Noen vil gjerne utnytte epidemien til sin egen fordel

46
Melinda og Bill Gates på World Economic Forum

18. oktober 2019 gjennomførte Johns Hopkins Center for Health Security en skrivebordsøvelse på en global pandemi. Øvelsen ble gjennomført i samarbeid med World Economic Forum og Bill & Melinda Gates Foundation. Scenariet for den tenkte pandemien kalles Event 201, en simulert hendelse (se video) som likner så ubehagelig på koronaepidemien at det har fått noen til å spørre om det var noe de visste som vi andre ikke vet. Vi lar den ballen ligge for i stedet å peke på hva samarbeidspartnerne ønsket å få ut av øvelsen. Det er illevarslende nok i seg sjøl, og vi har den fordelen at vi har deres egne ord for det.

«Offentlig-privat samarbeid for pandemibekjempelse»

Anbefalingene fra skrivebordsøvelsen ligger her. Samarbeidspartnerne skriver:

«Den neste alvorlige pandemien vil ikke bare forårsake omfattende sykdom og tap av liv, men kan også utløse store, forsterkende økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser som kan få en sterk global effekt og føre til mye lidelse. Arbeidet med å forhindre slike konsekvenser eller reagere på dem når de utspiller seg, vil kreve enestående nivåer av samarbeid mellom regjeringer, internasjonale organisasjoner og privat sektor. Det har vært gjort en viktig innsats for å engasjere den private sektoren i epidemiberedskap på nasjonalt eller regionalt nivå. Det er imidlertid store, uoppfylte globale sårbarheter og internasjonale systemutfordringer som pandemier utgjør som vil kreve nye robuste former for offentlig-privat samarbeid.

Pandemiøvelsen Event 201, som ble gjennomført 18. oktober 2019, demonstrerte på en tydelig måte en rekke av disse viktige hullene i beredskapen mot pandemi, så vel som noen av elementene i løsningene i samarbeidet mellom offentlig og privat sektor som vil være nødvendig for å fylle dem. Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum og Bill & Melinda Gates Foundation foreslår i fellesskap følgende:»

 1. Regjeringer, internasjonale organisasjoner og bedrifter bør planlegge nå for hvordan korporasjonenes kompetanse skal utnyttes under en storstilt pandemi.
 2. Industri, nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner bør samarbeide for å styrke internasjonale lagre av medisinske mottiltak (MCM) for å muliggjøre rask og rettferdig distribusjon under en alvorlig pandemi.
 3. Land, internasjonale organisasjoner og globale transportfirmaer bør samarbeide for å opprettholde reise og handel under alvorlige pandemier. Reise og handel er avgjørende for den globale økonomien så vel som for nasjonale og til og med lokale økonomier, og de bør opprettholdes selv i møte med en pandemi.
 4. Regjeringene bør gi mer ressurser og støtte for utvikling og fabrikasjon av vaksiner, terapeutika og diagnostikk som vil være nødvendig under en alvorlig pandemi.
 5. Global virksomhet bør anerkjenne den økonomiske belastningen av pandemier og kjempe for sterkere beredskap.
 6. Internasjonale organisasjoner bør prioritere å redusere økonomiske konsekvenser av epidemier og pandemier.
 7. Regjeringer og privat sektor bør prioritere å utvikle metoder for å bekjempe feil- og desinformasjon før neste pandemirespons.

Dette er som vi har pekt på tidligere milliardærklubben World Economic Forums mantra: «globalt offentlig-privat samarbeid». Det er svaret deres når det gjelder «klima», og det er igjen svaret deres når det gjelder pandemier. Og offentlig-privat samarbeid betyr privatisering og at offentlig sektor underlegger seg de multinasjonale selskapenes agenda og kontroll.

Anbefalingene fra partnerne er at det er Verdens helseorganisasjon (WHO), CEPI og GAVI som skal stå for dette globale samarbeidet. Hvem er CEPI og GAVI?

CEPI eller The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations ble grunnlagt i Davos av regjeringene i Norge og India, the Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust og World Economic Forum.

GAVI – The Vaccine Alliance – er etablert av World Health Organization, UNICEF, Verdensbanken og Bill & Melinda Gates Foundation. Norge har bevilget over 9 milliarder kroner til GAVI. Reiksrevisjonen hadde i 2017 vesentlige merknader til hvordan den norske støtten var blitt håndtert: Sentrale dokumenter om norske bistandsmilliarder skjult for offentligheten i UD.

Epidemi som sjokkdoktrine

Disse kapitalkreftene bruker koronaepidemien som en sjokkdoktrine for å fremme sin agenda. Det er å legge FN-systemet og de nasjonale regjeringene inn under kontroll av en håndfull mulitnasjonale kapitalistiske korporasjoner.

Ved siden av vaksineprogrammet til Bill Gates og Big Pharma satser de også på å tvinge fram obligatorisk digital ID. Dette går fram av dokumentene til ID2020, en allianse som består av, hold dere fast:

Accenture, GAVI, The Rockefeller Foundation og Microsoft.

De skriver om sine mål blant annet:

«Ingen myndigheter, selskaper eller byråer kan løse denne utfordringen alene. Å sette fremtidens kurs for digital ID og navigere i de risikoene dette innebærer er en utfordring som krever vedvarende samarbeid og globalt partnerskap.»

World Economic Forum, Bill Gates & co vil helst ta kontroll over det meste, og vil de ha oss til å tro, til vårt eget beste.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Det store spørsmålet er om tilfeldigheter fremmer globalisme og NWO (coincidence theory som paradigma), eller om NWO fremmes med kriser (problem-reaction-solution som paradigma)

  Solbergs tale igår var opplagt ferdig skrevet, men ikke av Solberg (hun er kjent for å ha skrivevansker).
  Under hele talen leste hun fra et manus hun hadde foran seg, side for side. Manuset var full av “jeg mener derfor at” …
  altså fake
  Talen var skuespill hvor Solberg presenterte tiltakene som noe som stammet fra henne selv.
  Hva blir det neste? Militære grensekontroller?

 2. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Her bedriver Pål Steigan konspirasjons-teoretisk argumentasjon, med utgangspunkt i sine institusjonaliserte ideologiske fiendebilder (WEF, m.fl.). Også inspirert av vaksinemotstandere og fornektere av klimaendringer.

  Faktum er at Bill Gates i flere tiår har fremmet vaksine programmer spesielt for den fattige befolkning i underutviklede land. Inkludert fremmet behovet for en bedre internasjonal beredskap for å håndtere pandemier. Noe som er sterkt påkrevet, og solid bevist, ved Corona situasjonen vi har nettopp nå.

  At Bill Gates har fått med seg mange parter som bidrar til dette arbeidet, inkl. WEF og noen av Pål Steigans fiendebilder, endrer ikke på de aktuelle fakta om hva det faktisk er behov for, og som Bill Gates for egen del bruker egen tid og egne penger til å oppnå. Han har ingen økonomisk vinning ved dette, ettersom han ikke driver med farmasøytisk industri, og heller ikke er noen storaksjonær i den bransjen.

  De rasjonelle fakta er at Bill Gates har hatt helt rett i sine varsler om behovet for en bedre vaksine-beredskap, og internasjonale beredskaps behov for å takle pandemier. Han har også oppnådd meget signifikante resultater. Organisasjonen Gavi har hittil vaksinert 990 millioner fattige i underutviklede land. Samtidig som det har blitt bygget bedre lokale helsetilbud, gitt opplæring i prevensjon for beskyttelse mot sykdommer som HIV og uønsket store barnekull i familier. Det har redusert dødeligheten i de befolkninger programmene har vært gjennomført signifikant, og tilsvarer at ca. 90 millioner liv er spart i forhold til dødeligheten før disse programmene ble gjennomført.

  Pål Steigan gjør her den feil å gre alle under en kam som er på noe vis er rike og i kontakt med WEF m.fl. Uten å se til at Bill Gates skiller seg signifikant fra de som har blitt rike kun ved finansielle spekulasjoner, slik som f.eks. Soros og majoriteten av dem som møtes i WEF og tilsvarende rikmannsklubber. Bill Gates er blitt rik fordi han gjorde dataverktøyet tilgjengelig for folk flest. Noe han ble møtt med stor motstand mot i starten, ettersom de store korporasjoner på den tid ikke hadde tro på data for hvermannsen. Bill Gates og Steve Jobs m.fl. lyktes med å gå imot de store og rike på sin tid, og skapte noe nesten ethvert menneske på denne jord tok i bruk. Da blir man nødvendigvis rik, men på et helt annet vis enn dem som gjør det ved å utbytte hvermannsen via bank-, børs og finans spekulasjoner.

 3. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Det er ingen tilfeldigheter involvert. Kapitalismen er en syklisk krise økonomi, som periodisk må kollapse for å skape rom for ny vekst. Globalisert brutal kapitalisme gjør de sykliske kriser større enn lokale og regionale boblebrist.

  Bill Gates er opptatt av å lindre lidelsen, og takle konsekvensene disse kriser medfører for de fattigste befolkninger især, og alle andre blant folk flest som rammes av konsekvensene. Pandemier er ingen tilfeldighet. Det har historien grundig bevist. De må man ha en beredskap mot, og det er del av arbeidet Bill Gates bruker egen tid og egne penger på.

 4. Avatar for Johnny Johnny says:

  Bill Gates faces a lawsuit for the illegal testing of tribal children in India, it appears that his crimes against humanity have finally caught up with him!

  Men, med alle pengene, USAs militære makt og etterretningsorganisasjoner slipper nok dette sleipe mennesket unna med sine forbrytelser mot menneskeheten! :angry:

  Bill Gates er opptatt av sin egen klasse, og fører en knallhard klassekamp mot både deg, meg og alle andre vanlige mennesker. I tillegg til dette, så samarbeider Bill Gates/Microsoft med USAs etterretningsorganisasjoner, slik at alle mennesker på jorda skal bli overvåket døgnet rundt, og ikke ha noe privatliv.

  Skjønner du dette, Geir?

  Ref:

 5. Avatar for Johnny Johnny says:

  It is difficult to believe that, despite the mounting evidence outlining the many crimes against humanity that have been committed by the Gates Foundation, GAVI, UNICEF and PATH, Bill Gates is portrayed as a hero among many.

 6. Avatar for Johnny Johnny says:

  Det er kjekt å ha en fattig befolkning, i et underutviklet land langt borte, der man kan prøve ut eksperimentelle vaksiner, på barn, uten at noen bryr seg. Du er så naiv at jeg har ikke ord…

 7. Avatar for Mari Mari says:

  Du sier så mye fornuftig men når det gjelder Gates så må du ha ligget på latsiden. Karen er ikke av de rause men av det tyvaktige og kyniske slag.
  Når det gjelder vaksiner så må jeg også si at jeg tror du har blitt lurt. Det er for mange av dem som ikke har noen som helst verdi når det gjelder å beskytte helse. Noen fungerer og andre ikke, for å si det sånn. TB vaksine fungerer ikke. Malaria vaksine fungerer stort sett men ikke alltid. MMR vaksinen fungerer men om administrert for tidlig kan medføre altfor alvorlige og varige bivirkninger at jeg lurer på hvorfor ikke folk blir bedd om å bringe ungene sine noen måneder senere for å minske risikoen. Selv vanlig influensavaksine kan ha meget skadelige bivirkninger. Det er ikke snakk om at det er konspirasjonsteori når det allerede har blitt bekrefter som faktum. Det er kun de som enten har blitt overbevist eller hjernevasket til å tro på den siden av eliten som fortsatt driver benektelse i forsøk til å skape forvirring så de hjelper eliten oppnå sitt mål og de som er direkte betalt av dem til å drive overlagt propaganda som snakker om konspirasjonsteori. Grunnen er rett og slett for å tvinge opposisjonelle stemmer til taushet. I ærlige debatter finnes det ikke konspirasjonsteoretikere vs konspirasjonsbekjempere men folk med forskjellige meninger. Den ene metoden er respektfull vs den andre metoden som er en hersketeknikk jeg ikke har mye sansen for.
  Når det gjelder Gates og det å spandere penger må det kanskje hjelpe om man tar en aldri så liten titt på hans skatteutgifter vs hans fradragsrettigheter. Bare en tanke :wink:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

38 flere kommentarer

Deltakere