Klimautviklingen: når ytterfløyene går på limpinnen

55
Illustrasjon: Shutterstock.
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Utviklingen av «Folkeopprøret mot klimahysteriet» (FMK) er interessant. Det hele startet med et synspunktet som seinere er blitt opprettholdt som det sentrale grunnsynet i gruppa: Klimaendringene er ikke menneskeskapte. Klimatiltakene er (derfor) meningsløse, i tillegg til at de er enormt kostbare – og verre skal det bli. Det er mange i Norge som deler dette synet (ca. 10 %), mens nesten 40 % mener det motsatte, altså at klimaendringene er menneskeskapte.

Og så har vi ei diger gruppe midt imellom på nesten 50 % av befolkningen som ikke klarer å ta standpunkt til hva som driver klimautviklingen, fordi overbevisende dokumentasjon mangler hos begge ytterfløyer. Klimautviklingen blir egentlig nokså ubegripelig for de fleste av oss.

Vi i denne mellomgruppa – som utgjør halvparten av befolkningen i landet – nøyer oss med å protestere mot «klimahysteriet», altså mot åpenbare overdrivelser om værforhold, rødt kjøtt og mange ytterst tvilsomme klimaforslag som angivelig skal få kloden på rett kjøl. Og vi er vesentlig mer opptatt av de illusoriske klimatiltakene som florerer, enn av hypotetiske årsaker til klimaendringene.

Etter mitt syn svikter resonnementet hos begge ytterfløyer. Jeg skal prøve å forklare hvorfor.

Lederne i «Folkeopprøret» – men ikke medlemmene – er i utgangspunktet skråsikre på at de har funnet sannheten om klimaendringene. For å være meningsberettiget som «klimarealist», må man først akseptere at klimautviklingen kun skyldes «naturlige forhold». Men man kommer naturligvis ikke langt når man bare har ett argument mot norsk energipolitikk («klimaendringene skyldes ikke CO2-utslipp»!). «Klimaskepsis» er blitt religion og dermed faller de fleste av oss andre av lasset.

Da det raknet for venstresida

For en del år siden, da det virkelig begynte å rakne for den norske venstresida i klimapolitikken, var standpunktet i prinsippet helt tilsvarende det som nå utvikler seg på høyresida (Frp-sida). De menneskeskapte klimaendringene ble ikke bare en ukrenkelig religion som var hevet over den konkrete klimadebatten. Venstresidas fiasko var at den også aksepterte de fleste såkalte «klimatiltak» som kom fra energi- og miljømyndighetene, uansett irrelevans. Begrepet «klima» ble nærmest hellig, på linje med Jesus og Allah. Uansett hva som ble foreslått, ble klimaforslagene heiet fram – helt uavhengig av fornuft og forstand.

Grunnsynet på klimaspørsmålet er altså blitt det samme i «Folkeopprøret» som på venstresida. Begge har funnet SANNHETEN: Klimautviklingen blir bestemt/ikke bestemt av menneskelige aktiviteter (stryk det som ikke passer). Ingen nyanser her. Mens venstresidas udiskutable religion var troen på at klimaendringene var menneskeskapte, er «Folkeopprørets» religion like ekstrem, med motsatt fortegn. Begge har sine «fundamentalistiske» oppfatninger av klimautviklingen – all debatt mellom dem strandet for flere ti-år siden, selv om debatten paradoksalt nok fortsetter – fra skyttergravene.

De som kanskje vil vinne den norske klima- og energidebatten (Ap og Høyre) fryder seg over at ekstremismen har overtatt på begge ytterfløyer. De var ganske raske da de – sammen med energisektoren – skjønte at de plutselig hadde mulighet til å utrydde den effektive opposisjonen mot dagens energipolitikk ved å la «klimabegrepet» gjøre jobben.

Klimaspørsmålet er selvfølgelig komplett irrelevant for de som driver energipolitikken i Norge og internasjonalt, men det er likevel hensiktsmessig for dem å holde på i fred og ro med globaliseringen av verdens energiressurser, mens ytterfløyene diskuterer irrelevante spørsmål.

Her er det dessverre mange som har latt seg lure. Energimyndigheter og vindkraftselskaper har funnet presis det argumentet som både venstresida og høyresida biter på (hensynet til klimaet) – en bløff som er nøye utpønsket av vindkraftbransjen for at flest mulig skal gå på limpinnen.

«Folkeopprøret» er selvfølgelig velkomment som en organisasjon som kan argumentere for at klimaendringene er «naturlige» (f.eks. som et støttetiltak for nettsiden til «Klimarealistene»), men det blir galt hvis «Folkeopprøret» med 10 % av befolkningen bak seg skal delta i praktisk politikk, som f.eks. i arbeidet mot vindkraft i Norge og mot nye eksportkabler til EU.

Arbeidet mot norsk vindkraft må ha med seg vesentlig mer enn halvparten av befolkningen om den skal lykkes, altså folk med ulikt syn på årsakene til klimautviklingen. Kampen mot vindkraft burde kunne støttes av de fleste av oss, helt uavhengig av våre synspunkter på årsakene til klimaendringene.

Flere artikler av Odd Handegård finner du her.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Johnny Johnny says:

  Når Odd Handegård påstår at Klimaskepsis har blitt en religion viser han svært liten forståelse for hva som foregår og han misforstår fullstendig hva dette med å være klimarealist innebærer. Mulig Handegård selv tror han forstår, men det han skriver avslører at han har ikke peiling.

  Klimarealistene ønsker en vitenskapelig diskusjon, men den mektige eliten i USA, politiske partier, presse og IPCC skal ikke ha noen dialog, vi skal akseptere deres dårlig dokumentere påstander om menneskeskapt klimakatastrofe uten å stille spørsmål, og vi skal sitte stille som vettskremte mus. :mouse:

  Og, hvis noen våger å gå i mot den politisk vedtatte klimasannheten, så kommer en voldsom propagandakampanje i media og disse menneskene latterliggjøres, havner i offentlig gapestokk som idioter, tullinger og konspirasjonsteoretikere.

  Når Handegård påstår at klimaskepsis har blitt religion latterliggjør han en rekke dyktige mennesker/vitenskapsfolk som kjemper for at klimaspørsmålet skal behandles vitenskapelig og ikke bli et elite-vedtak.

  Klikk på linken under for å se hvilke religiøse idioter, tullinger og konspirasjonsteoretikere som sitter i klimarealistenes vitenskapelige råd.

 2. Temperaturen var 10 grader høyere da jorden var grønn

  Og at den økningen i stor grad skyldes menneskeskapte utslipp av både Co2,

  Egentlig har CO2 falt og gjort jorden lite fruktbar.

  IPCCs modeller er nå falsifisert av temperaturmålinger, som viser at modellene bommer

  Klimahysterikerne gjentar og gjentar at vi ikke trenger CO2-utslipp. De kan ikke det mest elementære

 3. Avatar for Johnny Johnny says:

  Her spyr Geir Ivar Jørgensen ut en rekke skjellsord mot personer og vitenskapsfolk han overhodet ikke har kjennskap til, flere forskere/professorer som kan mye om emnet er bare idioter, hysteriske konspirasjonsteoretikere og løgnere. Geir Ivar Jørgensen ser det neppe selv, men det er han (og andre som han) som er problemet!

  Og dette skriver en Larry Fink Groupie?

  Og dessuten, jeg tror ikke du vet hva ytre venstre er!

 4. For min del ønsker jeg både Odd Handegårds og Pål Steigans utvikling i spørsmålet velkommen. Jeg tror ikke den stopper her. Jeg tror begge kommer til å innse at hypotesen om CO2 som temperaturdriver ikke holder mål. Det er nok å se på jordas geologiske historie. Mens miljø-, natur- og ressursvern er viktigere enn noensinne, blir det stadig klarere at klimabløffen utnyttes av kommersielle interesser som er direkte i strid med dette, ref. vindturbiner, biodrivstoff, hydrogen etc. Dette er ikke “avvik”, det er kjernen i klimabløffen. CO2 er ingen forurensing, men en del av de prosessene som frigir CO2 kan være det. La oss konsentrere oss om å rense dem best mulig, og ikke om proxyen.

 5. Avatar for Hammer Hammer says:

  En sjelden gang er jeg inne på Steigan.no for å lese kommentarer. Ofte er det interessante og lærerike kommentarer fra de fleste. Men Kjellemann! Det du skriver som oftest er jo bare tull og tøys! Du argumenterer som regel ikke, bruker ikke dine egne oppfatninger i forhold til hva saken dreier seg om, men sprer om deg med usammenhengende meningsløshet. En hver fornuftig person som er inne på listen og diskuterer, greier ikke å ta deg alvorlig. Svært mange av oss oppfatter deg bare som en litt dum provokatør. At du orker må da være at du får litt betalt for tullskriveriene eller får tommelen opp av oppdragsgiver! At du gidder å gjøre deg selv til latter?

 6. Eg var i ein periode medlem av Fmk, men valde å trekkja meg ut, grunna den skitpakken som Faktisk.no publiserte.

  Eg veit ikkje korleis Fmk har utvikla seg sidan. Den tida eg var der, var det ytringar med ulik grad av fanatisme. Det avspeglar vel nokså bra haldningane i den delen av folket som har fått nok av “hysteriet”. Men det er klart at politikarforakten kunne gå for langt. Her er lett å sjå ein parallell til den nærslekta Facebook-sida “Stopp ACER”. Trass i at partipolitikk i fylgje reglane ikkje skulle vera tema, var det stadige tendensar til utfall mot visse politiske parti, og aller mest MDG.

  På ein måte må ein vel leva med at dei mest ytterleggåande vil vera dei mest høgrøysta i ein kvar debatt. Det bør ikkje vera til hinder for også å setja fram meir nyanserte synspunkt. Elles vil dei høgrøysta sin dominans verta ein sjølvoppfyllande profeti.

  Eg har vore klimaskeptikar sidan hausten 2000, og kom vel med mi fyrste offentlege klimaskeptiske ytring vinteren 2001. Klimarealistene har eg derimot aldri vore medlem av, men eg har seriøst vurdert å melda meg inn. Når eg kom til den konklusjonen at eg ikkje ville gå inn i Klimarealistene eller stå inne for det dei driv med, skuldast det ei vurdering av seriøsiteten til organisasjonen. I mange enkeltspørsmål er eg like fullt einig med dei, men ikkje i så stor grad at eg vil melda meg inn.

  Klimarealistene har på ein måte sokke ned på motparten sitt nivå. Når IPCC lagar politikk og kallar det vitskap, lagar Klimarealistene motsett politikk og kallar han for vitskap. Dette fører ikkje til ein opplyst klimadebatt.

  Klimarealistene påstår til dømes at det berre er sola som styrer klimaet. Det er beviseleg feil, fordi me veit at også vulkanutbrot påverkar klimaet. For ein klimarealist kjem det sjølvsagt på eitt ut, sola og vulkanutbrota er begge delar naturlege faktorar som menneska ikkje rår med, og det er jo det dei vil fram til. Men så enkelt er det ikkje, for i det ein har innrømt at vulkanutbrot (gjennom å spreia støv i atmosfæren) påverkar klimaet, vil ein logisk sett også måtta gå ut frå at menneskeleg modifisering av atmosfæren påverkar klimaet (i det minste må ein gå ut frå at menneskelege utslepp av støv gjer det). Og dermed er hypotesen om at berre naturlege faktorar påverkar klimaet falsifisert.

  I utgangspunktet meiner eg det er verre at den sida som har den vitskapelege hovudstraumen på si side og som stemplar kritikarar som vitskapsfornektarar opererer på same nivå. Men det er eit faktum at Klimarealistene gjer lite for å heva nivået på debatten.

  Men over til det politiske. Kven som helst kan i dag ta opp ordet “klima” og bruka det til å pynta seg med. Meininga med ordet er alt i utgangspunktet så diffus at det kan buktast og bendast til å passa til dei fleste føremål. Det ville vera naivt å tru at ikkje også storkapitalen ville hengja seg på og bruka det til sin fordel. Klima kan rett og slett nyttast av kven som helst for å fremja kva som helst. Og alle som gjer det, er direkte eller indirekte også med på å halda liv i førestillinga om at klimakrisa er reell.

 7. Hei Johnny.
  Tenkte du ville sette pris på denne artikkelen,( fra 29 februar i år) om du ikke alt har lest den,

  Gjertrud Røyland er utdannet meteorolog, og forklarer her hvorfor hun er medlem i Folkeopprøret mot klimahysteri.

  Velkommen til kunnskap og fornuft – stopp den menneskeskapte klimakrisen

  Som fagperson i meteorologi har jeg over lengre tid fulgt klimasaken med stor interesse. Som flere andre har påpekt i sine innlegg, har også jeg følt meg alene i å stille spørsmål til det som blir presentert som vitenskapelige fakta.

  Utdrag :

  Jeg er utdannet meteorolog fra Universitetet i Bergen og har jobbet 10 år som statsmeteorolog i Meteorologisk institutt, Værvarslinga for Nord-Norge i Tromsø. Både studiet og ikke minst erfaringen som varslingsmeteorolog har gitt meg innsikt i hvordan værvarslings- og klimamodeller er bygd opp, hvordan de brukes samt deres styrker og svakheter.

  "Grunnlaget for mitt engasjement er min kunnskap om modellenes begrensninger og usikkerheter og at jeg mener det norske folk har blitt feilinformert i klimasaken.

  “Fremtidige klimaprognoser blir presentert som vitenskapelige fakta og det er her den store glippen skjer. Fakta om fremtiden vil komme i fremtiden. Modeller vil aldri være eksakte hverken på mikronivå eller på makronivå. Å påstå noe annet vil stride mot vitenskapelige arbeidsmetoder der man hele tiden tester ulike hypoteser, verifiserer mot virkeligheten (observasjoner), forbedrer modellene (algoritmene) og tester igjen.”

  Slik jeg ser det er klimakrisen et menneskeskapt problem. Et feilspor som leder vekk fra de ekte problemene. Jeg vil heller jobbe for å redde mennesker enn å redde klimaet. Jobbe for en trygg fremtid for våre barn i stedet for å spre skremselspropaganda og skape frykt. Stoppe forsøpling og forurensning av natur og miljø. Jobbe for forbedrede levevilkår og fordeling av goder mellom verdens rike og fattige land. Jeg vet at motsvaret er at vi kan gjøre alle disse tingene. Men jeg mener det er moralsk forkastelig å sløse bort enorme summer på tiltak man ikke kan måle effekten av mens mennesker med ekte behov, både her til lands og i resten av verden kunne vært hjulpet.

  En tanke som har slått meg angående klimatiltakene er om de sorterer under «keiserens nye klær»? "

  Les mer om en som tar til motmæle :
  https://www.nettavisen.no/nyheter/velkommen-til-kunnskap-og-fornuft--stopp-den-menneskeskapte-klimakrisen/3423929348.html

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

47 flere kommentarer

Deltakere