Vindkraftbaroner og endetidspropaganda

0
Dommedagsprofetier skal rydde veien for maksimalprofitt. VindkraftNå

«Klokka tikker ned mot 2030,» skriver VindkraftNå på sine nettsider. De har montert ei elektronisk klokke oppe i fjellet som tikker ned mot 2030, for å understreke budskapet. Dette er en synliggjøring av den endetidspropagandaen som tilhengerne av «det grønne skiftet» og vindkraftutbygginga omgir seg med.

VindkraftNå er eid av Norsk Vind, som er et selskap som driver utbygging av vindkraftverk over hele landet. De står i første rekke for å rasere norsk natur for all overskuelig framtid. De hevder at de gjør det for å redde verden. I virkeligheten er dette en voldtekt på norsk natur og demokrati som knapt har noe sidestykke i vår moderne historie.

«Klima» som sjokkdoktrine

VindkraftNå skriver:

«Utgangspunktet er året 2030. FN har slått fast at de globale utslippene må halveres innen det året, dersom vi vil unngå de verste klimaendringene. Det er nå under 11 år til Norge skal ha kuttet utslippene med 40 prosent sammenlignet med utslippene i 1990. Det er en kjensgjerning at det ikke har skjedd mye til nå.

Som nasjon er det dit vi skal. Til 2030 med reduserte utslipp.

Det er ikke mulig uten å bygge ut mer fornybar energi. Elektriske kjøretøy trenger strøm. En ren industri må ha ren energi. Et lavutslippssamfunn er uoppnåelig uten større mengder fornybar energi.»

Alt dette bygger på en katastrofefortelling om at dersom vi ikke gjør som de sier, vil verden gå under. Dette kalles «klima»politikk, men er noe ganske annet. Det er en sjokkdoktrine til fordel for global finanskapital.

FNs Agenda 2030 handler ikke om bærekraft. Den handler om at de aller rikeste selskapene i verden skal gå inn i et «privat-offentlig-samarbeid» for angivelig å redde kloden, men i virkeligheten for å maksimere sin profitt og sin kontroll over verdens ressurser.

Les: Storkonsernene tar enda mer kontroll over FNs Agenda 2030

For å få folk til å godta dette, trengs det en ekstrem situasjonsbeskrivelse, og til dette formålet har de valgt «klima». Vi skriver dette i hermetegn fordi det er ingenting av det de gjør som har noen vesentlig betydning for klimaet på jorda. «Klima» er bare et opportunistisk grep for å vinne oppslutning om tiltak som ellers aldri ville gått gjennom politisk.

Det er umulig å halvere utslipp til 2030 – og vindkraft vil ikke bidra i det hele tatt

Verdens energiforsyning er dominert av fossil kraft og det kommer den til å være i 2030 også.

Denne grafen viser at verdens energiforsyning vokser voldsomt og at den er til over 80% dominert av fossile energikilder.

Den fornybare energikilden som har mest for seg til nå er vannkraft, men potensialet for ny vannkraft er lite. Vi i Norge er så heldige at vi har vannkraft som praktisk talt gir oss all den strømmen vi trenger. Nå ønsker vindkraftbaronene og deres bakmenn å eksportere denne vannkrafta til kontinentet og erstatte den med ustabil og miljøskadelig vindkraft.

Tilbake vil vi få strøm basert på kull og gass. Den eneste energikilden som kunne ha noe potensial til å erstatte en god del av den fossile energien, er atomkraft. Den er heller ikke fornybar, siden urankildene er svært begrenset. Men den slipper ikke ut CO2, hvis det er det som er hovedpoenget.

Foreløpig har Afrika ikke noe stort energiforbruk, men det kommer av at dette svært rike kontinentet holdes nede i fattigdom av nykolonialisme og korrupte ledere. Hvis kontinentet klarte å rive seg løs og begynne å bygge sin egen industri, så vil den bruke olje, kull og gass, som Afrika har mye av. Så det aller mest sannsynlige er at bruken av fossil energi vil vokse markant det kommende tiåret.

Den eneste måten å hindre det på er å legge ned store deler av industri og landbruk som vi kjenner det og utløse en hungersnød som vil ramme milliarder av mennesker.

Les: Hva krever det å bli kvitt fossil energi?

Hvis man virkelig var opptatt av å senke utslippene og redusere rovdriften på klodens ressurser, måtte man gå inn for å avskaffe kapitalismen straks, for det er jakten på maksimal profitt som er driveren for den vekstbaserte økonomien som på en måte har vært en suksess i 150 år, men som på den andre sida har forbrukt klodens ressurser i et tempo som ikke lar seg fortsette en generasjon eller to til.

Global storfinans plyndrer norsk natur for profitt

Lederne av alle de politiske ungdomsorganisasjonene opptrer dessverre sm papagøyer for vindkraftbaronene. De har slukt propagandaen med krok, søkke og snøre.

Les: Naturrasering og ungdom

I Norge og Norden er det finansgiganter som BlackRock og Google som står bak vindkraftraseringa av landet. Vi skrev om dette allerede i 2016:

BlackRock og Google kaprer norsk vindkraft – og norske subsidier

Les om vindkraft, bløff og kapital på steigan.no


Hvis du vil støtte vår uavhengige og kritiske journalistikk, kan du sende oss et bidrag på

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelFrokost med BlackRock og Co
Neste artikkelVil Norge overlate sensitive pasientdata til OECD?