Pentagon-rapport: Det er fortsatt store mangler på F-35

0
F35 der det trives best – på bakken. Foto: Shutterstock

873 avvik eller mangler på F-35, ifølge amerikansk gjennomgang.

F-35-programmet preges fortsatt av et stort antall mangler som må rettes opp i snarest, skriver Teknisk Ukeblad, som fortsetter:

Det er hovedbudskapet i den årlige rapporten fra den amerikanske direktøren for operasjonell testing og utvikling (DOT & E) som ble lagt fram for kongressen 30. januar.

Ifølge rapporten er det per 4. november 2019 fortsatt 873 avvik eller mangler i F-35-programmet, hvorav 13 er i en kritisk kategori der konsekvensen i verste fall er tap av menneskeliv eller tap eller store skader på fly.

Blant manglene som pekes ut, er 25-millimeterkanonen som på F-35A skal ha en uakseptabelt dårlig treffsikkerhet som skyldes feilmontering av våpenet som på denne versjonen er montert innvendig rett over det venstre luftinntaket på flyet. Tidligere år er det rapportert om at luka som åpner seg når den innebygde kanonen skal skyte fører til en liten vridning på flyet (yaw/sideslip) som igjen fører til mindre treffsikkerhet, og som må kompenseres for med ny software.

Et annet kjent problemområde er «Autonomic Logistics Information System» (Alis). Dette er et altomgripende system der alt fra logistikk til operativ flyging og briefing er bygget inn. Luftforsvaret i Norge har i sin operative test og evaluering pekt på kapasitetsproblemer. De store datamengdene skal ikke bare ligge på Ørland, men også inne i logistikksystemet, og det går via USA og produsentene som fortløpende skal optimalisere logistikkløsningen.

– Selv om det har kommet flere Alis-oppdateringer i løpet av 2019, har ikke dette løst kjernen i problemet. Alis har forblitt ineffektivt og tungvint å bruke, heter det i rapporten.

– Departementet stanset rapport

Riksrevisjonen i Norge overleverte i mai i fjor en rapport etter at de hadde undersøkt infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne i overgangen fra F-16 til F-35.

Dette dokumentet ble gradert og unntatt offentlighet. Riksrevisjonen ønsket å offentliggjøre deler av rapporten, men det var forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som stanset det. Dette skriver Klassekampen. Ifølge Aftenposten krever Rødt nå en ugradert rapport om svakhetene rundt F-35.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.