Ofre miljøet for arbeidsplassar?

6
Bakgrunnsbilde: Shutterstock. Innfelt: Rødts kronikk i Klassekampen.
Svein Lund

Av Svein Lund.

Klassekampen 23.04.2020 har eit innlegg under tittelen «Det haster med havvind!» I innhald kunne innlegget vore skrive av Arbeiderpartiet, LO, NHO eller vindindustrien sin organisasjon Norwea. Men det er faktisk skrive av leiinga i Raudt, partiet som no set seg som mål å vere Noregs fremste industriparti, om naudsynt på kostnad av miljøet.

Vi står no midt oppe i ei gigantisk utbygging av vindkraft på land. For kvar dag raserer denne uopprettelig større og større del av det vi enno har igjen av intakt natur i Noreg, først gjennom anleggsarbeid som gjør natur om til industriområde, så gjennom drift som dreper fugl, flaggermus og insekter i masseomfang, og øydelegg grunnlaget for både reindrift og villreinbestand, for ikkje å snakke om friluftsliv og turistnæring.
Dette skjer i namnet til «det grøne skiftet», for å skaffe verda «fornybar» energi, så vi skal kunne ha godt samvet når vi held fram med overforbrukssamfunnet på kostnad av naturen i verda og ressursane for framtida. Det skjer med enorme subsidiar betalt av norske skattebetalarar og straumforbrukarar, og dei som tener på dette er vindturbinprodusentar i Danmark, Tyskland og Spania, vindkraftbaronar i Noreg og andre land, som kan stikke fortenesten unna i skatteparadis, samt dei konsulentane som er betalte for å fornekte skadeverknadane.

Etter som det blir meir og meir klart at vindkraft på land skaper store problem, utan å kunne erstatte fossil energi sjølv om alt av natur og kulturlandskap byggast ned, kastar vindkraftbaronane auga sine på havet, ei tilsynelatande uuttømmelig kjelde for ny profitt for Vestas, Siemens og store og små vindbaronar. Alt tyder på at «havvindeventyret» vil bli ei gjentaking av landvindtragedien. Denne gongen er det ikkje reindriftsnæringa, men fiskerinæringa som blir ramma. På profitten sitt alter, kamuflert som grønn energi og arbeidsplassar, skal fiskefelta no beslagleggast utaskjærs, etter at fjordane allereie er fråtatt fiskarane gjennom oppdrettsnæringa. I staden for å skremme rein, skal ein no skremme fisk og kval. Men i likheit med landvindkrafta vil ein drepe ned fugl i masseomfang, i ein situasjon der verdas fuglebestand allereie er i katastrofal tilbakegang. Venger av glasfiberarmert plast vil slitast ned til små partiklar som vil spreiast i havet og bli tatt opp av alt som lever der. Å satse på storstilt havvind er eit nytt uforsvarlig eksperiment som vi ikkje veit resultata av.

Les: Vindkraftsøppel: 2000 tonn glassfibervinger, ingen gjenvinning

Vindkraft på land er i dag lønsam for investorane BARE fordi han er betalt av milliardar i subsidiar. Den påståtte verdiskapinga på 117 milliardar frå havvind vil måtte koste enno meir. Dette vil skje med eit gigantisk forbruk av metall som koppar, jern, nikkel og sjeldne jordmetall, samt kalkstein for betong og oljebasert venger som slitast ut men ikkje kan resirkulerast. Det vil tappe enno meir av jordas knappe ressursar for å auke forbruket på vegen mot undergangen. Å satse på havvind er både svært dårlig miljøpolitikk, feil energipolitikk og høgst tvilsam økonomisk politikk.
Vi treng eit parti som kan stå opp mot dette vanviddet. Eg hadde trudd Raudt kunne vere eit slikt parti, men må dessverre konstantere at eg tok feil.

Svein Lund

tidligare Raudt-velgar


Representanter for partiledelsen i Rødt inviteres til å svare på dette innlegget.

Red.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Johnny Johnny says:

  Sitat: “Norge har et kraftoverskudd i lang tid fremover og har derfor ikke behov for denne kraften. Kombinert med det faktum at norske havområder i all hovedsak er for dype til bunnfaste løsninger, bør havvind utvikles i andre markeder, der det er behov for den fornybare kraften og kostnadene er lavere. Kostnadsnivået for bunnfast havvind er rundt fire ganger så høyt som for landbasert, mens flytende havvind er fem til seks ganger så dyrt som landbasert vindkraft,” sier kommunikasjonssjef Lars Magnus Günther i Statkraft.

  Bjørnar Moxnes sier så mye rart at man skulle tro han er utplassert av storkapitalen eller CIA for å ødelegge eller trekke RØDT lengst mulig til høyre. Det ville i så fall ikke være første gang CIA infiltrerer partier på venstresiden i Norge! :wink:

 2. Hele det parlamentariske systemet er korrupt og det representative demokratiet er bare et spill. Som Samir Amin skrev, de parlamentariske systemet (som Stortinget) må betraktes som ett enkelt parti, et kartellparti bare med forskjellige fløyer.

  Det blir det samme hvordan regjeringen settes sammen av partier, de samlede politiske beslutningene de tar vil over tid komme storkapitalen til gode og ikke folk og land. Det er bare en sterk nasjonalstat hvor folket har full suverenitet og råderett over landets ressurser og infrastruktur som kan stå imot den globale storkapitalen.

 3. Havvind er en av de dødeste hestene som finnes sammen med karbonfangst. Den er meget materialkrevende. Hywind eller Sway fra Equinor krever for 4000 tonn stål pr mølle alt inludert; kjetting og ankre. Hvordan tenker en at stål produseres egentlig? Grønt er det ikke. Så materialbehoved pr produsert ustabil strømmer i verdensklasse. Vedlikeholdet med kostbare båter og mannskap skal også betales og kan heller ikke gjøres hele pret. Ikke rart det trengs enorme subsidier for all fremtid. Hvordan kan det bli en vekstnæring? Hvor naiv og dum kan en være?

 4. Et strålende innlegg av Svein Lund. I Rødt-miljøet har det vært glede og optimisme over at partiet har steget på galluper de siste årene.
  Det man ikke har tatt i betraktning er at en stor fraksjon av lederskapet i Rødt fremmer Røkke-NHO politikk som idegivere for norsk storkapitalisme. Ikke de middelstore.
  Resultatet av dette kan ikke bli noe annet enn en ny stor splittelse i Rødt. Den globalitiske grønne fraksjonen som snakker som Ursula von Leyen og alle de andre med et mer forankret norsk perspektiv.
  En splittelse mellom de to retningene er helt uunngåelig. Det eneste vi kan strides om er når den vil finne sted.
  Som Svein Lund er også jeg en gammel Rødter,men meldte meg ut allerede i 2015 da Rødt ville innkludere Nato/EU partiet AP i “venstresida”. Det var jo selvmord som de må betale for nå i nærmeste framtid.
  Det indre livet i Rødt vil i 2020-21 bli en slagmark av klassekonfrontasjoner og ideologisk strid. Skal man gå inn for den anbefalte statskapitalismen som fryder Røkke-miljøet eller skal man
  ha et perspektiv for sosialisme?
  Det lar seg ikke gjøre å lage et politisk kompromiss mellom de to
  retningene. Rødt er duket for innlandsstormer.

 5. Avatar for Slangen Slangen says:

  Dette er god journalistikk.
  Vindturbinar til havs er forurensande og dødfødt som industrisatsing og eit resultat av uvitande amatørpolikk. Med slikt toskeskap bør sjølvsagt Rødt tape velgarar. Det er også skuffande at ein mogeleg statsminister Vedum fremjar tåpeleg havvind.

 6. Her skal gode Svein Lund få et tips om hvor Magnus Marsdal og herr Mimir heter tankeinspirasjon fra. Går du inn på websida til Manifest skjønner du at de har kommet langt allerede med å bygge opp prosjektet “grønn Industri 21” hvis tenkning inkluderer Gahr Støre - og finanser fra storkapitalen. Røkke leverer 1 million.
  “Venstresida er nødt til å samarbeide med storkapitalen”.(Marsdal)
  Prosjektet henviser til professor Mariana Mazzucato (født 1968) som er stor figur innen moderne globalistisk og grønn kapitalistisk tenkning. Hennes artikler finnes på:
  https//marianamazzucato.com
  Hvis du bare ser litt på dette forstår en vilken type filosofi det er som veileder ikke bare Manifest men også en ledende fraksjon i Rødt: en skal redde kapitalismen fra seg selv.
  Denne Mariana har jobbet på aller øverste nivåer for verdens globalisering: i Europakommisjonen 2009-2012,i FNs komite for utvikling fra 2019. Hun tilhører absolutt jetsettet av akademiske teoretikere for globalisering.
  Så,Svein Lund,her har du en tråd til ytterligere forskning av havvindsfraksjonen i Rødt. Det er også globaliserings og EU-orienterte folk. De har nå funnet seg - etter Syriza - et nytt fyrtårn til å lyse inn i framtiden. Professor Mariana. God lesning.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere