Følelser og forakt. Hva er en egenandel?

0
Bilder av gråtende barn er viktige for bistandsindustrien. De skal sikre egenandelen. Foto: Anas Janahi, Shutterstock

Av Eva Thomassen.

Norge ligger på verdenstoppen i bistand kanalisert gjennom frivillige organisasjon. Norge er det landet som gir mest bistand pr capita.

Egenandel og folk flest

For å få tilskudd fra UD til «demokratifremmede» tiltak i land som trenger «demokrati» må visse kriterier være oppfylte for norske bistandsorganisasjoner.

Som en hovedregel betaler staten (ved skattebetalerne) 90 prosent av norske ikke-statlige organisasjonenes (NGOer)  bistand. Pengene tas fra bistandsbudsjettet. Organisasjonene skaffer selv 10 prosent av finansieringen. Dette er bestemt fra politisk hold. For å få tilskudd fra UD må bistandsorganisasjonen skaffe til veie 10% selv.

UD

Ifølge Norad er egenandelen beskrevet som viktig for å sikre at «sivilt samfunn» er noe som har en folkelig forankring i Norge.  At vi skal kjøpe historien om Norge som en stor humanitær aktør.

Midlene skal gå til sivilsamfunnsorganisasjonenes arbeid for demokrati, menneskerettigheter og avskaffelse av fattigdom. Norsk Folkehjelp for eksempel har påtatt seg jobben med demokratibygging fra grasrota og opp i Idlib i Syria. Idlib er blitt sett på av Norsk Folkehjelp som et frigjort område.

At organisasjonene makter å samle inn penger fra private givere gjør at arbeidet får troverdighet og legitimitet.

Folk flest bør oppfatte «frivillige organisasjoner» som noe annet og mer enn at de bare er statlig finansierte operatører for bistand, Det skjer gjennom ulike former for pengeinnsamling fra private (faste givere, faddere, tv-aksjoner, sosiale medier, næringslivsstøtte, osv.).

Mennesker gir fordi budskapet som formidles treffer følelsesmessig og forløser et giverpotensiale – mer enn en reell forankret folkelig støtte. Egenandel viser også organisasjonenes evne til å mobilisere engasjement for sin utviklingsinnsats.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, person, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Med andre ord. Vi skal mørnes ved synet av slike bilder. Propagandabilder som skal brukes til innvortes bruk. Til å fylle opp kravet om 10% egenkapital.

Et bilde som inneholder person, utendørs, bakke

Automatisk generert beskrivelse
Et bilde som inneholder bakke, utendørs, person, bygning

Automatisk generert beskrivelse

Men, koster «demokrati» og «menneskerettigheter» penger? Ja, masse penger. Når de blir vedtatt av det norske regimet.

Egenandel bidrar også til mer robuste organisasjoner forteller NORAD oss.  Med egenandelen blir organisasjoner mindre sårbare ved ekstra kostnader, som for eksempel tilbakebetaling etter varslings- og korrupsjonssaker.

Altså pengene du og jeg har gitt direkte til bistandsorganisasjonene, brukes til å dekke mislighold av tilskudd fra UD.

Innsamlede midler utgjør 200 millioner kroner. Det er mye penger. Og, de er skjult for innsyn.

Gjensidig avhengighet

Organisasjonene er avhengige av staten for å få finansiert sine prosjekter, staten er avhengig av organisasjonene for å få utført sin politikk. Dette gjør NGOene som gruppe til en viktig utfører av aktiviteter som finansieres over bistandsbudsjettet. På den måten har staten gjort seg avhengig av de ikke-statlige aktørene. Slik en mottaker trenger en donor, trenger også en donor en mottaker.

Siden bistanden stort sett formidles gjennom ambassadene vil UD tilrane seg informasjon om mottakerlandene utenom offisielle kanaler.

Syria er et slikt land. Norge har stengt sin ambassade i Damaskus. Nærmeste ambassade ligger i Beirut. Flommen av bistandsmidler blir kanalisert gjennom ambassaden til representanter for de norske bistandsorganisasjonene som har kontorer i Libanon. Siden norsk politikk i Syria er støtte til regimeskifte og siden de norske bistandsorganisasjonene er avhengig av tilskudd fra UD hører vi aldri noen bistandsorganisasjon varsle om de dødbringende sanksjonene mot den syriske sivilbefolkningen. Sanksjoner Norge støtter.

«De fem store»

Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Flyktninghjelpen, og Redd Barna i en særstilling på grunn av sin budsjettmessige størrelse, interne arbeidsfordeling og regelmessige møter med UDs ledelse.

’De fem store’ har også månedlige møter hvor de samkjører sine interesser og aktiviteter i forkant av møter med myndighetene. Koordinering mellom ’De fem store’ er avgjørende for deres innflytelse og for at staten samarbeider med dem eller for at de ’ikke skal tråkke hverandre på tærne» og slåss om de samme midlene.

Beholder egenandel for sivilsamfunnsorganisasjoner

Det er de «fem store» som har råd til å bedrive disse dyre tiggerkampanjene som skal appellere til hjertene våre og som gjør at vegen til lommeboka blir kort. De fem største bistandsorgansisasjonene i Norge har mottatt 40 milliarder kroner fra UD siden 2000.

Flyktningehjelpen, Kirkens Nødhjelp og Røde Kors har fått ca 10 milliarder hver, Norsk Folkehjelp under 7 men har til gjengjeld fått nye av den amerikanske regjeringen. Redd Barna har fått rundt 4 milliarder.

Les også: – Bistandsorganisasjoner er blitt milliard- firmaer

Økonomisk mislighold av bistandsmidler til Syria

 UD, bistand og elitesirkulasjonen


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelTitusener feiret seieren over terroristene i Aleppo
Neste artikkelGrekerne i USAs klør