Tyskland: Mer olje og gass

0
Shutterstock

Ny nedtur for Angela Merkels «grønne» energipolitikk.

Av Jan Herdal.

Til tross for at samlet energibruk sank med 2-3 prosent, økte tysk olje og gassforbruk med henholdsvis 2 og 3,3 prosent i fjor. Innenlandsk energiforsyning sank med hele 8 prosent. Tysklands importavhengighet av energi økte til 70 prosent, ifølge AG Energiebilanzen.

Intenst fokus på sol- og vindkraftverk kan gi inntrykk av at Tysklands energibruk blir «grønnere». Det er ikke tilfelle. Som i de aller fleste land er bare en brøkdel av total energibruk kanalisert med elektrisitet som energibærer, for Tysklands del ca. 17-18 prosent.

Isolert sett har Tyskland en viss nettoeksport av strøm. Det hjelper ikke. Totalt får landet nå bare 30 prosent av sin energi fra innenlandske kilder. Utviklingen er stikk i strid med EUs mål om økt sjølforsyning og dermed leveransesikkerhet.

Kjernekraft og fossil energi står for 85 prosent av Tysklands primærenergiforbruk.

Mens vind og sol i 2019 sto bak 28 prosent av strømproduksjonen, bidro de bare til 5,1 prosent av total energibruk i landet. Olje er Tysklands største energikilde med en andel på 35,3 prosent, fulgt av gass på andreplass med 24,9 prosent, totalt vel 60 prosent. Opp fra 57,6 prosent i 2018.

Ole og gass er begge importvarer.

Oljen aleine er sju ganger så stor som vind og sol sammenlagt. Olje og gass sammenlagt leverer 12 ganger så mye energi som sol og vind. Totalt «fornybart» som består av i alt 6 kategorier der biomasse utgjør over halvparten, økte fra 14 til 14,8 prosent.

Kullet som fases ut, erstattes i stor grad av importert gass.

Energisikkerhet er det egentlige motivet bak Tysklands og EUs såkalt grønne energipolitikk. Europa er fattig på olje, kull og gass, og har gitt seg ut på en like desperat som dyr og mislykket jakt på såkalt alternative energikilder, for å rette på denne svakheten.

Hensynet til klima, miljø og klodens framtid er den høystemte, offisielle begrunnelsen.

Ikke er de grønne og miljø/naturvennlige, og tross billioner av kroner i subsidier kombinert med tilsvarende avgifter på «fossil» energi, greier de altså heller ikke å øke energisikkerheten ved å redusere avhengigheten av energiimport.

Tyskland sitter igjen med verdens trolig høyeste strømpris. Og økt import av olje og gass.

Denne artikkelen ble først publisert på Oljekrisa.no.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.