Pentagon med illegal våpentransport til Syria i samarbeid med kriminelle nettverk

0

Pentagon har i hemmelighet sendt våpen, ammunisjon og annet militært utstyr til sine allierte militser i Syria til en verdi av 2,2 milliarder dollar. Dette er gjennomført ved hjelp av forfalskning av offentlige dokumenter, manipulasjon av regnskaper og i samarbeid med kriminelle nettverk på Balkan og i Øst-Europa.

Det dreier seg om våpen fra sovjettida, som er blitt kjøpt opp i land som har lagre av disse, og derfra er våpnene smuglet videre til Syria. Dette går fram av en undersøkelse fra Balkan Investigative Reporting Network, BIRN, og Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP.

Operasjonen har blitt kritisert av våpenoverføringseksperter og til og med bekymret tjenestemenn i Berlin, som har sett store mengder våpen som passerer gjennom amerikanske militærbaser i Tyskland på vei til Syria .

Reporterne har funnet ut det siden september 2015 er sendt våpen og ammunisjon for mer enn 700 millioner dollar som er bestemt for syriske opprørere. Forsvarsdepartementet i USA har budsjettert med 584 millioner dollar beregnet på denne operasjonen for regnskapsårene 2017 og 2018, og har øremerket ytterligere 900 millioner dollar på utgifter til sovjetisk ammunisjon fra nå og fram til 2022.

Forfalsket rapport: se her. Misvisende sluttbrukerrapport, se her.

Det samlede beløpet på 2,2 milliarder dollar er likevel sannsynligvis lavere enn det som faktisk er planlagt sendt  til USAs allierte i Syria de kommende årene, skriver BIRN og OCCRP.

Våpen og ammunisjon som Pentagon leverer til Syria, sendes gjennom et omfattende logistikknettverk, inkludert en hær av våpenhandlere, rederier, fraktflyselskaper, tyske militærbaser og flyplasser og havner på Balkan.

Kartet viser mottakere av USAs våpenleveranser. Det er opplagt at mange av disse våpnene havner hos jihadister.

Kjøpene blir dirigert gjennom to kanaler. Den ene drives av det amerikanske militærets Special Operations Command, SOCOM, og den andre drives av Picatinny Arsenal, et lite kjent New Jersey våpendepot.

Pentagons anti-ISIS-program ble Washingtons eneste militære kampanje i Syria i juli 2017 etter at president Donald Trump avsluttet den CIA-finansierte Operation Syacamore.

Trump har til gjengjeld lovt å utslette IS og har derfor kanalisert enda mer penger til Pentagons prosjekt, som nå har mange såkalte ”opprørere” på lønningslista. Dette skaper igjen bekymringer om hva disse våpnene skal brukes til og av hvem når IS er nedkjempet, skriver BIRN og OCCRP.

Grunnen til at Pentagon sender gamle sovjetiske våpen til Syria er at det er våpen mottakerne er vant med eller som de lett kan læres opp til å bruke.

Magasinet Foreign Policy har omtalt denne illegale våpentransporten og slår fast at den bryter med undergraver prinsippene og formålet med FNs konvensjon om våpenhandel. Her viser de til Patrick Wilcken, som forsker på våpenkontroll for Amnesty International. FP viser også til en annen ekspert som sier at USAs manipulasjon av dette systemet setter hele det internasjonale regimet for våpenkontroll i fare.

FP understreker også at mange av de våpenhandlerne Pentagon bruker i blant annet Kasakhstan, Georgia og Ukraina har forbindelser til kriminelle nettverk.

FP skriver:

The program sidesteps long-established checks on international weapons trafficking, the report alleges, and appears to be turbocharging a shadowy world of Eastern European arms dealers.

In particular, the Pentagon is reportedly removing documentary evidence about just who will ultimately be using the weapons, potentially weakening one of the bulwarks of international protocols against illicit arms dealing.

“The Pentagon is removing any evidence in their procurement records that weapons are actually going to the Syrian opposition,” Ivan Angelovski, one of the report’s authors, told Foreign Policy.

Det er liten tvil om at rapporten fra BIRN og OCCRP er korrekt. BIRN har tidligere levert grundige rapporter om USAs lyssky våpentransport til Syria via Saudi-Arabia, rapporter som er like veldokumenterte og grundig underbygd.

Det som er spesielt pikant er at BIRN er finansiert av National Endowment for Democracy, som bare er en front for CIA, og (fanfare) Det norske utenriksdepartementet, ifølge Foreign Policy. Dette bekreftes av rapporter fra Norad, som i hvert fall fram til 2010 hadde gitt støtte til BIRN.

OCCRP er dessuten støttet av USAID og Open Society Foundation, det vil si George Soros.

Så kan en spørre seg hvorfor CIA støtter en journalistorganisasjon som avdekker illegal amerikansk våpenhandel og samarbeid med organisert kriminalitet. Det kan komme av, som vi har sett så mange ganger før i Syria-krigen, at de hemmelige tjenestene i USA går i beina på hverandre og støtter til dels rivaliserende fraksjoner. Det kan være motsetninger innad i djupstaten i USA der noen ser seg tjent med å lekke ut denne informasjonen til offentligheten. Vi har ikke noe endelig svar på dette.

Read the documents behind the investigation here at:

1) File for Bulgarian weapons references 1209 – Syria train and equip program

2) Seven Picatinny Arsenal procurement files mentioning Syria 

3) OSCE’s decision on End-User certificates

4) Pentagon budget request reveals strategy change

Men her dreier det seg om journalister og forskere som har fått lov til å grave djupt inn i den lyssky våpenhandelen og militære eventyrpolitikken som USA driver med, og som har avdekket en kriminell virksomhet som ethvert annet land ville ha blitt straffet for.

En annen dimensjon her, som rapportene bare så vidt berører, er at denne samhandelen med organisert kriminalitet bidrar til å styrke de kriminelle nettverkene som driver med alt fra narkotikahandel, menneskesmugling, prostitusjon og andre grove former for kriminalitet.

Og igjen bør norske myndigheter stilles til ansvar. Hva visste UD og Børge Brende om denne illegale våpenhandelen? Hva mener Brende om dette i dag?

 

Andre rapporter fra BIRN som er omtalt på steigan.no:
En flom av våpen fra Europa via Saudi Arabia til jihadister i Syria
Saudi Arabia smuglet sovjetiske våpen fra Bulgaria til Syria
Bulgaria spiller en nøkkelrolle i den illegale våpeneksporten til jihadister i Syria
Kroatia gjør stor profitt på illegalt våpensalg til Syrias «opprørere»

Forrige artikkelNRK: Ensidig dekning av rohingya-konflikten i Myanmar
Neste artikkelKapitalen av Karl Marx 150 år
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).