Regjeringen har påført landet ubotelige skader. Hvorfor?

13

«I møtet med trusselen fra virus har de fleste regjeringer i verden, også vår, innført drakoniske tiltak. De har påført landene sine nærmest ubotelige skader. Hvorfor?»

Rettigheter som reise-, bevegelses – og ytringsfrihet blir inndratt og det iverksettes forordninger som krenker eierskap til egen kropp – Danmark har allerede vedtatt mulighet for tvungen vaksinasjon. I Norge påpeker ledende jurister mangel på åpenhet rundt regjeringens tiltak og valg, sensur er i høyeste grad tilstede, og kan bli enda strengere – hvor går samfunnet? Sjefredaktør Pål Steigan, for tiden i Italia, med portforbud, deler sine synspunkter i samtale med Kari Jaquesson som befinner seg i Oslo.

Fram til morgentimene 6. april var sendingen sett av over 8.700 mennesker, og det blir mange flere. Del den gjerne med venner og bekjente.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting. Og få gjerne med deg venner og kolleger.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Er det ikke uvitenskaplig å sammenligne dødstall fra influensa-epedemier med korona-tall? Hvor store hadde dødstallene ved korona blitt uten tiltakene som er satt ut i livet?

 2. Avatar for INK INK says:

  Det blir interessant å se tallene for sesongens influensa (mye influensa B i år) med disse tiltakene. Hvis de har effekt på korona, burde de også ha det på influensa.


 3. Antall døde med Korona-smitte nærmer seg 2 promille eller 1/500 av alle som dør i Norge hvert år. Parallelt med disse dødsfallene har trolig ca 2400 nordmenn(estimert fra gj.sn.årlig) dødd av andre årsaker. Andelen koronasmittede utgjør altså 3-4 % av de døde.Tall fra FHI ligger stabilt på gjennomsnittsalder 84 år.
  Samtidig ser vi at Norge sender helsearbeidere ut av landet og andre pasienter nedprioriteres.

  Utover de enorme økonomiske skadene svekker Inngrepene til myndighetene livskvaliteten til folk(også for grupper med svekket immunforsvar) og skaper frykt som rammer psykisk.

  Velges videre nedstengning er det ikke helsa til folk flest som prioriteres.

 4. Skulle billedbruken din ha noe for seg måtte alle smittede av Korona blitt dødelig syke…Korona er ikke Svartedauden.
  Enhver person med influensalignende symptomer gjør lurt i å ikke oppsøke andre folk fullstendig uavhengig av Korona. Brann kan forbygges uten bruk av brannslange.

 5. Myndighetene presenterte scenarioer med svært høye tall for innleggelser inkludert på intensiv og døde om et virus de selv bekrefter hadde svært mangelfull kunnskap om. Utifra denne manglende kunnskapen presenterte de en kampanje om at Norge ikke hadde kapasitet i sykehusene til å håndtere de høye tallene syke det ville bli etter en teoretisk modell skjema og graf med faser. De presenterte det som et stort problem at de ikke kjente smittehistorien til alle som fikk bekreftet smitte ved prøve.

  Dette var grunnlaget som ble presentert oss som tilstrekkelig til å stenge ned Norge.
  Oppskrift: Legg fram en modell med høye oppsiktsvekkende tall som gjør at det virker uansvarlig å ikke handle fort. Pynt med en detalj i utvikling som folk flest synes høres alarmerende ut.

 6. Myndighetene sier selv at de ikke vet om tiltak som stengte skoler og barnehager har gitt effekt på smittespredningen. Det er derfor ikke grunnlag for å si at tiltakene i flertall stoppet sykdommen i Norge.
  Derimot kan man med sikkerhet si at mange er blitt permitterte og arbeidsledige som følge av de mest inngripende tiltakene.

 7. Skal effekt av tiltak forsøkes vurdert må man søke å finne kunnskap om viruset. Interessant er det å vite hvordan så mange ble smittet på ski- og alkohol-ferie i Mellom-Europa. Eller helsepersonell internt på sykehus i Wuhan. Eller internt på sykehjem i Norge. Dette vil ta tid. Kanskje er kunnskap fra Island som øy og med stor grad av testing noe av det første med verdi?

  Det viktigste er kanskje å forsøke å se på kostnaden av tiltakene opp i mot effekten. Hvor mange er smittet med sykdom av egen familie når de må være hjemme sammen nesten hele døgnet i boliger med svært variabel ventilasjon? Eller innesittende grunnet karantene eller smitteangst som mister frisk vårluft og D-vitamin-holdig sol? Nylig arbeidsledige som bekymrer seg over høy boliggjeld og anstrengt økonomi? Små bedriftseiere som ser fruktene av mange års innsats forsvinne ut av vinduet?

 8. Det er helt naturlig å sammenligne mot noe vi kjenner og vet en hel masse om, annet ville vært påtagelig. Fra WHO kan vi lese at mellom 190.000 og 645.000 liv går tapt globalt hvert eneste år (900-1800 i Norge), og der er som kjent vaksiner tilgjengelig her, men de har bare en effekt på ca 50%, og selv da ser vi tall som de WHO viser til.
  Lite tyder på at Covid-19 vil ta flere liv enn en gjennomsnittlig influensa sesong, og vi ser ikke, og har aldri sett tiltak som ligner det vi nå ser. Om vi benytter tall fra cruice skip som jo for anledningen er som en virus laboratorium å regne, viser ett worse case scenario at 19% smittes og av disse vil ca 1.5% dø. For Norge gir de parameter potensielt 15.000 dødsfall av Covid-19.

  Om du nå tar prisen som staten alene har lagt på bordet, 200 milliarder og deler på de 15.000 potensielle dødsoffer, så koster kuren ca 13.5 millioner per pasient, og det betyr at tiltakene er ute av proposisjoner, kuren skader mer enn viruset, så med mindre den kursen endres, vil der gå flere liv tapt av tiltakene enn det man prøvde og berge.

  Under den forrige “finanskrisen” som var for mild bris og regne mot det vi står mitt oppe i nå, var det over 10.000 selvmord i USA og Europa alene med finansielle problemer som utløsende årsak. Tiltakene denne gangen vil skape langt flere økonomiske offer, men jeg ønsker ikke spekulere i hvor mange det blir, men de som ikke er oppmerksomme på at økonomisk havari alt for ofte har dødelig utfall bør snarest ta det med i sine vurderinger når man vurderer tiltakene for å bremse dette viruset.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

5 flere kommentarer

Deltakere