Når usannheter blir til fakta – det grønne skiftet i Danmark

0
Kraftstasjon ved København. Shutterstock

Av Odd Handegård.

Klima- og energidebatten består av en kontinuerlig flom av usannheter som ofte kommer forkledd som fakta. Spesielt vanskelig er det når usannhetene blir legitimert av forskere og såkalte «eksperter». Slike påstander er det nesten umulig å gjøre noe med, mye verre enn den typen «fake news» som Trump har spesialisert seg på, og (tilsynelatende) også vesentlig mer pålitelige enn vurderinger de fleste av oss gjør ut fra egne erfaringer og interesser.

Vi har jo med ujevne mellomrom hatt en del såkalte «eksperter», riktignok ofte med interesser i de mer tvilsomme delene av energisektoren, på denne fb-sida. De er ofte ytterst skråsikre, og later som om de har skjønt det meste, i forhold til våre grunnleggende «misforståelser» om hvordan ting henger sammen.

Helt generelt gjelder usannhetene fra «ekspertene» og «elitene» optimistiske påstander om at verden nå er på rett vei inn i «det grønne skiftet». Løsningene skal være funnet for at veksten i verden skal kunne fortsette som før, det skal bare noen justeringer til før klimaproblemene er løst, i alle fall hvis Norge går foran og viser vei. For et par uker siden hadde vi tendenser til en slik debatt om situasjonen i Danmark som nå angivelig (gjennom en omfattende utbygging av vindkraft og en skvett vannkraft fra Norge), skulle ha løst sine problemer med utslipp av klimagasser. Slike påstander skulle dokumentere at det nytter både med vindkraft i Danmark og med norsk krafteksport.

Men det pinlige poenget er at begge deler er feil, muligens en form for bevisst løgnaktighet. Danmark tjener på å eksportere noe av den norske krafta videre til England, og vindkraftutbyggingen er av vesentlig mindre betydning i Danmark enn hva media ofte skryter av. Her er realitetene:

«Fornybar kraft» sto i 2017 for vel 30 % av energiforbruket i Danmark (42 TWh), resten var tradisjonell fossil energi. Vindkrafta utgjorde ca. 20 % av den fornybare energien (13 TWh). Det meste av den fornybare energien (66 %) var «bioenergi» som utgjorde om lag 42 TWh av totalen. Norsk vannkraft vises ikke i statistikken (kanskje 10 % av total fornybar energi). Men målet om å nå 50 % fornybar energi innen 2030 oppfattes som realistisk av danske myndigheter.

Fra svenske Bioenergitidningen.

Danmarks løsning på problemet med utslipp av klimagasser står altså til stryk. Den «bioenergien» som de siste 10 årene i noen grad har erstattet kull og olje i danske varmekraftverk, er ulike former for trevirke som i stor grad importeres, i tillegg til mye halm fra dansk jordbruk og en del søppel. Trevirket er ulike varianter med enorme mengder pellets og flis antas å komme opp i 3 millioner tonn i 2020). Men problemet med pellets/flis er dessverre noe helt annet – bruken produserer klimagassutslipp – pellets visstnok det dobbelte av naturgass.

Det lure med importert pellets, er imidlertid at utslippene av klimagasser ikke inkorporeres i Danmarks klimaregnskap. Utslippene trylles bort ved at man antar at trevirke er en del av den fornybare energien i verden. Det treverket som brukes i Danmark (og en rekke andre steder) vokser jo opp igjen, og det hele går i en slags balanse. Problemet er dessverre at det tar fra 40-60 år før et tre vokser opp igjen. Nettoen med ca. 50 år med utslipp, vil i mellomtiden havne i atmosfæren, permanent. I tillegg har den enorme produksjonen av pellets og flis medført at det enkelte steder har oppstått manko på trevirke til andre formål, f.eks. til sponplater.

Altså: Ser du en solskinnshistorie om grønne skifter som nesten er for god til at den kan være sann, skal du regne med at den kanskje er oppdiktet.


Vår uavhengige og kritiske journalistikk er 100 prosent avhengig av lesernes støtte. Vil du være med?

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.