Kjernen i norsk energipolitikk

5
Skattebetalerne betaler enorme subsidier til havvindspekulantene. Foto: Shutterstock
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Det er et viktig poeng i den norske energidebatten at partiene på venstresida (pluss Venstre) på ramme alvor tror at kloden er på vei til å brenne opp, hvis vi ikke raskt gjør noe drastisk for å få ned utslippene. Høyresida (pluss litt av Ap) tror ikke helt på slike teorier, men later likevel som om de gjør det. Slik blir høyresida i stand til å holde fast på norsk olje- og gassproduksjon, samtidig som partiene tilsynelatende kan engasjere seg litt også i debatten om «klimatiltak».

Dette er både interessant og viktig. Det forutsettes at de klimatiltakene høyresida ønsker å realisere, må virke så dårlig at forbruket og eksporten av olje og gassen fra Nordsjøen og Barentshavet kan opprettholdes.

Man går inn for at «klimagassutslippene må reduseres», men ikke så mye at den produksjonen av fossil energi som skaper klimagassutslippene, må legges ned. Man går inn for at bygging av vindkraft som har enorme skadevirkninger i Norge, må være uten særlig global klimabetydning. Man går motstrebende med på en prinsippiell støtte til flytende havvind, selv om krafta er svindyr og ingen i Norge trenger den. Det mest illustrende eksemplet gjelder elektrifiseringen av sokkelen, der man sparer litt gass på sokkelen – gass som deretter blir eksportert sammen med annen gass. Klimagevinsten er lik null.

Kaoset i norsk energipolitikk blir ikke mindre av at også kraftbransjen har en rekke synspunkter som går på tvers av interessene til folk flest, jfr. utredningen fra EnergiNorge denne uka («Fornybarmometeret 2020») som jeg kommenterte tidligere med utgangspunkt i et oppslag på enerWE.

Ap, SV og Rødt har spesielle problemer. Partiene er spesielt opptatt av at en eventuell reduksjon i olje- og gassvirksomheten, ikke må føre til arbeidsledighet. Nedgang i olje- og gassproduksjon må kompenseres av nye «grønne» arbeidsplasser. Og her satser partiene bl.a. knallhardt på flytende havvind (Ap og SV også på landvind), på hydrogenproduksjon fra naturgass og på fangst og lagring av CO2-utslipp. Det er ufattelig hvor mange arbeidsplasser de tre partiene forestiller seg fra slike tiltak. Og utredninger fra SINTEF, NHO, og diverse tenketanker støtter opp og antyder nye arbeidsplasser: Hydrogen (15.000), batteriproduksjon (15.000), digitalisering/datasentre (30.000), havvind (15.000), karbonfangst og -lagring (40.000), og mye mer, noe NHO summerer til 300.000 nye, grønne arbeidsplasser, helst innen 2030.

Realismen i slike politiske utspill er etter alt å dømme fraværende, men forslagene tilfredsstiller behovet for å ha gående en mengde prosjekter i den politiske debatten, parallelt med at det skjer lite eller ingenting med det venstresida oppfatter som hovedspørsmålet – reduksjonen av klimagassutslippene i verden. Det spiller ingen rolle om de fleste tall er urealistiske. Unntatt der skadene er størst, vindkraft i Norge, som heller ikke gir særlig mange nye arbeidsplasser.

Som kjent er de teknologiske løsningene ikke på plass, verken for hydrogen, havvind eller lagring av CO2 m.m. Det blir spennende å se etter neste valg i 2021, hvor lang tid det vil ta før venstresida (hvis det blir regjeringsskifte) vil starte bortforklaringen av at det dessverre var umulig å redusere de norske klimagassutslippene med 50-60 % i løpet av 2020-tallet.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. partiene på venstresida (pluss Venstre) på ramme alvor tror at kloden er på vei til å brenne opp,**

  Det sies og skrives så mye sludder i klimadebatten at det ikke er lett for hvermannsen å orientere seg. Sleivete karakteristikker som dette gjør det ikke bedre.

  For ikke å bidra til ytterligere forvirring syns jeg man skal ta seg bryet med å finne presise beskrivelser av hva man faktisk står overfor.

  De som er kjent med hva forskningen viser, vet at det ikke er snakk om jordas undergang. Likevel er det noen som tror dette, bokstavelig talt. Ikke bygg opp under den misforståelsen.

  Det vi i verste fall kan oppleve er at hele land må fraflyttes, men menneskeheten vil overleve. Norge vil klare seg.

  Selvsagt skal man likevel ta trusselen alvorlig.

 2. De artiske områdene har 10 grader C for lite i temparatur.
  De som lever innlands i Alaska vil normalt ikke finne mat vinterstid.
  Ukraina er og iskald om vinteren. Det mellom Ukraina og Nordpolen for for kaldt.

 3. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Det er ikke mye å kritisere de observasjoner Odd Handegård gjør, men det finnes lite av råd og vink om hvilke løsninger som kan møte fremtidens behov for energi. Et behov som vil komme uavhengig av debatten om global oppvarming og klimaendringer. Den fossile industrien basert på forbruk av fossile energibærere, er på slutten av sin levetid. Og allerede er den industrien i ferd med å drukne verden i forurensning, forsøpling og forgiftning.

  Vi behøver en altenativ energi produksjon, og den er tilgjengelig. Den kan vi starte utbyggingen av øyeblikkelig og den kan skje raskt, om man åpner opp for en hybrid teknologi som passer for de aller fleste lokalsamfunn. Vi behøver ikke enorme sentraliserte løsninger. Vi behøver en løsning alle kan realisere ved egne ressurser i de mange boenheter, driftsenheter, gårdsbruk, og alle offentlige virksomheter. En løsning som produserer energi der behovet er, og ikke produserer store mengder energi som forsvinner under veis til forbrukerne. Så mye som 20 prosent av all energi vi idag produserer er beregnet å forsvinne på vei til en forbruker. Det er et utrolig sløseri av ressurser, produksjons kapasitet og arbeidsinnsats.

  Hva som menes med en hybrid energi løsninger er dette et eksempel på. Det passer svært godt for en kystnasjon som Norge. Det er få forbrukere i Norge som ligger langt borte fra slike muligheter til energiproduksjon.

  https://www.facebook.com/groups/788986584829099/permalink/1049540278773727/?cft[0]=AZU9Ec1gnHuYRzw6NRIgUstazp2feqOuIlN9JtlKe44-vy85LNM25UV5z9_RRTDB8PHByWO9z5Y9JALXwA3R9bwTMd6TS8MUhDhjUJrD1nztjR_BN-ti_hcyDqzwHrPByzM&tn=%2CO%2CP-R

  The New Green Deal er hybrid

  Det må nytt tankegods til for å skape fremtidens hybride energi produksjon. Det finnes ingen grønn løsning i hva den fossile industrien kommer frem til av alternative energi løsninger.

  Den fossile industriens løsninger er kun grønne i navnet, men brune i gavnet. De er ikke til for folket, men kun til for å kjøre deres egne pengemaskiner på enda høyere turtall.

 4. -Forfatteren skaper en overforenklet motsetning mellom det å være en produsent av olje og gass, og ønske om reduksjon av utslipp.

  Norge ønsker reduksjoner og folk flest.

  Det har selvfølgelig intet med at Norge selger Olje og gass til andre land:

  1. Uansett reduserte CO2 utslipp, så trenger verden olje og gass.
  2. Norge er leverandør, om Norge leverer eller ikke, har 0,0 betydning for verdens forbruk av olje og gass, da dette er etterspørselsstyrt og det er mer enn nok olje i verden.
  3. Man må nesten tro at forfatteren er av den oppfatning at dersom norsk oljeeksport opphører,så reduseres verdens CO2 utslipp.

  Det mest illustrerende eksemplet på forfatterens logiske sammenbrudd; elektrifisering.

  : “Det mest illustrende eksemplet gjelder elektrifiseringen av sokkelen, der man sparer litt gass på sokkelen – gass som deretter blir eksportert sammen med annen gass. Klimagevinsten er lik null.”

  Selvsagt er unngått forbrenning av karbon en reell CO2 redusksjon

  : Uansett om det er en gassgrill som stenges til fordel for en elektrisk fra vannkraft, så reduseres fossilt utslipp.

  : Det er selvsagt ingen endring av ettrerspørsel og salg av gass fra norsk sokkel, med ditto forbruk, selv om energiforsyningen på selve oljeplatformen endres fra gass til landstrøm fra vannkraft.

  Så ja, selvsagt reduseres CO2 utslippene med elektrifisering av oljeplattformer, tilsvarende elektrifiseringen, gitt at elektrisiteten kommer fra vannkraft.

  På den annen side, dette kan være altfor kostbart pr. enhet CO2 redusert.

  Fordel om CO2 utslipp fra selve utvinningen av olje reduseres. selv om det er for kostbart, fordi vi har for mange lobotomerte MDGere og SVere på Stortinget, med naive drømmer, som kun ødeleggee Norge, og landets bærekraft.

  Fra før av så er Nordsjøen under halvparten av gjennomsnittlige CO2 utslipp blandt oljeprodusenter.

  Og med elektrifisering, så kan Nordsjøen bli enda mer klimavennlig. Og dermed enda mer vanskelig for misforståtte miljøvernere å stenge ned.

  Artikkelforfatteren misforstår alt med sine logiske kortslutninger, og skader den politiske retningen han selv forfekter.

 5. Prisene på olje og gass betyr alt. Tilbake til tegnebordet for deg.
  Odd Handegår går utpå departementene og Fredrik Solvang.

  Rett overfor melding til Steinar_Hvile finner vi

  Det finnes ingen grønn løsning i hva den fossile industrien kommer frem til av alternative energi løsninger.

  Ingen kommentar fra Steinar_Hvile, dvs. Steinar_Hvile tror fortsatt at verden kan klare seg uten CO2 / tror at mere CO2 vil føre til mere ørken og at plantene vil dø en pinefull død, akkurat som TorgeirSalih

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere