid med kriminelle nettverk på Balkan og i Øst-Europa.

Det dreier seg om våpen fra sovjettida, som er blitt kjøpt opp i land som har lagre av disse, og derfra er våpnene smuglet videre til Syria. Dette går fram av en undersøkelse fra Balkan Investigative Reporting Network, BIRN, og Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP.

Operasjonen har blitt kritisert av våpenoverføringseksperter og til og med bekymret tjenestemenn i Berlin, som har sett store mengder våpen som passerer gjennom amerikanske militærbaser i Tyskland på vei til Syria .

Reporterne har funnet ut det siden september 2015 er sendt våpen og ammunisjon for mer enn 700 millioner dollar som er bestemt for syriske opprørere. Forsvarsdepartementet i USA har budsjettert med 584 millioner dollar beregnet på denne operasjonen for regnskapsårene 2017 og 2018, og har øremerket ytterligere 900 millioner dollar på utgifter til sovjetisk ammunisjon fra nå og fram til 2022.

Forfalsket rapport: se her. Misvisende sluttbrukerrapport, se her.

Det samlede beløpet på 2,2 milliarder dollar er likevel sannsynligvis lavere enn det som faktisk er planlagt sendt  til USAs allierte i Syria de kommende årene, skriver BIRN og OCCRP.

Våpen og ammunisjon som Pentagon leverer til Syria, sendes gjennom et omfattende logistikknettverk, inkludert en hær av våpenhandlere, rederier, fraktflyselskaper, tyske militærbaser og flyplasser og havner på Balkan.

Kartet viser mottakere av USAs våpenleveranser. Det er opplagt at mange av disse våpnene havner hos jihadister.

Kjøpene blir dirigert gjennom to kanaler. Den ene drives av det amerikanske militærets Special Operations Command, SOCOM, og den andre drives av Picatinny Arsenal, et lite kjent New Jersey våpendepot.

Pentagons anti-ISIS-program ble Washingtons eneste militære kampanje i Syria i juli 2017 etter at president Donald Trump avsluttet den CIA-finansierte Operation Syacamore.

Trump har til gjengjeld lovt å utslette IS og har derfor kanalisert enda mer penger til Pentagons prosjekt, som nå har mange såkalte ”opprørere” på lønningslista. Dette skaper igjen bekymringer om hva disse våpnene skal brukes til og av hvem når IS er nedkjempet, skriver BIRN og OCCRP.

Grunnen til at Pentagon sender gamle sovjetiske våpen til Syria er at det er våpen mottakerne er vant med eller som de lett kan læres opp til å bruke.

Magasinet Foreign Policy har omtalt denne illegale våpentransporten og slår fast at den bryter med undergraver prinsippene og formålet med FNs konvensjon om våpenhandel. Her viser de til Patrick Wilcken, som forsker på våpenkontroll for Amnesty International. FP viser også til en annen ekspert som sier at USAs manipulasjon av dette systemet setter hele det internasjonale regimet for våpenkontroll i fare.

FP understreker også at mange av de våpenhandlerne Pentagon bruker i blant annet Kasakhstan, Georgia og Ukraina har forbindelser til kriminelle nettverk.

FP skriver:

The program sidesteps long-established checks on international weapons trafficking, the report alleges, and appears to be turbocharging a shadowy world of Eastern European arms dealers.

In particular, the Pentagon is reportedly removing documentary evidence about just who will ultimately be using the weapons, potentially weakening one of the bulwarks of international protocols against illicit arms dealing.

“The Pentagon is removing any evidence in their procurement records that weapons are actually going to the Syrian opposition,” Ivan Angelovski, one of the report’s authors, told Foreign Policy.

Det er liten tvil om at rapporten fra BIRN og OCCRP er korrekt. BIRN har tidligere levert grundige rapporter om USAs lyssky våpentransport til Syria via Saudi-Arabia, rapporter som er like veldokumenterte og grundig underbygd.

Det som er spesielt pikant er at BIRN er finansiert av National Endowment for Democracy, som bare er en front for CIA, og (fanfare) Det norske utenriksdepartementet, ifølge Foreign Policy. Dette bekreftes av rapporter fra Norad, som i hvert fall fram til 2010 hadde gitt støtte til BIRN.

OCCRP er dessuten støttet av USAID og Open Society Foundation, det vil si George Soros.

Så kan en spørre seg hvorfor CIA støtter en journalistorganisasjon som avdekker illegal amerikansk våpenhandel og samarbeid med organisert kriminalitet. Det kan komme av, som vi har sett så mange ganger før i Syria-krigen, at de hemmelige tjenestene i USA går i beina på hverandre og støtter til dels rivaliserende fraksjoner. Det kan være motsetninger innad i djupstaten i USA der noen ser seg tjent med å lekke ut denne informasjonen til offentligheten. Vi har ikke noe endelig svar på dette.

Read the documents behind the investigation here at:

1) File for Bulgarian weapons references 1209 – Syria train and equip program

2) Seven Picatinny Arsenal procurement files mentioning Syria 

3) OSCE’s decision on End-User certificates

4) Pentagon budget request reveals strategy change

Men her dreier det seg om journalister og forskere som har fått lov til å grave djupt inn i den lyssky våpenhandelen og militære eventyrpolitikken som USA driver med, og som har avdekket en kriminell virksomhet som ethvert annet land ville ha blitt straffet for.

En annen dimensjon her, som rapportene bare så vidt berører, er at denne samhandelen med organisert kriminalitet bidrar til å styrke de kriminelle nettverkene som driver med alt fra narkotikahandel, menneskesmugling, prostitusjon og andre grove former for kriminalitet.

Og igjen bør norske myndigheter stilles til ansvar. Hva visste UD og Børge Brende om denne illegale våpenhandelen? Hva mener Brende om dette i dag?

 

Andre rapporter fra BIRN som er omtalt på steigan.no:
En flom av våpen fra Europa via Saudi Arabia til jihadister i Syria
Saudi Arabia smuglet sovjetiske våpen fra Bulgaria til Syria
Bulgaria spiller en nøkkelrolle i den illegale våpeneksporten til jihadister i Syria
Kroatia gjør stor profitt på illegalt våpensalg til Syrias «opprørere»

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


17 KOMMENTARER

 1. Mine observasjoner tyder på at de som kjøper opp gamle våpen for å danne hemmelige hærer, flyvåpen og sjøforsvar, er psykologiprofessorer og nazikameratene deres, og der har ingenting med de enkelte nasjoners forsvar å gjøre, selv om de kan ha avdelinger i nasjonale forsvar der mannskapet er plukket ut av psykologer og professorer og derfor vil være tro mot professoren og ikke landets myndigheter.

  • Terje.
   Mine observasjoner og anonyme etterrettningskilder hevder at Psykologiprofessorene og nazikameratene har mistet makten sin. Du sier «der har ingenting med de enkelte nasjoners forsvar å gjøre, selv om de kan ha avdelinger i nasjonale forsvar».
   Etter min vurdering er ansvaret nå på den enkelte nasjons forsvarssjef (utredning/nedlegging) forsvarsminister (we love USA) og sist men ikke minst utenriks minister (we love USA even more)
   Som dine kilder Psykologiprofessorene og nazikameratene sier så har de et poeng når de hevder «selv om de kan ha avdelinger i nasjonale forsvar» Det er denne siste formuleringen som etter mitt syn beviser at psykologiprofessorer og nazikameratene deres har tapt kampen mot de enda sterkere transhumanistene som går i mot Norge og landmakt utredningen ved å bevilge mindre penger på Heimevern og helikoptre. Dette vil si at soldatene våre i hæren som vil kjempe mot en evt fiende i nord som blir skadet vil bli liggende å dø i frontlinjen. Dette på grunn av at parfymerte PK admiraler og rabiate «globalråder» (statsråder) ikke vil bevilge nok midler til at hæren får helikopterstøtten de trenger til å assistere de som risikerer livet sitt for Kongeriket Norge i nordområdene, og at befolkningen både i utmark og innmark blir mer og mer forsvarsløs og avbevepnet år for år ved å legge ned Heimeværnet til en symbolsk mikrobe.
   Mine anonyme kilder innenfor de radikaliserte globalistene sier de er livredd for at det skal oppstå millitser av fri tenkere både på høyre og venstre siden som samler seg da de ser at mikke mus politikk er et piss i havet i forskjell på hva som er i emning. En voksende gruppe av individer som ser løgnen som Goebbels sa at nøkkelen til at statsmakten har kontroll over befolkningen er å holde løgnen hemmelig. Dette tror jeg dine kilder innen Psykologiprofessorene og nazikameratene kan bekrefte.

   Goebbels sa også noe annet viktig i sin tid:

   “Every age that has historical status is governed by aristocracies.
   Aristocracy with the meaning – the best are ruling.
   Peoples do never govern themselves. That lunacy was concocted by liberalism. Behind its «people’s sovereignty» the slyest cheaters are hiding, who don’t want to be recognized.”
   ― Joseph Goebbels

   Hvis en analyserer ordene Goebbels her sier, så vil jeg si han desverre har rett, men at to ord burde vært oppdatert for å representere det som foregår rett foran øynene på oss i dag. Etter mitt syn burde Liberalism vært revidert til neoliberalism/neoconservatism, og aristocracies burde vært revidert til Transhumanism.

   Ha en fin dag videre Terje.
   MVH Per

 2. Jeg skal tippe at disse våpen havner hos IS og Al-Qaida i Jemen og deretter hos de samme gruppene i Saudi Arabia (hvor de store oljereservene befinner seg) og også i Pakistan (hvor den muslimske atombomben befinner seg). Det ser ut som imperialismen i sin siste fase blir et veldig selvdestruktivt system og undergraver sin egen eksistens (og spesielt EU med sitt store behov for import av energi fra Midt-Østen).

 3. Nær sagt: selvfølgelig. Disse «opprørerne» har fått tak i en massiv mengde våpen, ammunisjon og utstyr, ting som verken kommer dalende ned fra luften eller blir funnet i jorda. Noen må fôre dem med dette, og det er i hovedsak USA. Ellers kan det legges til at de omtrent 1000 basene USA har rundt om i verden, brukes til nettopp våpensmugling, men også smugling av narkotika, penger, gull og barn.

 4. Her ser dere hva USA er i stand til. Jeg kan ikke unngå å skrape litt i overflaten om hva de gjorde på Cuba. I 1981 feide en epidemi av denguefeber over øya, den første store epidemien av denguefeber noensinne på begge de amerikanske kontinentene. USA hadde lenge eksperimentert med å bruke denguefeber som et våpen. Cuba ba USA om et plantevernmiddel for å utrydde myggen som spredte sykdommen, men fikk det ikke. Over 300 000 tilfeller ble rapportert i Cuba, med 158 omkomne. En liten del av alle uforklarlige sykdommer cubanerne fikk på den tiden. Man kan bare tenke seg at denne kynismen sikkert nok er brukt på eksperimenter med sykdommer over hele kloden. Men snakke om menneskerettigheter, det kan de.
  I dag kan vi lese om at diplomater fra USA og Canada har fått en uforklarlig sykdom på Cuba. Amerikanske myndigheter er selvsagt på banen med en gang og sier at det ikke henger på greip ifølge NRK.

    • Jeg er helt frisk, i Guds øyne. Ellers ville han ikke ha gitt meg alt.

     Andre, derimot, tror at de er bedre enn Gud og anser meg for ikke å være frisk. De verste av dem har Gud forlatt; de er altså døde og tyr til åndstyveri for å skaffe seg noen å snylte på for å skaffe seg liv og kraft.

 5. […] av dem opprinnelig produsert i Kina og Russland. Dette stemmer med de omfattende undersøkelsene Balkan Investigative Reporting Network, BIRN, gjorde da de avdekket at Pentagon kjøpte opp østeuro… og fraktet dem ved hjelp av kriminelle nettverk til Syria. Der havnet de i hendene til jihadister, […]

 6. […] Terrororganisasjonene hadde ikke klart seg lenge uten utenlandsk hjelp. De trenger stadig påfyll ov våpen og ammunisjon, mat og andre forsyninger, samt rekrutter til å erstatte de falne. De har administrative kostnader og de må betale lønn til leiesoldatene. Krigen er en kostbar og ressurskrevende operasjon, og det er naivt å tro at denne krigen kunne ha pågått i over seks år uten en veldig omfattende støtte fra fremmede nasjoner. Dette er dokumentert mange ganger, som for eksempel her. […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.