Klage på skjev og mangelfull dekning av vindkraftsaken

5
Frøya, juli 2019. Foto: Brage Sæther

Til: Kringkastingsrådet, NRK.

Av Christina Fjeldavli og Gunvor Slaatto.

I følge NRK-plakaten skal NRK “bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.” Motvind SørVest og Motvind Oslo-Viken mener at NRK unnlater å gjøre dette i vindkraftsaken. Slik vi ser det, svikter NRK sitt samfunnsoppdrag på følgende måter:

 1. NRK dekker i for liten grad naturødeleggelsene fra vindkraftindustrien
 2. NRKs klimastrategi har et ensidig fokus på klima der naturverdier blir oversett
 3. NRKs ledelse har tette person- og organisasjonsallianser til vindkraftinteresser

1. NRK dekker i liten grad naturødeleggelsene fra vindkraftindustrien

Det beste vi kan gjøre for klimaet er å ta vare på naturen. Norsk institutt for naturforskning (NINA) dokumenterer dette i sin siste rapport «Karbonlagring i norske økosystemer» (2020). Ifølge FNs naturpanels rapport for 2019 er tap av naturareal et av klodens største problemer. En million arter står i fare for å dø ut på grunn av dette. Selv om NRK noen ganger skriver om tap av naturmangfold, mener vi at problemet blir underkommunisert. Det er videre en mangel at tap av naturareal ikke knyttes tydelig opp mot den pågående vindkraftutbyggingen. Per i dag foreligger det 268 konsesjonssøknader for vindkraftverk i Norge. Samtlige vil innebære store inngrep i naturen. Hvordan kan det ha seg at NRK unnlater å informere grundig om dette?

I NRK-artikkelen «Slik forsvinner norsk natur bit for bit» som ble publisert 4. mai 2020, forteller Christian Steel, som er biolog og generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima at vi «mangler oversikt og kontroll med summen av all inngripen i norsk natur»[1]. «Vi risikerer å beslutte i blinde og tape masse naturverdier vi ikke vet om», sier professor Vigdis Vandvik (UiB) som bidrar faglig i det internasjonale Naturpanelet. Arealendringer blir i artikkelen omtalt som «den store stygge ulven». Ifølge Miljødirektoratet er det veibygging og utbygging av kraftanlegg som fører til de største arealendringene, og naturødeleggelsene, i dagens Norge. Dette må nordmenn informeres grundigere om. Flere artikler og nyhetssendinger må handle om dette, slik at budskapet når inn.

En rapport utarbeidet av Asplan Viak for Kommunenes Sentralforbund (KS) viser at det offentlige unnlater å beregne hvor mye naturareal som blir ofret i forbindelse med vindkraftutbygging. Arealplanprosessen er rett og slett utelatt[2]. Vi mener at NRK, som statsfinansiert kanal og den viktigste allmennkringkaster, plikter å følge opp dette saksområdet mye grundigere.

2. NRKs klimastrategi har et ensidig fokus på klima der naturverdier blir oversett

Som kjent har NRK utviklet en egen klimastrategi. En slik føring er uvanlig i norsk sammenheng. Den toppstyrte strategien gir journalister mindre spillerom til gravende journalistikk, og dermed svekkes muligheten til å se saken fra flere synsvinkler. Dette bryter med NRKs samfunnsoppdrag og vekker dessuten en mistillit til NRKs journalistiske integritet.

Vi mener at NRKs klimastrategi blir for ensidig når den kun legger FNs klimapanels rapport til grunn; nullpunktet som det heter i strategidokumentet, og ikke inkluderer FNs naturpanels rapport som konkluderer med at tap av naturmangfold og naturareal er like alvorlig som klimakrisen. «Målet med NRKs klimajournalistikk er å sette alle i Norge i stand til å delta i klimadiskusjonene og gjøre gode valg, og på den måten styrke og utvikle demokratiet», kan man lese på NRKs sider. Hvordan kan man være i stand til å delta i klimadiskusjonene og gjøre gode valg hvis man ikke kjenner til naturens stabiliserende effekt på klimaet, og heller ikke er kjent med de omfattende naturødeleggelsene som nå pågår i det grønne skiftets navn? Det beste vi kan gjøre for klimaet er å ta vare på naturen, viser ny forskning[3]. Det er NRKs oppgave å sørge for at dette blir allment kjent. Hvis NRK skal ha en egen klimasatsning, bør vel statskanalen også ha en tilsvarende naturvernsatsning?

3. NRKs ledelse har tette person- og organisasjonsallianser med vindkraftinteresser

Vi mener det er problematisk at flere sentrale verv i NRK bekles av personer med tette bånd til vindkraftindustriens interesser. Styreleder i NRK, Birger Magnus, er også styreleder i Klimastiftelsen. Videre er han styreleder i Hafslund, som er et kraftselskap, og som tjener penger på kraftpolitikken Norge fører, inkludert vindkraftutbyggingen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har vært rådgiver for Erik Solheim, som seinere ble leder for WWF. Både WWF og Klimastiftelsen fungerer som lobbyorganisasjoner for vindkraftbransjen. Da Solheim var leder for WWF, ble WWF tildelt høstens tv-aksjon av NRK. En annen aktør, Miljøstiftelsen Zeros-leder Marius Holm, har fått være premissleverandør i den offentlige miljødebatten. NRK lar ham uttale seg på vegne av miljøorganisasjoner i Norge, til tross for at Zero fungerer som en lobbyorganisasjon for næringslivet.

Oppsummering

Dessverre har NRK latt representanter for vindkraftindustrien være premissleverandører i klimadiskusjonen. Aktører som Zero har, gjennom stadige opptredener i NRK, fått folk til å tro at vindkraftindustri er nødvendig og klimavennlig. Vi krever at NRK legger om klimastrategien til å omfatte vindkraftindustriens naturødeleggelser. Det er avgjørende for helheten i klimasaken at naturvernets mange perspektiver ivaretas. Når kloden vår trenger tiltak som fokuserer på sammenhenger mellom klima og bevaring av naturmangfold og økosystemer, må NRK både opplyse og fremme klimadiskusjoner som imøtekommer helheten.

NRK må ta grep for å beskytte sin journalistiske integritet. Det er svært uheldig for statskanalens troverdighet at styrelederen nå har nære forbindelser til vindindustrien. Vi mener at NRK svikter sitt samfunnsoppdrag når allmennheten ikke får nødvendig kjennskap til dokumenterte sammenhenger mellom natur, miljø og klima. NRK plikter å opplyse sine seere grundig om vindkraftindustriens enorme naturødeleggelser.

Vennlig hilsen

Christina Fjeldavli for Motvind SørVest
Gunvor Slaatto for Motvind Oslo og Viken
Tønsberg/ Jessheim 28.05.2020
(Først publisert på bloggen til Christina Fjeldavli.)

[1]Slik forsvinner norsk natur bit for bit

[2] Vindkraft omdisponerer areal i svært stor skala uten arealplanprosesser i Norge

[3] Karbonlagring i norske økosystemer

[4] NRK-plakaten


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. I et av programmet Debatten i fjor bestod debattantene av en vindkraftmotstander som bare hadde et par minutters erfaring foran et kamera og mikrofon, og de som argumenterte for vindkraft, var syv personer bestående av drevne kameravante rikspolitikere og ledere for organisasjoner som kjemper for vindkraften. Syv mot en, er det en balansert debatt? NRK er definitivt på utbyggernes side.

  NRK har heller aldri fortalt sitt publikum at en rundt 50 TWh med vindkraft fra Norge kan aldri monne for et Europa som bruker mange tusen TWh. 50 TWh kan de store landene ihvertfall spare inn lett på enøk-tiltak og energigjenvinning. Enda har NRK vært med å lansert vindkraft fra Norge som “Norge,et grønt batteri for Europa”. Programlederen for Debatten styrer heller diskusjonen til å dreie seg om hvor mange kabler som skal legges og hvordan de finansieres.

  Det er et problem at NRK dekker vindkraftutbyggingen på en ensidig måte til fordel for utbyggerne, for en stor del av NRK seere, spesielt eldre, stoler på NRK. De fleste over 70 har sett på Dagsrevyen fra begynnelsen av 60-tallet, og ellers er det NRK P1 nyheter hver hele time på radio. For dem er NRK og nyheter ensbetydende. NRK er statseid, men storkapitalen har lenge hatt sine folk i redaksjonene. Kritisk journalistikk er det alternativpressen som står for.

 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  Nrk (nr 1) leder foran Lambi toalettpapir i(nr 2) av produkter folk har tillit til. Men tv2 (nr 28) faller langt bak

 3. Så at Nrk hadde en artikkel om hvordan lage sine egen kiste. Bissar nyhet å komme med i disse tider. Skulle tro de hintet om en ny bølge av viruset. Den er nå fjernet ser det ut til.Har andre sett det ? Synd jeg ikke tok bilde av det.

 4. Avatar for tjatta tjatta says:

  Jeg så den. Men gidder ikke lese slikt. Nrk er blitt en syk kult

 5. D er BlackRock & Trump som overkjører Erna & NRK ! Er nabo til kjempe vindkraft verk her oppe på høgjæren med 70 møller !!! en bonde får gode leieinntekter mens naboen bare får ytsyn til en mengde møller på 180 m !! ikke vil de heller betale utgiftene for nett som vi skattebetalere da påføres med økt nettleie !!!

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere