Noen vil gjerne utnytte epidemien til sin egen fordel

0
Melinda og Bill Gates på World Economic Forum

18. oktober 2019 gjennomførte Johns Hopkins Center for Health Security en skrivebordsøvelse på en global pandemi. Øvelsen ble gjennomført i samarbeid med World Economic Forum og Bill & Melinda Gates Foundation. Scenariet for den tenkte pandemien kalles Event 201, en simulert hendelse (se video) som likner så ubehagelig på koronaepidemien at det har fått noen til å spørre om det var noe de visste som vi andre ikke vet. Vi lar den ballen ligge for i stedet å peke på hva samarbeidspartnerne ønsket å få ut av øvelsen. Det er illevarslende nok i seg sjøl, og vi har den fordelen at vi har deres egne ord for det.

«Offentlig-privat samarbeid for pandemibekjempelse»

Anbefalingene fra skrivebordsøvelsen ligger her. Samarbeidspartnerne skriver:

«Den neste alvorlige pandemien vil ikke bare forårsake omfattende sykdom og tap av liv, men kan også utløse store, forsterkende økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser som kan få en sterk global effekt og føre til mye lidelse. Arbeidet med å forhindre slike konsekvenser eller reagere på dem når de utspiller seg, vil kreve enestående nivåer av samarbeid mellom regjeringer, internasjonale organisasjoner og privat sektor. Det har vært gjort en viktig innsats for å engasjere den private sektoren i epidemiberedskap på nasjonalt eller regionalt nivå. Det er imidlertid store, uoppfylte globale sårbarheter og internasjonale systemutfordringer som pandemier utgjør som vil kreve nye robuste former for offentlig-privat samarbeid.

Pandemiøvelsen Event 201, som ble gjennomført 18. oktober 2019, demonstrerte på en tydelig måte en rekke av disse viktige hullene i beredskapen mot pandemi, så vel som noen av elementene i løsningene i samarbeidet mellom offentlig og privat sektor som vil være nødvendig for å fylle dem. Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum og Bill & Melinda Gates Foundation foreslår i fellesskap følgende:»

  1. Regjeringer, internasjonale organisasjoner og bedrifter bør planlegge nå for hvordan korporasjonenes kompetanse skal utnyttes under en storstilt pandemi.
  2. Industri, nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner bør samarbeide for å styrke internasjonale lagre av medisinske mottiltak (MCM) for å muliggjøre rask og rettferdig distribusjon under en alvorlig pandemi.
  3. Land, internasjonale organisasjoner og globale transportfirmaer bør samarbeide for å opprettholde reise og handel under alvorlige pandemier. Reise og handel er avgjørende for den globale økonomien så vel som for nasjonale og til og med lokale økonomier, og de bør opprettholdes selv i møte med en pandemi.
  4. Regjeringene bør gi mer ressurser og støtte for utvikling og fabrikasjon av vaksiner, terapeutika og diagnostikk som vil være nødvendig under en alvorlig pandemi.
  5. Global virksomhet bør anerkjenne den økonomiske belastningen av pandemier og kjempe for sterkere beredskap.
  6. Internasjonale organisasjoner bør prioritere å redusere økonomiske konsekvenser av epidemier og pandemier.
  7. Regjeringer og privat sektor bør prioritere å utvikle metoder for å bekjempe feil- og desinformasjon før neste pandemirespons.

Dette er som vi har pekt på tidligere milliardærklubben World Economic Forums mantra: «globalt offentlig-privat samarbeid». Det er svaret deres når det gjelder «klima», og det er igjen svaret deres når det gjelder pandemier. Og offentlig-privat samarbeid betyr privatisering og at offentlig sektor underlegger seg de multinasjonale selskapenes agenda og kontroll.

Anbefalingene fra partnerne er at det er Verdens helseorganisasjon (WHO), CEPI og GAVI som skal stå for dette globale samarbeidet. Hvem er CEPI og GAVI?

CEPI eller The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations ble grunnlagt i Davos av regjeringene i Norge og India, the Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust og World Economic Forum.

GAVI – The Vaccine Alliance – er etablert av World Health Organization, UNICEF, Verdensbanken og Bill & Melinda Gates Foundation. Norge har bevilget over 9 milliarder kroner til GAVI. Reiksrevisjonen hadde i 2017 vesentlige merknader til hvordan den norske støtten var blitt håndtert: Sentrale dokumenter om norske bistandsmilliarder skjult for offentligheten i UD.

Epidemi som sjokkdoktrine

Disse kapitalkreftene bruker koronaepidemien som en sjokkdoktrine for å fremme sin agenda. Det er å legge FN-systemet og de nasjonale regjeringene inn under kontroll av en håndfull mulitnasjonale kapitalistiske korporasjoner.

Ved siden av vaksineprogrammet til Bill Gates og Big Pharma satser de også på å tvinge fram obligatorisk digital ID. Dette går fram av dokumentene til ID2020, en allianse som består av, hold dere fast:

Accenture, GAVI, The Rockefeller Foundation og Microsoft.

De skriver om sine mål blant annet:

«Ingen myndigheter, selskaper eller byråer kan løse denne utfordringen alene. Å sette fremtidens kurs for digital ID og navigere i de risikoene dette innebærer er en utfordring som krever vedvarende samarbeid og globalt partnerskap.»

World Economic Forum, Bill Gates & co vil helst ta kontroll over det meste, og vil de ha oss til å tro, til vårt eget beste.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelUSA vil grabbe virusvaksine fra Tyskland
Neste artikkelLitt mer om Covid-19
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).