Vindkraftarbeidere samfunnskritisk arbeidskraft?

0
Regjeringa gir dispensasjon for at vindkraftbaronene skal kunne fortsette å ødelegge norsk natur. Foto: Shutterstock

Av MOTVIND Norge.

Vindkraftarbeidere har nå fått fritt leide inn i Norge fordi det å bygge vindkraftverk anses som samfunnskritisk funksjon. De likestilles da med arbeidsfolk til gartnerier og landbruk som skal skaffe oss mat.

Energiforsyning er samfunnskritisk, ingen tvil om det, men vindkraftverkene som bygges i dag handler ikke om forsyningssikkerheten. Vi har alle lys i lampene våre i de nærmeste månedene og årene! Industrien har aldri hatt billigere strøm!

Dette handler om at én bransje, ett forvaltningsområde, har lobbet seg fram til særfordeler på bakgrunn av vikarierende argumenter. Det grenser mot myndighetsmisbruk å forskjellsbehandle næringer på denne måten. Hva er begrunnelsen? Må ikke denne bransjen også tåle å vente?

Motvind Norge oppfordrer alle til å sende følgende melding til deres folkevalgte på Stortinget og be om at meldingen under sendes til Stortingets presidentskap:

«Til forskriften av 30.03.2020, som gir innreisetillatelse for EØS-borgere som skal jobbe i enkelte samfunnskritiske næringer. Jeg godtar ikke at vann- og vindkraftarbeidere og arbeidere til strømnettet, er med på listen over utenlandske arbeidere som kan komme fritt inn til Norge selv om grensen er stengt pga faren for koronasmitte. Vindkraftarbeidere mv. kan ikke likestilles med arbeidsfolk til landbruk, gartneri og skogbruk. Vi har nok strøm til lys i lamper, varmt vann, komfyrer, biler og industri. Dette er også usaklig forskjellsbehandling sammenlignet med andre næringer.
Jeg ber om at de nevnte kategorier tas ut av forskriften. Med hilsen
(navn) Stortingsrepresentant »


Les mer om vindkraft på steigan.no


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.