Høyere nettleie – nytt forslag fra NVE

4
Foto: Shutterstock
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

NVE har prøvd å pynte på forslaget til ny nett-tariff for norske husstander. Det første forslaget ble så til de grader hudflettet i høringsprosessen (av alle) at NVE måtte lage et nytt forslag – høringsfristen for det nye forslaget er 4. mai 2020. NVE tar sikte på «en gradvis innføring» fra 2021. Detaljene framgår av linken nederst i vedlegget. Her skal jeg i første omgang bare se på hvordan innføringen av den nye effekttariffen blir BEGRUNNET. Det er sjelden – selv i energipolitikken – å finne så tøv og så mye vikarierende argumentasjon som i dette tilfellet.

Som kjent skal den nye tariffen styre folks strømbruk slik at vi i minst mulig grad bruker strøm når vi trenger den mest (morgen, middag og om vinteren!). Dette kalles «fleksibilitet» av myndighetene. Nett-tariffen innebærer at strømmen skal bli vesentlig dyrere for de av oss som bruker strøm på de «gale» tidspunktene. Likevel framstiller NVE som om hensikten er å «sikre at nettleien for husholdningene over tid blir så lav som mulig». Vi skal nærmest tjene på at strømmen blir dyrere – slå den.

Grunnen til at NVE foreslår en høyere nettleie, er at «effektforbruket» angivelig vil stige dramatisk med elektrifiseringen av Norge, særlig når «stadig flere framover vil bruke mye strøm på en gang, til hurtiglading av biler, busser, ferger etc.». Erfaringene hittil har imidlertid vist at dette er rent sludder. Det finnes allerede områder i Oslo og Bærum der tettheten av elbiler er 100 % uten at det har vært behov for nytt lokalnett, og konsulentbransjen står dessuten parat med apper som vil løse alle køproblemer for lading av biler både i borettslag og i andre sammenhenger.

Den begrunnelsen kraftmyndighetene begynte å bruke for et par år siden er forsvunnet, eller i alle fall usynliggjort. Nå heter det at omleggingen skal «legge bedre til rette for å erstatte fossil energi med elektrisk energi». Tidligere het det at vi måtte regne med at strømmen til norske husstander etter hvert ville bli basert på ustabil energi fra fornybar energi, underforstått på svært mye vindkraft, og at myndighetene trengte redskaper til å styre husholdningene strømbruk («smarte» strømmålere og en ny nett-tariff som løsninger). Detaljene er faktisk utviklet så langt at forskriftene for strømmålerne har med bestemmelser for hvordan nettselskapene skal kunne kople ut både kvartal og hele bydeler periodevis hvis vindkrafta skulle svikte. Det er interessant at «ustabil vindkraft» (vindkraft) er forsvunnet som begrep, og erstattet med «elektrisk energi».

Nå er det selvfølgelig ikke sikkert det går så galt som antydet ovenfor, men utviklingen avhenger av hva som vil skje med vindkraftutbyggingen i Norge i årene framover. Dersom den folkebevegelsen mot vindkraft som nå vokser fram, klarer å stanse den videre utbygging, vil husstandene fortsatt få sin stabile energi (vannkraft) som kan reguleres litt opp og ned, som man alltid har klart. Og behovet for å flerdoble prisen på kraft til middagen og om vinteren vil falle bort.

Og selvfølgelig: Uansett hvor mye vi skal elektrifisere i Norge, så bør vi ikke bruke mer strøm enn vi har (uten vindkraft)…


Vår uavhengige og kritiske journalistikk er 100 prosent avhengig av lesernes støtte. Vil du være med?

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  OFF-GRID begynner å bli veldig fristende. Særlig for en som har hundrevis av kvadratmeter sør-vendt tak, veaskog og vind året rundt.

 2. Avatar for ahndrom ahndrom says:

  Kommentar til Odd. Det er interessant at «ustabil vindkraft» (vindkraft) er forsvunnet som begrep, og erstattet med «elektrisk energi».
  Vet du den egentlige grunnen at de kan bare endre fra ustabil kraft nå, ? er den ikke lengre ustabil?
  Den har faktisk aldri vært ustabil.
  Vindkraft er bare noe lureri muligens…jeg sier muligens. Det er bare en mølle som er styrt av en el motor. Den ramper opp farten på mølla de dagene (start strøm) for å få bladene til å gå så tar sikkert vinden tak… Den kan gå på fullt selv uten noe som helst vind. Jaja, nå var jeg konspiratorisk :slight_smile: Tanken er litt kul uansett.
  Vindmøller er bare ny måte å selge ting på, få i gang folk til å jobbe og betale skatt på. Du kan sette opp priser og legge flere kabler. Det er samfunnsbygging, men går utover noe såklart. Poenget er at det er endel av byggingen av kapitalismen inn mot dette her det snakkes om. Kommunismen(kina)

 3. Før du/dere faller for fristelsen vil jeg sterkt anbefale å regne på kostnadene ved ulike scenarier (f.eks ulik energimiks vind/sol, hvor mye batterilagringskapasitet dere trenger osv.).
  Og ikke bare engangskostnadene, men vedlikeholds- og reinvesteringskostnader som vil komme. Med dagens strømpriser tror jeg du vil finne at det blir svinedyrt. Jeg går ut fra at all eller nær all oppvarming må skje med ved (og gjerne endel matlaging og varmtvann også), ellers blir det helt urealistisk.

  Ironisk nok, hvis dere skulle gå til det skrittet å investere i et slikt anlegg vil dere se verdien i å javne ut forbruket slik NVE ønsker men som Handegård tydeligvis mener er helt unødvendig i Norge. En utjavning av forbruket vil nemlig bety mindre kostnader til inverter og batterier bl.annet.

 4. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Ingen fare- jeg har mer enn nok med strømregninga- og ved vil alltid være hovedoppvarming her i huset.
  Sjansene er nok større for at jeg investerer i varmefangere enn solceller. Men et par vindmøller på mønet burde vært prøvd.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere