8. mai-dagen: Fra feiring av fred til feiring av imperialistiske kriger

21
Frigjøringsdagen. Oslo byarkiv. Foto: Ukjent
Ove Bengt Berg

Av Ove Bengt Berg.

I dagene rett før og etter 8. mai 1945 overga restene av det tyske naziregimet seg. Dagen blei feira i Norge og i Vesten som en frigjøringens og fredens dag — og særlig en gledens dag. 8. mai blei symbolet på nederlaget for nazismens imperialisme, og Norges frigjøring fra fem års okkupasjon. Men historie er ferskvare, og etterhvert blir andre politiske mål viktigere. Norge er blitt en stat som stiller sin hær til disposisjon for større imperialistiske makter, særlig USA. Norge vil hedre soldatene i disse leiehærene, og trengte en dag for å markere det.
Og dagen falt på 8. mai! Det som var Norges frigjøringsdag er nå samtidig blitt en dag for feiring av Norges bidrag til angrep og okkupasjon av andre stater. Til altfor spede protester. Endringa uttrykker Norges endring til å opptre som en statlig leiehær for vestlig imperialistisk krig. Og et varsel om ei mer krigersk framtid. 

Det er et smart trekk å henge noe nytt som kan være motsetningsfylt, på noe som er etablert som noe positivt og gledelig. Norge som overgang til en aggressiv militærmakt på vegne av særlig USA, men også Frankrike (Libya) og Tyskland (Jugoslavia), er ikke noe som tatt opp til offentlig diskusjon og blitt et tema i noen valgkamp. Eller et allment diskusjonstema i mediene. Skulle dette bli et tema, er det best alt i starten å ha satt likhetstegn mellom Norges og verdens frigjøring fra den imperialistiske verdenskrigen de tyske nazistene satte i gang, og Norges rolle som en internasjonal angrepsstat. Derfor hedres deltakerne i disse angrepskrigene på årsdagen for Norges frigjøring fra fem års okkupasjon. Egentlig er ikke hensikten først å fremst å hedre enkeltsoldater, men å hylle den nye politikken med støtte til disse krigene.

«Vi vil ha 8. mai tilbake»

Det finnes røster mot dette. Hedda Langemyr er daglig leder i fagplattformen Utsyn — forum for utenriks og sikkerhet. I et innlegg i Dagsavisen 7. mai 2012 skriver hun:

Siden 1945 har vi feiret 8.mai som vår nasjonale frigjøring fra tysk okkupasjon. Dette har vært til heder for motstandsbevegelsen under krigen, som på ulike måter arbeidet for å få en ende på okkupasjonen, og sikret Norges selvstendighet, fred og frihet. 

Ved å legge disse markeringene til en og samme dag skaper man implisitt sammenlikninger mellom kampen mot okkupasjonen av Norge og innsatsen norske soldater legger ned i å okkupere andre land.

Til og med Aftenpostens Harald Stanghelle ser det problematiske i denne omgjøringa av 8. mai i en artikkel i 2013. Stanghelle siterer en kollega i Bergens Tidende, Olav Kobbeltveit, som skreiv i 2012: « … når eg heiser flagget 8. mai, vil eg ikkje bli teken til inntekt for norsk åtakskrig i utlandet — i hovudsak på amerikansk kommando». Stanghelle siterer også en innsender i avisa: « … nå har myndighetene gjort 8. mai først og fremst til en PR-dag for ‘krigernasjonen’ Norges deltagelse i konflikter i utlandet …»

Langemyr krevde i Dagsavisen 6. mai 2016 at «Vi vil ha 8. mai tilbake». Hun viser til at Fredsrådet har tatt til orde for å gjøre slutt på sammenblandinga av frigjøringsdagen og veterandagen. Som hun skriver:

Sammenblandingen av feiring av den norske utenlandsinnsatsen i land som Libya, Afghanistan og på Balkan med motstandsbevegelsens arbeid for å få en ende på den tyske okkupasjonen har et åpenbart symbolsk siktemål: Å gjøre dagens forsvarspolitiske linje til noe alle sanne, fredselskende patrioter bør slutte seg til. … Det er et forsøk på å trekke en linje fra motstandskampen og fram til et stadig hissigere angrepsforsvar som setter NATOs sikkerhetspolitiske ønsker framfor våre nasjonale behov.…
Implikasjonene av denne måten å markere 8. mai på er at du, hvis du liker friheten vi har hatt her i Norge siden 1945, også bør støtte angrepskrig. [Utheva av OBB].

«Krig er det nye fred»

På bloggen NYTT (Slukk brannen), skreiv Geir Hem 8. mai i fjor at det er

«en provokasjon at regjeringen og Forsvaret bruker frigjøringsdagen 8. mai til å hylle norske krigseventyr som bryter fullstendig med de verdiene som 8. mai opprinnelig stod for. …FN ble grunnlagt i 1945 basert på nettopp erfaringene fra 2. verdenskrig, og FN-pakten forbyr angrepskriger. Angrepskrig som et middel til å oppnå geopolitiske målsettinger er altså en forbrytelse. Likevel brukes nå frigjøringsdagen i et forsøk på å lære det norske folk at krig er det nye fred.»

Fravær av kraftig antikrigsmotstand og motstand mot å gjøre 8. mai til krigsdagen
Kaj Skagen skriver i Dag og Tid 30. april i år om at George Orwell i boka «1984» skriver om myndighetene som omformer språket til «nytale» slik at det ikke lenger blir mulig å uttrykke og forstå opposisjonelle tanker. Det er det som politikerne i Norge vil oppnå når frigjøringsdagen blir omgjort til en dag for feiring av angrepskriger på vegne av vestlig imperialisme.

Protestene mot dette misbruket av frigjøringsdagen 8. mai er for spede, tross disse sitatene foran og enkelte forsøk på demonstrasjoner fra Anti-krig. Fraværet av mobilisering mot omgjøringa av frigjøringsdagen til en krigshyllingsdag, står helt i samsvar med den ideologiske utenrikspolitiske endringa i Norge. Nemlig aksepten for at Norge skal opptre i verdenssamfunnet som en leiehær for vestlig imperialisme. Det er også et lite varsel om den store krigen som det bygges opp til, når alle økonomiske kamper om verdens ressurser ikke lenger lar seg løse gjennom mindre kriger som den mot Libya.

Denne artikkelen ble først publisert på Politikus.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for tjatta tjatta says:

  Under nobelforedraget satt den norske eliten å storklappet når Obama sa krig var nødvendig

 2. Da skal ikke USAs militære styrker og materiell kalles forsvar, det er heller ingen som truer USA med krig, det er USA som truer verden med krig. Krigsmaskinen er og har blitt brukt til angrepskriger, invasjon og okkupasjon siden annen verdenskrig. USAs krigsmaskin brukes geopolitisk, til den globaliserte verden styrt av kapitallovene som er den globale storkapitalen mål og som også er eierne av USAs privateide krigsvåpen-industri.

  Obama har også stilt seg bak USAs nye doktrine med bruk av atomvåpen, og i den nye doktrinen reserverer USA seg retten til også å gå til angrep på land som passerer USA økonomisk og teknologisk. Obama truer når han sa at krig var nødvendig, for krig er ikke noe som var for USA.

  USA okkuperer feks Irak ulovlig og USA truer med kriger. Styrkeoppbyggingen av krigsmaskinen er ikke for forsvar, men forberedelse og planlegging av angrepskriger. I denne krigsmaskinen er nå det norske “forsvaret” integrert, som ubetalte leiesoldater og stiller sitt militærmateriell til disposisjon gratis som i Libya. Det skal ikke markeres på 8 Mai-dagen.

 3. Utmerket av Ove dette. Til dette er å legge til at såfremt man vil vite hva som planlegges i og med Norge i framtidige kriger,så finner man ikke en linje om det i norske medier.
  En må til tenketankene i USA for å få vite om dette og i en lang artikkel av toppene i Atlantic Council finner man følgende om krigen mot Russland.
  “Norge kan stille til disposisjon 1800 skip i løpet av 72 timer på ønske fra staten. The US should consider expanding its navy by Norwegian vessels in a crisis.”
  Nå er det også slik at såfremt man skriver at krigene mot Russland og Kina vil bli utkjempet med ymse atomvåpen,så er det noen som syns dette er hysterisk.
  Men allerede 30 januar 2018 skriver ledende militære blog defensenews.com følgende:
  “The Pentagon is planning for war With China and Russia”.
  I et intervju med Mark Esper tirsdag 5 mai 2020 sier han til defensenews: “modernizing Americas Nuclear capabilities remains the departments top priority.”
  10 feb 2020 krevde Trump 46 milliarder dollar ekstra for atomvåpen.
  Norge vil være oppmarsjområdet for denne krigen framgår det av blogger i USA. Bare noen ytterst få i Norge driver studier av den planlagte krigen. Det er tilstanden. En kaster ikke ut de amerikanske commandosoldatene engang. Hyggelig og lunt å være under den amerikanske atom-makten.

 4. Heiste flagget klokka åtte i dag, ikkje minst til ære for mor som hadde 8. mai som sin viktigaste flaggdag.

  Det går an å vere skarpare i kritikken av omgjeringa av fredsdagen til ein dag for utdeling av medaljer til norske soldatar for deltaking i pågåande krigar. Stoltenberg måtte gi tilbake til kongen oppgåva å dele ut medaljene etter å ha tatt jobben sjølv. Medaljer for deltaking i amerikanske imperialistiske krigar som ‘leigesoldatar’ er ei tvilsom ære.

  Sitat frå artikkelen: ‘…den imperialistiske verdenskrigen de tyske nazistene satte i gang,…’
  Eg vil tillate meg å vere dobbelt usamd. Tyskland starta ikkje den 2. verdskrigen, heller ikkje den første. Polen, England og Frankrike har større skuld, og ikkje minst krigsforbrytaren Churchill, som hadde ein finger med i starten av begge og soleis demonterte det britiske imperium i to etappar i si sjukleg sjølvopptatte alkoholisme.
  Eg vil heller ikkje kalle det tysk imperialisme å rette opp urett frå Versaille-freden og innlemme Rhinland og andre tyske landsdelar. Etter årevis med massedrap på tyskerar i Polen gjekk Tyskland inn for å få slutt på volden og den lovlause anekteringa av eigedomen til dei drepte.

  Norge brukar dagen til å feire seg sjølv og det er bra. Men vi held fram med å repetere sigerherrens versjon av soga, og der er mykje feil, spesielt om hendingane utanfor landets grenser.

 5. The British War Bluebook
  Agreement of Mutual Assistance Between the United Kingdom and Poland.-London, August 25, 1939

  Se ARTICLE I.
  https://avalon.law.yale.edu/wwii/blbk19.asp

  Hva slags hjelp fikk de ?

  Den polske marskalken Rydz-Smiglj sa sommeren 1939: “Polen vil ha krig med Tyskland, og Tyskland vil ikke være i stand til å unngå den, selv om de ville.”

  Jeg hadde aldri hørt om dette før nå siste uka, da jeg leste litt om det i " The killing of uncle Sam".
  På side193, i kap.21 der jeg bare leste litt sporadisk, kunne jeg lese : om forhistorien til invasjonen av Polen, at den polske juntaen ifølge kilden drepte 58.000 etniske tyskere i byen Danzig, stedet der 2 verdenskrig startet. Det står om Marienwerder proposals, og punktene er listet opp, men ikke bare det,
  like under punktene står det hva den britiske ambassadøren til Berlin , Nevile Henderson skrev, der han blandt annet skrev om polakkene :

  In my innermost heart I regard the Poles as extremely unwise to make enemies of Germany and as dangerous allies for us… I may be wrong, but I am personally convinced that there can be no permanent peace in Europe until Danzig has reverted to Germany."

  Rar tid å leve i. Ved et tastetrykk kan vi se hvordan de kjører inn i 1939.

  https://www.youtube.com/watch?v=pw2PenZYBuw

  Kildene er : Nevile Henderson,quoted in Simon Newman March 1939, The british Government to Poland
  ( Oxford, Clarendon Press 1976) p 214,
  og Stephen Mitford Goodson, A History of Central Banking and the enslavement of Mankind
  ( London Black House,2014) p 128.

  “Who controls the past controls the future and who controls the present controls the past.”
  George Orwell.

 6. Å få se og høre historien direkte fra kilden er ofte det beste. WWII er definitivt ikke noe unntak fra den regelen.
  A Last Appeal to Reason:

 7. Avatar for Dias Dias says:

  Jeg håper du er ett betalt nett-troll. Alternativet er bare begredelig.

 8. Er Klassekampen et organ for Nato? Det Klassekampens journalister spekulerte på i 2019 var om USA/Nato ville komme Norge til unnsetning når Russland angrep Norge.
  I flere år nå har det vært en åpen hemmelighet i USA at Nato forbereder kriger både mot Kina og Russland. Sånt interesserer ikke “venstresidas” statssubsidierte avis.
  Men autorative defensenews.com skrev allerede 30 januar 2018:
  “Pentagon plans to fight a war With Russia and China simultaneously.”
  Atlantic Council utga nylig anvisninger hvordan veinettet i Europa må dyrt oppgraderes for å kjøre ankommende amerikanske tanks.Også Norge skulle stille sin sivile maritime flåte til disposisjon for det amerikansk ledete angrepet.
  Når KK i dag 12 mai 2020 skriver at Rand og USA “vil ha større våpen i Norge”
  er det fortsatt i samme ånd som tidligere: åpenbart er Norge truet av det fæle Russland og takke til amerikanerne som vil forsvare oss. Det er mentaliteten også i denne artikkelen og naturligvis med kommentar av Bakke-Jensen.
  “Forsvaret” -“avskrekkingen” betyr å sette opp raketter rundt om i Norge som kan nå 30 mil inni Russland.
  Det russiske UD og Forsvaret utgir ukentlige alarmmeldinger om all verdens Natoraketter rundt Russlands grenser som strekker seg fra Romania til Finnmark. Klassekampen er ikke interessert i å levere noe som kan undergrave det vedtatte Nato-synet på verden.
  Israel kan også bombe så mye de orker i Syria. Ikke noe å skrive om. Det som har vært en akse i sosialistisk verdensoppfatning,har vært kamp mot militarisme og imperialisme. At Norge nå blir et enormt oppmarsjområde for krigen mot Russland er i grunnen greit ifølge KKs journalistikk.
  Og vi tar med at Rødt toppet NatoNorges militærbudsjett med 188 millioner mer enn de øvrige partiene.
  Kan man ikke like så godt si at man er ihuga Nato-tilhengere?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

13 flere kommentarer

Deltakere