REKO-ring, rettferdig handel uten mellomledd

3
Fra Facebook-gruppa til Reko-ringen Norge
Romy Rohmann

Av Romy Rohmann

Norges Bonde og Småbrukarlags vellykka spark til regjeringas mislykka landbrukspolitikk og matvaregigantenes grådighet.

Den første REKO-ring i Norge ble etablert november 2017. Hittil er det etablert over 70 REKO-ringer spredt i ulike byer i Norge, og flere ringer planlegger oppstart. Tilsammen er det nå over 200 000 kunder tilknyttet de ulike REKO-ringene i Norge og ca. 500 produsenter som selger varer.

REKO betyr REttferdig KOnsum og er et handelsfenomen som ble grunnlagt av Thomas Snellman i Finland i 2013. Salgsfenomenet har ingen mellomledd og produsenten får 100% av salgssummen. 

Etablering av nye REKO-ringer i Norge er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig. Prosjektet har som mål å øke lokalmatproduksjonen i Norge, samt stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling. 

Mange produsenter har savnet en lokal og effektiv distribusjonskanal. Norsk Bonde- og Småbrukarlag gjennomførte i 2017, 2018 og 2019 et lokalmatprosjekt kalt ‘Matnyttig’.

Ett av tiltakene som har kommet i gang fra prosjektet er REKO. En REKO-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer på en felles Facebook-side.

REKO-ringen har et fast sted hvor kjøpere og selgere møtes, og dette skjer gjerne på fast leveringssted på kveldstid. Før annonsene legges ut avtales det et tidspunkt for neste levering av varer. Kundene bestiller varene på forhånd via Facebook-siden. Alle som har godkjente egenproduserte produkter kan delta og står selv ansvarlig for matsikkerhet og salg. Det er ingen medlemsavgift. Det er kun tillatt å selge egenproduserte matvarer og eventuelle biprodukter fra matproduksjonen.

REKO-ringens Facebookside fungerer som en kontaktplattform mellom forbrukere og lokale produsenter i området rundt utleveringsplassen, uten mellomledd. Ved å kutte mellomledd, sikrer distribusjonsformen økt lønnsomhet for produsenten, samtidig som det tilrettelegger for at kunder som ønsker å kjøpe lokalprodusert mat kan gjøre det på en enkel og effektiv måte.

Det finnes REKO ringer i flere av de skandinaviske landene og i Frankrike er ordningen organisert gjennom AMAP, Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, Foreninger for opprettholdelse av bondebruk.

REKO ringene slår flere fluer i en smekk:

Det gir en sterk vekst for de småskalaprodusentene som vil produsere dyrevennlig og bærekraftig og som ikke ønsker å drive på regjeringas landbrukspolitiske premisser. De som kanskje ellers ville stått i fare for å bli nedlagt som resultat av Regjeringas landbrukspolitikk.

Som forbrukere opplever vi styrka forbrukermakt; gjennom at vi som forbrukerne kan velge hva vi vil kjøpe av hvilken produsent.

Og ikke minst er dette et spark bak til de store matvaregigantene som kontrollerer markedet, ensretter våre forbruksmønstre og sammen med regjeringa utarmer småskalaprodusentene gjennom import og prisdumping.

Oversikt over REKO ringer i hele Norge:

Romy Rohmann


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Mari Mari says:

  Fantastisk! Forhåpentligvis kan dette hjelpe å løfte Norsk landbruk samtidig som konsumenter kan få produkter til rettferdig pris mens produsenter får rettferdig lønn for sitt harde arbeid.

 2. Regjeringens landbrukspolitikk er mislykket fra småbrukernes ståsted, men fra den globale storkapitalen som politikerne virker for, er den vellykket. For storkapitalen vil ikke ha småbruk eller middels store gårder, de vil ikke ha et distriktsnorge med et landbruk som drives med ulike subsidier som opprettholder distriktsnorge, det går blant annet imot storkapitalens rådende frihandels-ideologi.

  Regjeringens landbrukspolitikk har også den hensikten å få spesielt yngre folk til å flytte, fra distriktsnorge og inn til de store byene. Politikken må ses sammen med nedleggelse av tilbud fra sykehus, fødestuer, flyruter og høyere fergepriser. For EU vil sentralisere alt, også landbruket til enorme industribruk som legges dit det er mest lønnsomt klimatisk.

 3. Avatar for kjell108 kjell108 says:

  Kina altså.

  Hva deep state ønsker er formulert i Agenda 21. For Norge betyr det nedleggelse av olje/gas industri, og å få dem over på NAV.
  Kandidat Bloomberg røper hva holdningen er.
  En 95-åring med prostatakreft bør sendes hjem med hilsingen
  -Nyt livet
  “Death panels” bør brukes for å avgjøre hvem som skal ha behandling eller ikke, mente han.

  Rimi-Hagen
  Hagen overlevde kreften - nå blar han opp 100 millioner for å hjelpe andre
  Stein Erik Hagen fikk prostatakreft. Nå gir han 100 millioner kroner for å hindre at norske menn skal oppleve det samme. Det kan ende i et privat sykehus.
  (altså få slutt på at nordmenn lever på Rimi-mat)

  De rikeste er de sykeste. De fattigste på italiensk landsbygd lever lengst.
  Dvs. hver million du har på bok forkorter livet ditt.
  Man testet ut rike vs. fattige rotter. De fattige rottene levde 30% lengre, altså i menneskerår, til de ble 110 år?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere