Hva vil Kina gjøre hvis USA misligholder sin gjeld?

0
Illustrasjon: Shutterstock

Kretser i USA leker seg med tanken om at landet kan misligholde sin gjeld til Kina som et ledd i den økonomiske krigen mot landet. Eller som John Foley skrev hos Reuters: Hvorfor skulle Onkel Sam betale de 1,1 trillionene landet skylder Kina? Men hva vil Kina i så fall svare med?

Les: Vil USA dumpe sin gjeld til Kina?

Karen Yeung kommenterer dette i South China Morning Post. Hun mener for det første at det er usannsynlig at USA vil velge dette «kjernefysiske» tiltaket. Men for det andre peker hun på at en motreaksjon fra Kinas side vil kunne være at landet bumper sine amerikanske statsobligasjoner på markedet. Det ville punktere verdien av obligasjonene og øke USAs lånekostnader betraktelig, siden landet er helt avhengig av å få omsetning for sine statsobligasjoner.

Cliff Tan, som er Østasia-sjef for MUFG Bank, sier i en kommentar at idéen om å misligholde gjelda «er en så vanvittig idé at enhver som måtte ha kommet på den må alvorlig vurdere sin evne til å ha et offentlig verv.»

Kina vil ikke ønske å gå til et så drastisk tiltak som å oversvømme markedet med USAs statsobligasjoner, for det vil ikke bare ramme USA hardt, men det vil også få alvorlige konsekvenser for verdensøkonomien, og dermed for Kina sjøl.

Men alternativet finnes, hvis alle stoppmekanismer i USA fjernes og administrasjonen skulle finne på å gå til full økonomisk krig mot Kina. Og det er ikke bare John Foley som leker med en slik tanke. Det er en idé som sirkulerer i kretser svær nær presidenten.

Iris Pang, som er sjeføkonom i ING Bank, sier at Kina vil ønske å unngå en rask reduksjon i landets beholdning av amerikanske statsobligasjoner. Men skulle landet virkelig få kniven på strupen ved at USA faktisk misligholder gjelda, kan det ende med at Kina velger det brutale svaret.

Det vil i så fall føre til et dollarkræsj og det vil drive opp rentenivået i USA til skade for bedrifter og enkeltpersoner. Men det vil også være en finansiell katastrofe som også vil ramme Kina.

Det er allerede klart at den enorme økninga i arbeidsløsheten vil føre til at millioner av privatpersoner i USA vil misligholde sin gjeld:

Kommentarorer mener at krisa vil utløse en «konkursbølge av bibelske proporsjoner».

(Vi forstår uttrykket, men det er litt urettferdig, for allerede i oldtida skjønte babylonerne at kontinuerlig gjeldsøkning var en umulighet i det lange løp. Derfor innførte de jubileum hvert 50. år, da all gjeld skulle slettes. Dette er nedfelt i Hammurabis lov fra 1762 før vår tidsregning. Dette er også omtalt mye seinere i Bibelen. Babylonerne var gode matematikere og de skjønte sprengkrafta i rentes rente – vesentlig bedre enn dagens politikere og økonomer.)

Iris Pang mener at Kina som et mildere tiltak vil kunne slutte med å kjøpe USAs statsobligasjoner og eventuelt begynne nedsalget seinere.

Siden det er valgår vil nok Donald Trump ønske å framstå som «tøff mot Kina», men det er grenser for hvor langt det spillet kan drives før det får praktiske konsekvenser. Verden beveger seg farlig nær en full økonomisk krig mellom USA og Kina, og det vil forsterke den økonomiske krisa som allerede er den verste siden 1930-tallet.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.