Forfatningsdomstoler i Tyskland: Demonstrasjonsforbud og utgangsforbud er grunnlovsstridige

0
Fra demonstrasjonen i Giessen. Skjermdump fra video.

Koronatiltakene også i Tyskland er så vidtgående at de innskrenker en lang rekke grunnlovsfestede rettigheter, deriblant forsamlingsfriheten. Hva skjer så om man ønsker å demonstrere mot dette forbudet? Det må være lov, slår den tyske forfatningsdomstolen fast i en dom som tok utgangspunkt i en søknad om å få demonstrere mot forsamlingsforbudet i byen Giessen.

Den føderale forfatningsdomstolen i Tyskland har i oppgave å verne om grunnloven. Ei gruppe mennesker som har reagert mot hvordan koronatiltakene innskrenker forsamlings- og demonstrasjonsfriheten i Tyskland ville demonstrere under parolen:

«Styrk helsa istedetfor å svekke grunnlovrettighetene – beskyttelse mot virus ikke mot mennesker.»

Arrangørene hadde lovt at de ikke ville være flere enn 30 demonstranter og at de ville holde tilstrekkelig avstand fra hverandre. Men byen forbød demonstrasjonen. Begrunnelsen var at koronaforordningene i Hessen ikke tillater forsamlinger på mer enn to mennesker. Arrangørene anket avgjørelsen inn for forfatningsdomstolen. Dette skriver Klaus Hempel, som er juridisk redaktør i ARD.

I sin dom slo retten fast at et så vidtgående forsamlingsforbud som det Hessen har vedtatt er i strid med den tyske grunnloven.

Denne dommen er blitt fulgt opp av en dom i Forfatningsdomstolen i Saarland der det generelle portforbudet i koronabestemmelsene er blitt opphevet. Domstolen fant forbudet i strid med grunnloven. Dommen ble avsagt etter en hasteanmeldelse fra innbyggere i Saarland.

Tyskland har som kjent hatt noen negative erfaringer med innskrenkninger av de grunnleggende fri- og rettighetene, derfor har de et sterkt grunnlovsvern. Og forfatningsdomstolene har altså slått fast at de mest vidtgående innskrenkingene av forsamlings- og bevegelsesfriheten er i strid med grunnloven.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting. Og få gjerne med deg venner og kolleger.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.