Tangen-saka: Knusende og historisk fra representantskapet i Norges Bank

0
Nicolai Tangen blir intervjuet av NRKs Fredrik Solvang. Skjermdump.

Representantskapet i Norges Bank har behandlet ansettelsen av Nicolai Tangen og prosessen som førte fram til den og sammenfattet sin vurdering i et brev til hovedstyret i Banken (lastes ned her pdf). Dommen er så knusende at det er vanskelig å se for seg at banksjef Øystein Olsen kan bli sittende etter dette eller at Tangen kan gå i gang som sjef for Oljefondet. Stillingen må lyses ut på nytt.

Tvil om tillit

I sin tørre, saklige prosa er brevet fra representantskapet fullstendig knusende. Opptakten er slik:

«Tiltredelse for ny daglig leder for NBIM bør skje slik at Norges Bank, herunder Statens pensjonsfond utland (SPU), opprettholder høy tillit i befolkningen og blant internasjonale markedsaktører. Det er viktig at Norges Bank ikke innretter seg slik at denne tilliten svekkes. Daglig leder for NBIM har en sentral stilling i det norske samfunnet, i Norges Bank og i kapitalmarkedene. Tvil om ansettelsesforholdet, potensielle interessekonflikter og usikkerhet om skatteetiske holdninger, vil kunne innebære vedvarende utfordringer dersom disse problemstillingene ikke løses raskt og tydelig. Representantskapet mener det er uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM er avklart før ansettelsen.» (Våre uthevinger, red.)

«Usikkerhet om skatteetiske holdninger,» smak på den. Bare det at representantskapet i Norges Bank har tvil om den nyansatte Oljefondssjefens skatteetiske holdninger tilsier at Øystein Olsen allerede har «innrettet seg slik» at den nødvendige «tilliten svekkes».

Men det kommer mer, mye mer.

Det er tre ting representantskapet er særlig opptatt av:

  • Klarhet i at Tangens eierinteresser, forretningsvirksomhet og engasjementer forøvrig «ikke blir en belastning for SPU og/eller Norges Bank.»
  • Skattemessige forhold i Norge og internasjonalt skla «være i tråd med Norges offisielle standpunkter og politikk på området og preges av full åpenhet.«
  • «Ansettelsesforholdet skal være regulert av det samme rammeverket som gjelder alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank.»

Representantskapet forlanger fullstendig dokumentasjon av Tangens forretningsvirksomhet og full innsikt i alle medinvestorer i AKO-fondene. Bare det at slike fullstendige oversikter over mulige interessekonflikter ikke forelå før ansettelsen, og fortsatt ikke foreligger, er tilstrekkelig knusende for Olsen til å dømme ansettelsen og prosessen rundt den nord og ned.

Vi har tidligere pekt på at når man ikke vet hvem Tangen opererer sammen med i disse mørklagte investeringene sine i skatteparadiset Cayman Island, så kan man heller ikke utelukke at at kan være eller kan komme til å bli en stråmann for disse.

Les: Er Nicolai Tangen en trojansk hest?

Deretter tar representantskapet banksjef Olsen i det som forsiktigvis kan kalles en «usannhet», men som i dagligtale kalles løgn:

«Representantskapet mener det er svært uheldig at det på den ene siden er gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til AKO-systemet, samtidig som framlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital.»

Altså: Olsens påstand overfor Norges Bank og for offentligheten om at Tangen bryter med AKO-systemet er usann, siden han fortsatt er hovedeier og har stemmekontrol der. Og sjøl om Tangen ikke skal motta avkastning fra disse selskapene sine så lenge han er ansatt i Oljefondet, vil eierpostene han bli videreført og «således være intakte» når han fratrer.

Deretter peker representantskapet på at Tangens investeringer i skatteparadiser «er en utfordring» fordi det er systemer der enkelte aktører har «motiver som hemmelighold eller skatteunndragelser».

Det blir pekt på at Norge har markert seg internasjonalt som deltaker i og pådriver i kampen mot slike systemer. «Problemområdene spenner fra lovlig men aggressiv skattetilpasning til hemmelighold og hvitvasking.

Representantskapet synes heller ikke det er klarlagt hvordan forholdet skal være mellom Tangens investeringer i AKO og Oljefondets investeringer. Faren for sammenblanding og dobbeltroller er åpenbar, slik vi må lese brevet.

Uryddig prosess og tvil om etikk

Så refser representanskapet prosessen som førte fram til ansettelsen av Tangen.

«Et av formålene i Norges Banks Retningslinjer for rekruttering er at «alle rekrutteringer skal være åpne og reelle samt bidra til mangfold». På bakgrunn av framgangsmåten i denne saken mener representantskapet at retningslinjene ikke er fulgt.»

Kort sagt: Banksjef Olsen har brutt Norges Banks retningslinjer og det i en sak som gjelder en av de aller viktigste stillingene i banken og i Norge. Hvis bansjef Olsen overlever i stillingen sin etter et slikt slak, så er det andre forhold enn saklighet og etikk som spiller inn.

Så understreker representantskapet på nytt at det er viktig for banken å holde fast ved sine etiske prinsipper slik at det ikke kan herske tvil om dem. I den sammenhengen nevner det Tangens private arrangement «Back to university» der avtroppende Oljefondssjef Yngve Slyngstad deltok. Det antydes at «kostnadsdekningen» (les: gratisturen) kan ha vært «i strid med Norges Banks etiske regelverk». Når det gjelder etikk så er det tydelig at representantskapet også irriterer seg over at banksjef Olsen har begynt å ta skatteparadisinvesteringer i forsvar. Det sies ikke i klartekst, men det er ikke vanskelig å lese teksten mellom linjene.

Avisa Dagbladet har omtalt brevet fra Norges Banks representantskap på lederplass og skriver:

«Etter representantskapets blodige kritikk mener vi det bare er en vei å gå: Stillingen som leder av oljefondet må utlyses på nytt.»

Dette er et passende understatement, og det er vanskelig å si seg uenig. Og vi vil legge til: Noen bør starte prosessen med å finne sentralbanksjefens etterfølger, fortrinnsvis noen som vet hva etikk og ansettelsesprinsipper er for noe.

Les mer som saka på steigan.no her.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelNaturkapital og økosystemtjenester – to begrep med misvisende og uklart innhold
Neste artikkelOrganiseringen av kraftbransjen – et ufattelig kaos
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).