Er det NVE, OED eller Bundesrepublik Deutschland som skal avgjøre Andmyrans skjebne?

0
Andmyran. Foto: Motvind Norge

Av Christina Fjeldavli.

Norske myndigheter har valgt å samarbeide svært tett med tyske myndigheter, blant annet gjennom den såkalte Tyskland-strategien. Et av de viktigste målene for strategien er “å halde fram med å vere ein stabil og sikker leverandør av energi til den tyske marknaden og ein viktig bidragsytar til og samarbeidspartnar for Tysklands innsats for energiomstilling og for å nå klimamåla i Europa”, ifølge Regjeringens nettsider.

Norge har blitt omtalt som Europas klimaverktøykasse og grønne batteri. Hvor grønt er dette batteriet egentlig, når det innebærer den raskeste raseringen av natur vi noen gang har opplevd her til lands? Det har lenge vært opplagt at tyske investorer har sterke økonomiske interesser i norsk vindkraftutbygging, og den tyske ambassaden er en aktiv pådriver for dette. Etter at OED landet på at Andmyran skal vernes, velger ambassadør Alfred Grannas å true med rettssak. “Jeg tror ikke at en lang rettssak i krisetidene akkurat nå hadde vært til nytte av noen av partene”, skriver han blant annet, i en e-post datert 27. mars 2020, stilet til Tony Christian Tiller. Høyre-politikeren Tiller ble utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet samme dag som e-posten er datert.

Screenshot_20200403_130843
Skjermdump av e-posten hvor den tyske ambassadøren truer Olje- og energidepartementet med rettssak.

24. august 2019 hadde jeg et innlegg på bloggen hvor jeg henvendte meg direkte til Angela Merkel: Brevet fikk jeg oversatt fra tysk av Sonja Sjølie, så Merkel burde ha alle muligheter til å forstå det: Windindustrie in norwegischer Natur- Klimafeidlich und unrentabel. Jeg sendte brev til Dronning Sonja og Angela Merkel samtidig. Fra Dronningen fikk jeg raskt hyggelig svar.

Merkel har ennå ikke respondert, og det til tross for at tyske interesser tydeligvis er styrende for norsk kraftpolitikk: Brev til Sonja og Angela I løpet av 2019 brukte jeg en del krefter på å henvende meg til diverse regjeringsmedlemmer. Ola Elvestuen stilte opp da vi markerte mot naturødeleggende vindindustri 8. september 2019: Markering for bevaring av villmarka. Han var da klima- og miljøminister. Etterfølgeren Sveinung Rotevatn har så langt ikke svart på noen av mine mange henvendelser. Ikke Erna Solberg heller. Hvorfor svarer de ikke? Skyldes tausheten at de har gitt fra seg mye av kontrollen til vindkraftbransjen, og til andre stater?

Antagelig bør vi skrive flere brev direkte til den tyske regjeringen. Vi kan også henvende oss til den tyske ambassadøren, som representerer tyske myndigheter i Norge. Elin Ørjasæter hadde dessverre helt eller delvis rett da hun i 2019 påpekte det NAV-skandalen så tydelig viste, at Norge har blitt et slags lydrike under EU. Til tross for at norske innbyggere to ganger har stemt nei til unionen, har norske myndigheter laget avtaler som har fratatt oss mye av den selvstendigheten vi tidligere hegnet om. Som kraftkoloni blir vi grundig lurt, og grovt utnyttet av kyniske aktører som vet å misbruke klima- og koronakrisen.

Foreløpig er det uvisst hvordan OED til stille seg til trusselen fra den tyske ambassaden. “Dette vindkraftverket inngår i et omfattende og påvist verdifullt myrområde. Etter at konsesjon ble gitt helt tilbake i 2006/2010 foreligger det ny og oppdatert kunnskap om myr og dens betydning for klimaet”, mener olje- og energiminister Tina Bru, ifølge Enerwe (25. mars 2020). Det er svært gledelig å se at Bru bruker miljøfaglig argumentasjon for å begrunne vedtaket. Vi får inderlig håpe at OED holder fast ved beslutningen om å ikke gi utsatt frist til vindkraftutbygging på Andmyran.

Kilder:

https://www.regjeringen.no/no/dep/oed/org/politisk_ledelse/statssekretar-tony-christian-tiller/id2693455/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tyskland_strategi/id2654427/

https://www.vol.no/pluss/2020/04/03/Den-tyske-ambassad%C3%B8ren-vil-ha-dialog-om-Andmyran-saken-21520600.ece

https://enerwe.no/vindkraft/tina-bru-gir-ikke-andmyran-vindkraftverk-utsatt-frist/360326

https://www.nrk.no/nordland/vil-ha-dialog-om-andmyran-1.14971908?fbclid=IwAR3o_DhA81bUDVknu4ehpB1CZr9c-BQbAd1ogjq-rB53ZuNb5fJWiFuVBPU

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Christina Fjeldavli.

Les mer om vindkraft på steigan.no


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.