OPS – dyrt og dumt

0
Prosjektering av et nytt veianlegg. Foto: Knut Opeide / Statens Vegvesen

Av Frode Bygdnes.

Vegutbygging med offentlig og privat samarbeid (OPS) er å lånefinansiere vegene og binde opp fremtidige statsbudsjett. Det er å gi de største entreprenørene enerett til vegutbygging samtidig som det offentlige gir fra seg styringsrett og kontroll med prosjektene.

Det er omtalt 3 OPS-prosjekter i Nasjonal transportplan frem til 2029. Det er i Hedmark (RV3/25), Hordaland (RV555) og Nordland til Troms (E10/RV85). Disse prosjektene vil hver for seg ha en kostnad på mellom 5 til 10 mrd.

De tre OPS-prosjektene

Offentlig og privat samarbeid ved vegutbygging innebærer at et privat selskap får totalt ansvar med å bygge, drifte, finansiere og vedlikeholde vegen i 20 til 30 år. Det offentlige vil kun bestemme formål, kvalitet og tilgjengelighet.

I disse dager mens arbeidsledigheten stiger og det er omforent enighet om at det offentlige skal stimulere næringslivet med oppdrag, går det opp for politikerne at OPS-prosjektene ikke kan deles opp. Begge fylkesrådene i Nordland og Troms & Finnmark har krevd å få oppdragene på strekninga Tjeldsund – Gullesfjorden – Langvassbukt tilpassa lokalt næringsliv.  Kravet fra fylkesrådene bør derimot være at vegprosjektene tas ut av OPS-modellen. Ellers vil det ikke være mulig for mindre entreprenører i nærmiljøet å få kontrakter direkte med staten.

Skal lokale entreprenører få bli med på vegprosjektet, så må det splittes opp i oppdrag tilpasset kapasiteten som fins lokalt. Fylkesrådet kan ønske så mye de vil, men styringa av prosjektet blir helt og holdent gitt til det private selskapet som har den finansielle og fullstendige kontroll med OPS-prosjektet.

Med andre ord, OPS-modellen gir de største selskapene og finansinstitusjonene muligheten til å kjøpe seg oppdrag og sikre seg inntekt fra staten i 20 til 30 år fremover. De bestemmer hvem og hvor de henter underleverandører fra. Deres interesse er å holde lokale entreprenører utenfor. OPS-prosjekt er laget for at det bare skal være de største entreprenørene som kan stå for vegutbygginga. OPS-prosjektet er høyreregjeringas hensiktsmessige støtte til de største kapitalsterke selskapene. Det er enda et eksempel på kapitalens logikk. Større og større enheter skal sluke de mindre entreprenørene.

E10 må tas ut av OPS-pakken. Kravet må være at vi får tilbake vegvesenets og det offentlige sitt ansvar ved utbygging der lokale entreprenører kan få delta. En vil kanskje møte motargumentet at utbedringa av E10 vil trues om en tar det ut av OPS-modellen. Men hvem er det som har ivret for denne store vegutbygginga? Lokalbefolkninga er ikke entydig interessert i økte bompenger for å komme seg litt raskere frem. Omfattende vegutbygging vil først og fremst øke klimagassutslippene. Tungtrafikken på vegene vil øke og kravet om å føre denne over på jernbane vil bli svekket.

Kravet om jernbane i nord med sidearm til Hinnøya må løftes i disse tider. Det offentlige sitt bidrag til å styrke næringslivet, bør komme ved å forsere planene med Nord-Norge-banen. Da vil vi få tungtransporten bort fra vegene, større fremkommelighet og større sikkerhet for lokalbefolkninga som skal bruke vegene.

Frode Bygdnes


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting. Og få gjerne med deg venner og kolleger.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.