Hvorfor skriver «Manifest tankesmie» så mye dumt?

5
Bakgrunnsbilde: Shutterstock
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Magnus Marsdal er leder av den «venstreorienterte» tankesmien «Manifest». Artiklene hans i Klassekampen er som lange tåkeflak – 13. mai 2020 handlet en tosiders artikkel om hva venstresida bør gjøre i den mest «omfattende økonomiske krisa» siden 1930-tallet. (Også publisert i Manifest tidsskrift.) Men det er vanskelig å få fatt i hvilke tiltak som trengs, ifølge Marsdal, bortsett fra at «offentlige investeringer kan bli venstresidas viktigste politiske redskap».

Marsdal nevner «klimakrisa» ett sted: «Store statlige investeringer er den eneste realistiske veien ut av klimakrisa» som han knytter til en nødvendig (men delvis tvilsom) utvikling en «digital suverenitet fra Silicon Valley og stordata i demokratiets tjeneste». Han advarer mot «nasjonalisme» og understreker behovet for «internasjonal koordinering og solidaritet», men han skriver ikke et ord om Thomas Piketty, bare om «grønn» VEKST (Green New Deal). Han vil ha en venstreorientert og ikke en høyreorientert utvikling, hva nå det betyr. – Og Aps tankesmie, Agenda, er ikke et hakk bedre.

For å forstå dagens tekst, må man nesten ha lest en del av det han har skrevet tidligere, se f.eks.:

Venstreside med illusjoner som politisk program

Og da blir det litt mer luft mellom tåkedottene. Marsdal vil ha utbygging av havvind og utbygging av hydrogen, lagring av klimagasser i Nordsjøen, fullelektrifisering av Norge, åpenbart en mengde tiltak som vil spise mer av oljefondet enn koronakrisen allerede har gjort. Dette er omtrent det samme som foreslått i Aps Nordsjøplan og som Bjørnar Moxnes langt på vei dessverre ser ut til å ha sluttet seg til.

Manifest vil ha stor satsing på havvind –uten analyse av konsekvensene. Faksimile fra Manifest tidsskrift.

Regjeringen Solberg nøler riktignok med å sette i gang et slikt «klimatiltak» – av frykt for at en «Nordsjøplan» skal ende opp – ikke som Gahr Støres månelanding» – men som «Erna Solbergs månelanding».

Venstresida er på ville veier. En serie dårlig gjennomtenkte forslag auses ut av tankesmier og partiapparater uten tanke på økonomiske konsekvenser og uten begrep om tiltakene har betydning for klimautviklingen eller om det kanskje finnes mer effektive tiltak. Som nevnt i tidligere innlegg, er venstresidas fullelektrifisering et så langsiktig tiltak at partiene vil få god tid på seg til å bygge MYE vindkraft i Norge lenge før fullelektrifiseringen er avslørt som den megafiasko den er dømt til å bli.

Skulle Norge gjøre et «fornuftig» symbolsk vedtak, kunne det naturligvis ha vært å redusere litt på olje- og gassproduksjonen i Nordsjøen. Det ville riktignok ikke få noen praktisk betydning for de globale klimagassutslippene fordi det finnes nok av oljeproduserende land i verden som ville sørget for at produksjonen av fossil energi ville bli opprettholdt. Og når produksjonen blir opprettholdt, vil den fossile energien naturligvis bli brukt.

Mye tyder på at alle klimakonferanser, EU-tiltak, FN-utredninger, nasjonale tiltak osv. er helt uten betydning for de globale CO2-utslippene. Først når det om 100 år er lite igjen av den fossile energien, vi verden våkne, men da er det litt seint. Min konklusjon: Det har ingen hensikt å sløse bort så mange milliarder av oljefondet på «klimatiltak» som etter alt å dømme ikke virker, når vi en gang i fremtiden åpenbart ville kunne få behov for pengene.


Magnus Marsdal har naturligvis tilsvarsrett til denne artikkelen og vi oppfordrer ham til å bruke den.

Red.


Les flere artikler av Odd Handegård her.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting. Og få gjerne med deg venner og kolleger.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Slangen Slangen says:

  ‘Arbeiderpartiet har stjålet Høires klær mens vi var ute og badet’ sa festtalaren Syse med eit smil, for lenge sidan.
  No har Høgre stole heile ‘venstresidas’ grønne klær mens dei var langt ute i villnisset og knulla.

  Sannsynlegvis blir Hgre og ‘vnstresida’ samde om at BlackRock skal administere ‘det grønne skiftet’. EU har teikna kontrakten allereie, så Hgre og ‘vnstresida’ har ikkje noko dei skulle ha sagt.

  I FNs dokument, som Ernas nye fargerike runde flagg med hol i representerer, står det skrive at kvart år skal verden legge på bordet 1000 milliardar kroner, kvart år! Til BlckRck? Og Norges årlege andel??
  Og paragraf 13 i programmet handlar om at det hastar! fordi klima!!

 2. Per Aslak Ertresvåg har en analyse av Corona her

  https://www.youtube.com/watch?v=k1jwCZDXCfQ
  video 13:00-
  En tradisjonell politisk analyse av Corona vil være at Høyresiden mener Venstresiden svikter folket i Corona-epidemien, og Venstresiden mener derimot at Høyresiden svikter folket, og at kompensasjonsnivået for tapte inntekter er for lavt (i følge Karl Marx er det pengene som betyr noe - spesielt hvor mye penger naboen har)
  Hva Corona er har de null greie på begge to, men tror det stammer fra flaggermus.
 3. Ære være Handegårds gode artikler her på Steigans. Når det gjelder oppfatningen av hvorfor “venstresida” skriver så mye dumt,kan det ha sammenheng med at det finnes ikke noe sånt i Norge nå.Bortsett fra enkelte enklaver.
  I en artikkel i KK 23 april skriver Rødt akkurat det samme som både Marsdal-Manifest og Mimir har holdt på med i et par år nå. Den som er europeisk sjefsideolog for denne nye tankeretningen er å finne på https://marianamazzucato.com som Manifest henviser til.
  Denne damen tilhører globalist jetsettet som arbeider under parolen om “redde kapitalismen fra seg selv”.
  Da Kværner og Aker Solutions ga Manifest 1 million kroner,sa Marsdal til Aftenposten 11 mars 2020: “Venstresiden og miljøbevegelsen har ikke noe annet valg enn å samarbeide med storkapitalen.”
  Sett fra den vandaliserende vindkraftindustrien til fjells og til havs er jo den aktuelle “venstresida” ideologiske bulldozere for deres interesser. Men de har forfinet evnen til å pakke inn sin løpeguttvirksomhet for storkapitalen med fraser fra tradisjonelt venstrespråk.
  Det gjelder også lesningen av USAs militarisering av Norge som heller ikke møter den aller minste motstand.
  Poenget er vel det,Handegård,at det finnes ikke noe sånt som en “venstreside” i Norge nå. Det er bedre karrieremuligheter innen kapitalistisk globalisering og følgende naturvandalisering.

 4. “Venstresiden” brukes formodentlig i betydningen “vi på venstresiden”
  “Søringer” impliserer “vi nordpå”.
  “Østlendinger” impliserer “vi Vestlendinger”
  “Vi” er alltids den gode siden.
  På et tidspunkt kalte folk på venstre side seg “radikal” (student)

  Hvilken side man havner på følger familie og jobb.
  Når hele slekta tilhører venstresiden blir spørsmålet: -Hvordan skal vi få flertall?
  En er ingen, men en familie på ferie er egoister

 5. Jeg har hørt at det heller ikke finnes noen kapitalisme, siden det er blitt om å gjøre å bli “Too big to fail”.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere