Al- Ja’afari til Sikkerhetsrådet: Idlib ligger i Syria, ikke i California

0

Syrias faste representant i FN, Dr. Bashar Al-Ja’afari, fortalte FNs sikkerhetsråd fredag, under et hastemøte, ​​at den syriske arabiske hærens (SAA) operasjon i Idlib er et svar på Tyrkias brudd på Sotsji-avtalen fra 17. september 2018. Denne innebar tilbaketrekking av alle ekstremistiske grupper fra deeskalasjonssonen i det nordvestlige Syria, nærmere bestemt Idlid, men også andre områder.

Idlib er den siste festningen av terroristgrupper, med tusener av deltagere fra en rekke land. Hayat Tahrir al-Sham (HTS) skal være den dominante. Den russiske utenriksministeren Sergey Lavrov uttalte at hans nasjon “ikke kan forby den syriske hæren fra å gjennomføre kravene som er skrevet i FNs Sikkerhetsresolusjoner , som krever en kompromissløs kamp mot terrorisme i alle dens former,” og la til at Tyrkia ikke hadde informert dem om tilstedeværelsen av sine tropper i området før de syriske styrkene satt inn sine angrep på terroristene.

Innlegget foreligger ikke ennå i tekstet utgave, men transkripsjon ligger på Al Ja’faris egen facebookprofil.

Tyrkiske styrker kjemper sammen med terroristene

Al-Ja’afari påpekte at Erdogan har forvandlet de tyrkiske observasjonspostene inne i de syriske territoriene, som var ment å kontrollere terroristenes aktivitet, til operasjonsrom og støttepunkter for terrororganisasjoner.
De drepte tyrkiske soldatene befant seg utenfor observasjonspostene og dette bekrefter at de slåss sammen med terroristene.

Dr. Al-Ja’afari la til at den tyrkiske presidenten Erdogan også med dette, i tillegg til å bryte Sotsji-avtalen, brøt sine forpliktelser i henhold til Astanaavtalen og prinsippene om godt naboskap og påpekte, som den russiske utenriksministeren, resolusjoner fra Sikkerhetsrådet som omhandler bekjempelse av terrorisme.

Han påpekte også at Tyrkia gir støtte, trening og våpen til de væpnede gruppene, inkludert utenlandske fremmedkrigere og deretter forener og integrerer dem med egne styrke i sin invasjon av både det nordøstlige og det nord-vestlige Syria, i tillegg til å overføre et antall av dem til Libya og Afrikas Horn.

I løpet av de siste dagene har vi vært vitne til kampene fra den tyrkiske hæren, som Erdogan siden 2016 under påskudd av et påstått kuppforsøk, har gjort om fra en sekulær hær til en armé for å organisere det muslimske brorskapet, sammen med terroristgrupper i i Syria og Libya i strid med Folkeretten, bestemmelsene i charteret, resolusjoner fra rådet og sochi-avtalen.

Tyrkia slapp terrorister og våpen inn i Syria

Siden 2011- 2012 har Tyrkia sluppet flere titusener av terrorister gjennom sin grense til Syria, samt tillatt og fasilitert transportet tonnevis av våpen, også kjemiske våpen, noe som er erkjent i FN-resolusjoner. Allerede i 2011 tok Erdogan til orde for at «Assad må gå», noe han skal ha gjentatt flere ganger de siden, og skal ha gjentatt igjen de siste dagene.

2013 Erdogan og Obama: «Assad må gå

«Respekter deres forpliktelser, Europa.»

Al-Ja’afari gjentok Syrias definitive avvisning av den tyrkiske presidentens misbruk av de syriske sivile, som et middel for press og utpressing overfor europeiske land, og oppfordret europeiske land til å respektere sine forpliktelser i henhold til Folkeretten og menneskerettighetserklæringer, og ikke å delta i lytefulle avtaler med det tyrkiske regimet på bekostning av det syriske folket.

«Syria vil fortsette å bekjempe terrorisme på sine territorier, konfrontere den tyrkiske aggresjonen som støtter terrorisme, beskytte folket, forsvare sin enhet og opprettholde sin suverenitet og sin uavhengige nasjonale selvråderett,» la han til.

USA og NATO støtter Tyrkias krigsforbytelser

USA og NATO har gitt sin fulle støtte til den ulovlige tyrkiske invasjonen av Syria etter at 33 tyrkiske soldater ble drept av syriske flyangrep. En rådgiver for president Erdogan har siden truet med at Tyrkia er klar til å gå i krig med Russland ettersom konflikten i Idlib truer med å spinne helt ut av kontroll.

De offisielle tallene på drepte tyrkiske soldater er 33, men flere tyrkiske kommentatorer påstår at tallet er langt høyere.
Tallet på drepte syriske soldater skal være 309.

Al-Ja’fari rettet kritikk mot de vestlige nasjonene i Sikkerhetsrådet ved å påpeke at Idlib tilhører syrisk territorium og ikke en del av deres land.

«Idlib ligger i Syria, ikke California eller noe annet utenlandsk territorium,» sa Dr. Al-Ja’afari.

Han rettet også skarp kritikk mot den britiske delegasjonen som ymtet om internasjonal lov, og minnet dem på at de drepte mer enn én million mennesker i Irak, under plyndringen av Iraks olje:

Dersom det var en stor bekymring for Folkeretten, som min kollega representanten for Storbritannia nevner, ville de ikke ha invadert Irak og ødelagt det og drept en million irakere, plyndret deres nasjonalmuseum og rikdommer og ødela infrastrukturen i Irak. Hvis [respekten for] internasjonal lov på den tiden hadde forhindret Amerika og Storbritannia fra å invadere Irak, ville vi ikke ha kommet hit i dag, og det som skjedde med Libya hadde ikke skjedd.

NATO, representert ved Jens Stoltenberg uttrykte «full solidaritet» med Tyrkia og kondolerte med de drepte soldatene. Det ble ikke uttrykt noen kondolanser overfor Syria for de over 300 drepte syriske soldatene.


Stoltenberg ber Syria og Russland, som er Syrias allierte om å «respektere internasjonal lov», noe som selvsagt skurrer all den tid Tyrkia er en aggressor og okkupasjonsmakt, og Syria driver lovfestet selvforsvar. Stoltenberg nevnte ikke den ulovlige amerikanske okkupasjonen av Syrias oljerike områder, som er et blatant brudd på internasjonal lov. Natosjefen bekreftet at Nato vil bistå Tyrkia blant annet med flystyrker.

Ikke uventet støtter den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo Tyrkia. «Vi står ved NATOs allierte Tyrkia i kjølvannet av det foraktelige og frekke 27. februar-angrepet på tyrkiske styrker i Idlib, som resulterte i flere titalls tyrkiske soldater,» sa Pompeo i en uttalelse. «USA fordømmer dette angrepet på sterkest mulige vilkår. Assad-regimet, Russland, Iran og Hizballah må innstille sine pågående angrep i Idlib
Dette er uttalelsen som trigget Al-Ja’faris påminner om at Idlib ligger i Syria, og ikke i California.

Erdogan var på besøk i Washington og Trump proklamerte at USA hadde styrker i Syria «for å sikre oljen».

Gabbard: Hold USA unna

På sin Facebookprofil tar presidentkandidat Tulsi Gabbard kraftig og tydelig avstand fra det hun kaller Erdogans «planer om et kalifat» .

Erdogan møter kritikk fra sine egne

Erdogans fremferd og aggressive politikk ble kraftig kritisert av sin tidligere utenriksminister Yasar Yakis.

Yakis var en av grunnleggerne av det regjerende Justice and Development Party (AKP), og han anklaget Erdogan for å gi avkall på sine forpliktelser i Syria.

“President Erdogan dro til møtene i Sotsji og Astana [med russiske og iranske ledere], som konkluderte med offisielle uttalelser som bekrefter Syrias territorielle integritet og suverenitet. Den tyrkiske hærens inngripen i ldlib stemmer imidlertid ikke overens med forpliktelsene som ble gjort under disse møtene,”

sa Yakis til L’Opinion i et intervju publisert 21. februar. Dette intervjuet er for abonnenter, men er også sitert i andre medier.

Yakis kritiserte også Tyrkias engasjement i Libya. «Tyrkia ønsker å utvide sin innflytelse når den har midler til det, men sjansene for suksess i Libya er smale.»
«De fleste tyrkere mener at hæren deres ikke har noe å gjøre i denne konflikten så vel som i den syriske krisen, om enn i mindre grad. Faktisk griper president Erdogan inn mer av politiske grunner for å støtte det muslimske brorskapet i Libya. Han tar risikoen for å sette sitt forhold til land som Tunisia og Algerie i fare, fiendtlig mot enhver innblanding utenfor. Den andre risikoen er at den libyske konflikten blir til et ‘nytt Syria’.”


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.